Список рекомендованої літератури

Організація роботи суду

 

Закон України про судоустрій і статус суддів : станом на 6 верес. 2013 р. : відповідає офіц. текстові. – Х. : Право, 2013. – 192 с.

Х629.0(4УКР)-32 / З 19

Жуковский А. Г. Судоустройство Украины: история, теория и практика : учеб. пособие / А. Г. Жуковский. – Харьков : Бурун Книга, 2010. – 464 с.

Х629.01 / Ж 86

Нор В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручник / В. Т. Нор, Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Ін Юре, 2010. – 240 с.

Х629.0я7 / Н 82

Організація роботи суду : навч. посіб. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2012. – 256 с.

Х629.011я7 / О-64

Організація судових та правоохоронних органів : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 448 с.

Х629я7 / О-64

Організація судових та правоохоронних органів: нормативні акти / упоряд. А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2012. – 390 с.

Х629.0 / О-64

***

Брежнев О. В. Организация и компетенция административных судов: опыт Украины / О. В. Брежнев // Российская юстиция. – 2011. – № 12. – С. 27–31.

Галівець І. В. Роль апарату в організації роботи суду / І. В. Галівець // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 54–58.

Дудченко О. Ю. Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування / О. Ю. Дудченко // Юрист України. – 2013. – № 2. – С. 138–143.

Ігонін Р. Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", "організаційне управління в судах" та "судове управління" / Р. Ігонін // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 4. – С. 37–45.

Кирилюк Р. І. Про сутність категорії "організація забезпечення" щодо діяльності судів / Р. Кирилюк // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 42–48.

Коваль В. М. Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування в Україні / В. М. Коваль // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 48–50.

Которобай С. Роль апарату в організаційному забезпеченні роботи адміністративного суду / С. Которобай // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2012. – № 1. – С. 31–34.

Кухар В. І. Організаційно-правові аспекти судового адміністрування / В. І. Кухар // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 33–36.

Москвич Л. М. До питання вдосконалення судового управління в Україні / Л. М. Москвич // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2012. – Вип. 24. – С. 99–107.

Х628.32я54 / П 35

Москвич Л. М. Доступність суду як стандарт ефективної організації судоустрою / Л. М. Москвич // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2011. – Вип. 22. – С. 149–160.

Х628.32я54 / П 35

Обрусна С. Організаційно-правові засади управління судовою системою України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи / С. Обрусна // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 83. – С. 57–60.

Я54 / К 38

Овчаренко О. М. Проблема використання сучасних технологій в організації роботи суду / О. М. Овчаренко // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2011. – Вип. 22. – С. 96–107.

Х628.32я54 / П 35

Осетинський А. Й. Актуальні питання підвищення ефективності та якості організації роботи господарських судів в Україні / А. Й. Осетинський // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. 51–64.

Осетинський А. Й. Організація роботи та адміністрування – запорука якісного відправлення правосуддя / А. Й. Осетинський // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 19–26.

Панченко О. Деякі питання організації роботи адміністративних судів України із забезпечення розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом з чергових виборів Президента України у 2010 році / О. Панченко // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 2. – С. 35–40.

Приймаченко Д. Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", "Організаційне управління в судах" та "судове управління" / Д. Приймаченко, Р. Ігонін // Слово національної школи суддів України. – 2013. – № 1. – С. 57–66. 

05328605
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3283
2909
15151
82786
Дата: 2020-04-05
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені