Список рекомендованої літератури

Особливості виконання вироків судів у кримінальних справах

 

Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 344 с.

Х629.3-324 / К 82

Кримінальний процес : підручник / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; за ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

Х629.3 / К 82 

Кримінальний процес : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред.: Ю. М. Грошевой, О. В. Капліна. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

Х629.3 / К 82 

Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

Х629.3я7 / Л 68

Мирошниченко Є. О. Особливості застосування нового Кримінального процесуального кодексу України в суді. Зразки процесуальних документів : практ. посіб. / Є. О. Мирошниченко. – Х. : Харків юрид., 2012. – 176 с.

Х629.374 / М 64

***

Арушанян К. К. Засуджений як об'єкт стадії виконання судових рішень / К. К. Арушанян // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 290–294.

В'юник М. С. Дотримання вимоги розумності строків при виконанні вироку у Кримінальному процесуальному кодексі України та практиці Європейського суду з прав людини / М. С. В'юник // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 315–318.

Кошель Б. Проблеми реалізації інституту виправдання в сучасному кримінальному судочинстві України / Б. Кошель // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 10. – С. 121–124.

Мичак М. С. Діяльність суду на стадії виконання вироку / М. С. Мичак // Публічна влада в Україні та конституційно-правовий механізм її реалізації : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 28 верес. 2011 р. – Х., 2011. – С. 277–279.

Х620.6 / П 88

Мичак М. С. До проблеми реалізації принципу забезпечення засудженому права на захист у стадії виконання вироку / М. С. Мичак // Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві : матеріали наук. семінару, 20 трав. 2011 р. – Х., 2011. – С. 121–124.

Х629.3 / З-38

Мичак М. С. Особливості дії принципу змагальності на стадії виконання вироку / М. С. Мичак // Адвокат. – 2011. – № 10. – С. 41–44.

Смагіна Д. В. Розгляд клопотань на стадії виконання вироку у кримінальному процесі України / Д. В. Смагіна // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : у 2 т. – О., 2010. – Т. 2 : Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність та судова експертиза : матеріали 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8 жовт. 2010 р.). – С. 299–301.

Х.е(4УКР)л0 / А 43

Теут З. Деякі питання реалізації принципу забезпечення засудженому права на захист у стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду / З. Теут // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 56. – С. 456–462.

Я54 / Л 89

Теут З. Ф. Правова природа стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду / З. Ф. Теут // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 11. – С. 123–129.

Теут 3.Ф. Процесуальний статус засудженого в стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду / 3. Теут // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 130–133.

Тростянська Я. Принципи правового регулювання визнання і виконання в Україні вироків іноземних судів у кримінальних справах / Я. Тростянська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 5. – С. 159–162. 

05322884
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
471
2901
9430
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені