tkachenko-pТКАЧЕНКО
Володимир Данилович

(8.10.1943 – 31.03.2007)

 

Український правознавець,
професор університету,
завідувач кафедри
теорії держави і права
(з 1993 по 2006 р.)

 

 

Народився 8 жовтня 1943 року у с. Скотарево Полянського р-ну Черкаської обл.

У 1970 р. закінчив Харківський юридичний інститут, у 1973 р. – аспірантуру. З 1973 по 1975 р., з 1978 по 1990 р. – асистент, старший викладач кафедри теорії держава і права, з 1990 по 1993 р. – доцент кафедри теорії держави і права. З 1993 по 2006 р. – завідувач кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. В.Д. Ткаченко – член Спілки юристів України, член Президії Харківської асоціації політологів.

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Основні вимоги соціалістичної законності у правотворчості радянської держави», Вчене звання доцента кафедри теорії держави і права присвоєно в 1991 р., а у 2006 р. – вчене звання професора.

Головні напрямки наукових досліджень – проблеми законності, демократії та правової держави.

Підготував 4 кандидати юридичних наук.

Автор і співавтор біля 90 публікацій, з них : «Загальна теорія держави і права» (2002), «Порівняльне правознавство» (2003), «Юридична деонтологія» (2006), «Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави» (2004).

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2006).

Помер В.Д.Ткаченко 31 березня 2007р.

 


 

 Праці з фонду бібліотеки

 

Ткаченко В. Д. Основные требования социалистической законности в правотворчестве советского государства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. Д. Ткаченко. – Харьков, 1986. – 214 с.

Ткаченко В. Д. Основные требования социалистической законности в правотворчестве советского государства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. Д. Ткаченко. – Харьков, 1987. – 26 с.

Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. освіти / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2002. – 432 с.

Ткаченко В. Д. Статті 19, 20 / В. Д. Ткаченко // Конституція України : наук.-практ. комент. – К., 2003. – С. 100–113.

Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. Д. Ткаченка. – Х. : Право, 2003. – 274 с. – Зі змісту: Порівняльне правознавство: загальна характеристика ; Класифікація основних правових систем сучасності / В. Д. Ткаченко. – Розд. 1. – С. 3–27 ; Розд. 2. – С. 28–46.

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави : [монографія] / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: Ю. М. Тодика, В. А. Шумілкін. – Х. : Одіссей, 2004. – 392 с. – Зі змісту: Поняття місцевого самоврядування ; Принципи місцевого самоврядування / В. Д. Ткаченко, П. М. Любченко. – Гл. 1, § 1, 4. – С. 5–26 ; С. 79–102.

Юридична деонтологія : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. Д. Ткаченка. – Х. : Одіссей, 2006. – 256 с.

Юридична деонтологія : підручник / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. Д. Ткаченка. – Вид. друге. – Х. : Одіссей, 2008. – 256 с.

Історія вчень про державу і право : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: Г. Г Демиденко, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2008. – 240 с. – Зі змісту: Вчення про право та державу мислителів німецького та італійського Просвітництва / В. Д. Ткаченко, В. С. Смородинський. – Розд. 11, § 5. – С. 107–110.

Загальна теорія держави і права : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2010. – 584 с. – Зі змісту: Функції держави / В. Д. Ткаченко, О. В. Пушняк ; Правове регулювання суспільних відносин / В. Д. Ткаченко, Є. Б. Ручкін. – Розд. 6. – С. 89–103 ; Розд. 13. – С. 207–225.

Читати 3522 разів
05306069
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1032
2157
75401
96767
Дата: 2020-03-29
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені