Список рекомендованої літератури

Інформаційні технології в судочинстві: практикум

 

Захаров В. П. Проблеми інформаційного забезпечення правоохоронних структур : навч.-практ. посіб. / В. П. Захаров, В. І. Рудешко. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 372 с.

Х.с11 / З38

Зацеркляний М. М. Інформаційні технології у правозастосовній діяльності / М. М. Зацеркляний. – Х. : Схід.-регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2010. – 332 с.

Х.с11 / З–38

Пасмор Ю. В. Напрями консолідації в інформаційному забезпечені правової науки України: соціально-комунікативний аспект : монографія / Ю. В. Пасмор ; НАПрН України, НДІ прав. забезпеч. інновац. розвитку . – Х. : Юрайт, 2013. – 272 с.

Х.с11я73 / П 19

Правова інформація та компьютерні технології в юридичній діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. Г. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2012. – 240 с.

Х.с11я73 / П 68

Сеник В. В. Інформаційне забезпечення юридичної діяльності : курс лекцій / В. В. Сеник, І. С. Керницький. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 108 с.

Х.с11 / С31

***

Білоус В. В. Інноваційні напрямки інформатизації судочинства / В. В. Білоус // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Х., 2011. – Вип. 11. – С.  7–106.

Х629.341.3 / Т 33

Богданов Л. В.Сучасні технології в судочинстві: від електронного документообігу до електронного суду / Л. В. Богданов // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 59–63.

Басаев Д. В. Системы автоматизации судебного делопроизводства в арбитражных судах / Д. В. Басаев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 7. – С. 32–34.

Виляк О. И. Процессуально-правовые и организационно-технические проблемы использования видеоконференц-связи в арбитражном процессе / О. И. Виляк // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 7. – С. 13–20.

Гаврилюк М. Запровадження електронних наглядових проваджень як засіб підвищення якості представницької діяльності прокуратури / М. Гаврилюк // Вісник прокуратури. – 2013. – № 7. – С. 32–36.

Доржиев Э. П. Электронная форма подачи документов в арбитражные суды: вопросы применения Временного порядка / Э. П. Доржиев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 7. – С. 21–24.

Леонтьев В. И. Применение информационных технологий в деятельности судов общей юрисдикции / В. И. Леонтьев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 7. – С. 5–8.

Максименко Ю. Створення єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів: правові аспекти / Ю. Максименко, Ю. Федоренко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 123–126.

Михеев Т. Перспективы дистанционного участия в судебном заседании / Т. Михеев // Хозяйство и право. – 2011. – № 8. – С. 111–113.

Мурадов В. В. Проблеми використання відеоконференцзв'язку на сучасному етапі розвитку техніко-криміналістичного забезпечення судового розгляду кримінальних справ / В. В. Мурадов // Право України. – 2011. – № 7. – С. 235–240.

Некрасов С. Ю. Информационные технологии в сфере обеспечения доступности правосудия в арбитражных судах / С. Ю. Некрасов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 7. – С. 8–13.

Овчаренко О. М. Проблема використання сучасних технологій в організації роботи суду / О. М. Овчаренко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х., 2011. – Вип. 22. –С. 96–107.

Х628.32 я54 / П 35

Радуцький О. Інформаційні технології в судах / О. Радуцький, О. Вільшун // Юридичний журнал. – 2011. – № 12. – С. 132–134.

Решетняк В. И. Применение видеоконференц-связи в арбитражном судопроизводстве / В. И. Решетняк // Российский юридический журнал. – 2013. – № 1. – С. 154–157.

Рибалко Ж. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження під час застосування технічних засобів / Ж. Рибалко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 9. – С. 102–105. 

Степанов О. А. Перспектива повышения качества судебных актов за счет использования электронных технологий / О. А. Степанов // Современное право. – 2013. – № 7. – С. 101–106.

Хахановський В. Г. Автоматизація судових експертних досліджень / В. Г. Хахановський // Інформація і право. – 2013. – № 2. – С. 92–97.

Чижов М. В. Организационные предпосылки применения видеоконференцсвязи в судебной деятельности арбитражных судов и судов общей юрисдикции / М. В. Чижов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. – № 6. – С. 17–22.

05338177
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3196
3370
24723
82786
Дата: 2020-04-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені