Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Адміністративне право" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", спец. 8.030401 "Правознавство" : електр. вид. / уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. - 19 с.

ЧитатиПереглядів - 1774

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Адміністративне право" [Електронний ресурс] : (перший (бакалавр. ) освіт-кваліф. рівень, галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право") для студ. 2 к. ден. форми навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 129 с. - Назва з екрану. 

ЧитатиПереглядів - 1737

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з адміністративного права та методичні рекомендації до їх виконання [Електронний ресурс] : для студ. II курсу денних фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 97 с. - Назва з екрану.

ЧитатиПереглядів - 821

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з адміністративного права [Електронний ресурс] : (галузь занань 0304 "Право", освітньо-кваліф. ріень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу денних фак-тів / уклад. О. Ю. Битяк [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 19 с.

ЧитатиПереглядів - 2397

 

05917613
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1041
5565
54464
57007
Дата: 2019-09-21
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені