vladimirovВОЛОДИМИРОВ
Леонід Євстахійович

 (1844–1917)

 

професор кафедри кримінального права та судочинства Харківського університету, криміналіст

 

Народився 30 січня 1844 р. на Полтавщині. Навчався у Харківському університеті, після закінчення з 1867 р. читав лекції як приват-доцент, викладав юриспруденцію до кінця 80-х років.

1869 р. захистив кандидатську дисертацію "Про значення лікарів-експертів у кримінальному процесі". 1872 р. захистив докторську дисертацію "Суд присяжних", присуджено науковий ступінь доктора кримінального права. З цього часу був обраний екстраординарним професором на кафедрі кримінального права та судочинства. 1892 р. затверджений у званні заслуженого професора і працював до 1893 р.

На початку 90-х років працював адвокатом у Москві, водночас продовжував наукові дослідження в галузі кримінального судочинства, кримінального права. Відстоював ліберально-демократичні ідеї та принципи судової влади і права. Всебічно обґрунтував теорію судових доказів, глибоко вивчав природу і діяльність суду присяжних, механізм впливу кримінального закону на правосвідомість. Автор посібників з проведення захисту у кримінальних справах, а також одного з перших підручників із Загальної частини кримінального права.

Написав ряд наукових праць, у тому числі "Вчення про кримінальні докази" (1882–1883), "Підручник російського кримінального права" (1889), "Захисні промови й публічні лекції" (1892), "Кримінальний законодавець як вихователь народу" (1903), "Курс кримінального права" (ч. 1, 1908).

Помер 8 вересня 1917 р. 


Праці вченого з фонду наукової бібліотеки

 

v9

 

Advocatus miles : пособие для уголовной защиты / Л. Е. Владимиров. – СПб. : Изд. кн. магагазина и юрид. изд-ва Ив. Ив. Зубкова под фирмою "Законоведение", 1911. – 230 с.
Электронная версия

v11

 

Защитительные речи и публичные лекции / Л. Е. Владимиров ; изд. П. В. Каменского. – М. : Т-во Скоропечатня А. А. Левенсон, 1892. – 499 с.
Электронная версия

v14

Курс уголовного права. Ч. 1. Основы нынешнего уголовного права / Л. Е. Владимиров. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1908. – 387 с.

 

Курс уголовного права. Ч. 1. Основы нынешнего уголовного права / Л. Е. Владимиров // Антологія української юридичної думки. – К. : Юрид. кн., 2004. – Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – С. 149–162.

v15

 

Психологическое исследование в уголовном суде / Л. Е. Владимиров. – М. : Т-во Скоропечатня А. А. Левенсон, 1901. – 291 с.

Психические особенности преступников по новейшим исследованиям / Л. Е. Владимиров // Юридический вестник. – 1877. – № 9. – С. 3–31.

v17

 

Суд присяжных. Условия действия института присяжных и метод разработки доказательств / Л. Е. Владимиров. – Харьков : Унив. тип., 1873. – 255 с.
Электронная версия.

v19

 

Уголовный законодатель как воспитатель народа / Л. Е. Владимиров. – М. : Т-во Скоропечатня А. А. Левенсон, 1903. – 244 с.
Электронная версия

 Учебник законоведения / Л. Е. Владимиров. – СПб. : Изд. кн. магагазина и юрид. изд-ва Ив. Ив. Зубкова под фирмою "Законоведение", 1911. – 333 с.

v21

 

Учебник русского уголовного права. Общая часть / Л. Е. Владимиров. – Х. : Тип. Каплана и Бирюкова, 1889. – 253 с.
Электронная версия

Учение об уголовных доказательствах. Общая часть / Л. Е. Владимиров. – Харьков : Унив. тип., 1882–1923.

Кн. 1 : Уголовно-судебная достоверность. – 1882. – 156 с.

Кн. 2 : Общие условия представления доказательств. – 1883. – 263 с.

 

Учение об уголовных доказательствах. Общая часть / Л. Е. Владимиров. – Изд. 2-е. – Харьков : Тип. Каплана и Бирюкова, 1888. – 248 с.

 

v24

 

Учение об уголовных доказательствах. Части: Общая и Особенная / Л. Е. Владимиров. – 3-е изд., изм. и законч. – СПб. : Изд. Кн. магазина "Законоведение", 1910. – 400 с.
Электронная версия

Учение об уголовных доказательствах / Л. Е. Владимиров. – Тула : Автограф, 2000. – 464 с.

Учение об уголовных доказательствах / Л. Е. Владимиров // Антологія української юридичної думки. – К. : Юрид. кн., 2004. – Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – С. 163–204.

 


Публікації про вченого з фонду наукової бібліотеки

 

Антологія української юридичної думки. – К. : Юрид. кн., 2004. – Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – 616 с. – Зі змісту : Володимиров Леонід Євстахович / М. В. Сіроткіна. – С. 146–148.

gat4

 

Літопис випускників Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – К. : Логос Україна, 2008. – 320 с. – Зі змісту : Володимиров Леонід Євстахович. – С. 285

 gat3

 

Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2009. – 144 с. – Зі змісту : Володимиров Леонід Євстахович. – С. 39–40

Правовая наука и юридическая идеология России : энцикл. слов. биографий. – М. : Юрист, 2009. – Т. 1 : XI – начало XX в. – 820 с. – Из содерж. : Владимиров Л. Е. / В. М. Сырых. – С. 127.

 

v31

 

Юридична енциклопедія : в 6 т. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 1 : А–Г. – 672 с. – Зі змісту : Володимиров Леонід Євстахович / М. І. Бажанов. – С. 509.

Читати 2013 разів
05329440
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
702
3416
15986
82786
Дата: 2020-04-06
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені