Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія / О. М. Юркевич, В. Д. Титов, С. В. Куцепал та ін. ; за заг. ред. О. М. Юркевич. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2015. – 336 с.

ЧитатиПереглядів - 42

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Юридична аргументація" : (галузь знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") для студ. III к. денної форми навч. / уклад.: О. М. Юркевич, В. Д. Титов. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 8 с.

ЧитатиПереглядів - 822

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

05988187
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1722
2930
43864
81174
Дата: 2019-10-17
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені