Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Адміністративне право" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", спец. 8.030401 "Правознавство" : електр. вид. / уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. - 19 с.

ЧитатиПереглядів - 1511

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Адміністративне право" [Електронний ресурс] : галузь знань 08 "Право", напрям підгот. 081 "Право", перший (бакалавр.) освіт. рівень : для студ. 2 курсу денної форми навч. / уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - електр. вид. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 101 с.

ЧитатиПереглядів - 3110

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з адміністративного права та методичні рекомендації до їх виконання [Електронний ресурс] : для студ. II курсу денних фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 97 с. - Назва з екрану.

ЧитатиПереглядів - 528

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Адміністративне право" [Електронний ресурс] : (перший (бакалавр. ) освіт-кваліф. рівень, галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право") для студ. 2 к. ден. форми навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; упоряд. Ю. П. Битяк [та ін.] . - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 129 с.

Читати

 

05331860
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
249
2873
18406
82786
Дата: 2020-04-07
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені