Список рекомендованої літератури

Провадження у справі до судового розгляду

 

Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 15 трав. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 208 с.

Х629.2-324 / Ц 57

Бондаренко-Зелінська Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду / Н. Л. Бондаренко-Зелінська. – Х. : Харків юрид., 2009. – 188 с.

Х629.217.3 / Б 81

Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 344 с.

Х629.2я7 / В 19

Гузь Л. Е. Подготовка некоторых гражданских дел к судебному разбирательству / Л. Е. Гузь. – Харьков : Фактор, 2012. – 432 с.

Х629.217.4 / Г 93

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.

Х629.2 / К 63

Курс цивільного процесу : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

Х629.2 я7 / К 93

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006–2011 роки) : монографія / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2012. – Ч. 1 : Загальні положення і досудове провадження. – 288 с.

Х629.3 / Л 68

Макаров Ю. Я. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству : учеб.-практ. пособие / Ю. Я. Макаров. – М. : Проспект, 2011. – 368 с.

Х629.217.3 / М 15

Тертишніков В. І. Цивільний процес України : навч.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х. : Юрайт, 2012. – 424 с.

Х629.2я73 / Т 35

***

Гусаров К. В. Теоретична конструкція контрольної функції правосуддя в цивільному судочинстві / К. В. Гусаров // Проблеми законності. – Х., 2011. – Вип. 114. – С. 62–70.

Х0я54 / П 78

Іванченко О. П. До питання про еволюцію ролі суду на стадії підготовки справи до судового розгляду в цивільному процесі України / О. П. Іванченко // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів XI Міжнар. наук.-практ. конф., 28 січ.–1 лют. 2010 р. – К., 2010. – С. 433–440.

Х062.031 / З-19

Іванченко О. П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / О. П. Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173–178.

Лошицький М. В. Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М. В. Лошицький // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Вип. 47. – С. 330–337.

Х0я54 / Д36

Непочатих В. Особливості провадження до судового розгляду у справах, що виникають із трудових відносин / В. Непочатих // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 6. – С. 125–129.

Пугачова Є. В. Проблеми стадії підготовки справи до розгляду / Є. В. Пугачова // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України = Современные тенденции развития национального законодательства Украины : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. 19–20 трав. 2011 р. – К., 2011. – С. 246–248.

Х.е (4Укр)л / С 91

Тимченко Г. П. Деякі проблемні питання підготовки справи до судового розгляду в Україні / Г. П. Тимченко // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 4. – С. 126–132.

Тимченко Г. П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан / Г. П. Тимченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 142–146. 

05332447
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
836
2873
18993
82786
Дата: 2020-04-07
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені