Заочна форма навчання (заочні та вечірній факультети)

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Адміністративне право" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", спец. 8.030401 "Правознавство" : електр. вид. / уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. - 19 с.

ЧитатиПереглядів - 1510

 

3. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни

 

4. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

5. Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни

 

Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адміністративне право" [Електронний ресурс] : для студ. 2 курсу заоч. фак-ту № 1 : галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", перший (бакалавр.) рівень / уклад. І. В. Бойко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. - 42 с. - Назва з екрану.

ЧитатиПереглядів - 130

 

6. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни

 

7. Плани та методичні поради до семінарських занять із навчальної дисципліни

05320274
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
762
3088
6820
82786
Дата: 2020-04-03
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені