Список рекомендованої літератури

Земельні спори і порядок їх розгляду

 

Земельний кодекс України : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 120 с.

Х625-324 / З-51

Возняк Р. П. Земельно-правовий процес : підруч. для вузів / Р. П. Возняк, М. Г. Ступень, Г. Д. Гуцуляк. – Л. : Новий Світ-2000, 2011. – 327 с.

Х625(4УКР)я73 / В 64

Земельне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. М. В. Шульги. – Х. : Право, 2013. – 520 с.

Х625я7 / З-51

Правове регулювання земельних відносин в Україні : зб. норм.-прав. актів і суд.-прокурор. практики / за заг. ред. М. І. Гаврилюка. – К. : Прав. єдність : Алерта, 2013. – 1312 с.

Х625 / П 68

***

Василяка Д. Земельні спори: проблеми розмежування адміністративної та господарської юрисдикції / Д. Василяка // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2013. – № 3. – С. 54–61.

Желтухин Е. Особенности рассмотрения земельных споров хозсудами / Е. Желтухин // Земельне право України. Теорія і практика. – 2011. – № 6. – С. 74–77.

Ільницький О. Земельний спір у теорії адміністративно-процесуального права / О. Ільницький // Юридична Україна. – 2010. – № 11. – С. 56–61.

Ільницький О. Наслідки змін компетенції судів щодо розгляду земельних спорів для правової системи України: окремі аспекти / О. Ільницький // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 3. – С. 28–42.

Ільницький О. Повноваження органів прокуратури України з розгляду земельних спорів / О. Ільницький // Вісник прокуратури. – 2010. – № 3. – С. 93–99.

Ільницький О. Тенденції зміни підсудності земельних спорів публічно-правового характеру / О. Ільницький // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 2. – С. 105–112.

Коваленко Т. О. Колізія компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин / Т. О. Коваленко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 246–250.

Комарова О. С. Способи захисту прав у спорах щодо залучення земельних ділянок комунальної форми власності до господарського обігу / О. С. Комарова // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 5. – С. 93–102.

Кучаковська Н. О. Щодо моменту та правових наслідків визнання недійсним договору оренди землі / Н. О. Кучаковська // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 8. – С. 55–63.

Лейба Л. В. Земельні спори в системі екологічних / Л. В. Лейба // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права : матеріали до круглого столу 9 груд. 2011 р. – Х., 2011. – С. 147–153.

Х625 / С 72

Лисенко Я. О. Земельні юрисдикційні правовідносини: порівняльно-правовий аналіз законодавства України й Російської Федерації / Я. О. Лисенко // Проблеми законності. – Х., 2010. – Вип. 108. – С. 252–262.

Х0я54 / П 78

Лисенко Я. Реалізація земельних юрисдикційних норм у позасудовому порядку органами місцевого самоврядування / Я. Лисенко // Юридична Україна. – 2010. – № 4. – С. 103–110.

Мірошниченко А. М. Обрання належного способу захисту прав на земельні ділянки / А. М. Мірошниченко // Адвокат. – 2011. – № 1. – С. 26–31.

Носік В. В. Проблеми застосування у господарському судочинстві статті 13 Конституції України щодо здійснення прав власника на землю від імені Українського народу / В. В. Носік // Щорічник українського права. – Х., 2010. – № 2. – С. 147–151.

Я54 / Щ 92

Пейчев К. П. Адміністративна юрисдикція земельних спорів в контексті ефективності національного законодавства / К. П. Пейчев // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія "Право". – 2010. – № 919, вип. 7. – С. 124–127.

Я54 / Х 21

Перепелюк В. Г. Деякі питання юрисдикційної належності судових спорів з приводу розпорядження землями державної та комунальної власності / В. Перепелюк // Публічне право. – 2011. – № 4. – С. 79–89.

Погрібний О. О. Щодо місця інституту земельних спорів у системі земельного права / О. О. Погрібний // Щорічник українського права. – Х., 2010. – № 2. – С. 168–171.

Я54 / Щ 92

Рєпіна Л. О. Деякі питання вирішення земельних спорів органами місцевого самоврядування / Л. О. Рєпіна // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права : матеріали до круглого столу 9 груд. 2011 р. – Х., 2011. – С. 184–187.

Х625 / С 72

Юрченко В. П. Судова практика при вирішенні земельних спорів: шляхи розв'язання юрисдикційних проблем / В. П. Юрченко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Вип. 56. – С. 213–218.

Х0я54 / Д 36

05642017
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2735
2477
35394
80792
Дата: 2020-07-12
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені