Список рекомендованої літератури

Практикум «Процесуальні акти-документи в кримінальному процесі»

 

Богданюк О. А. Зразки документів у кримінальному процесі : станом на 15 лют. 2012 р. : наук.-практ. посіб. / О. А. Богданюк, Д. Л. Тупчієнко. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 512 с.

Х629.372 / Б 73

Вапнярчук В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / В. В. Вапнярчук ; за наук. ред. Ю. М. Грошевого. – Х. : Вид. ФОП Вапнярчук Н. М., 2010. – 568 с.

Х629.36 / В 17

Збірник зразків кримінально-процесуальних документів / за заг. ред. І. І. Мусієнко. – Х. : Оберіг, 2011. – 320 с.

Х629.36 / З–41

Зразки процесуальних документів кримінального провадження : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 332 с.

Х629.36 / З–89

Зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого, інших учасників кримінального провадження відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України : практ. посіб. / за заг. ред. А. В. Григоренко. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 288 с.

Х629.36 / З–89

Кучинська О. П. Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження / О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 408 с.

Х629.3 / К 95

Мирошниченко Є. О. Актуальні питання кримінального та адміністративного судочинства. Зразки процесуальних документів : практ. посіб. / Є. О. Мирошниченко. – Х. : Харків юрид., 2010. – 112 с.

Х629.3 / М 64 

Мирошниченко Є. О. Особливості застосування нового Кримінального процесуального кодексу України в суді. Зразки процесуальних документів : практ. посіб. / Є. О. Мирошниченко. – Х. : Харків юрид., 2012. – 176 с. – (Настільна книга судді).

Х629.374 / М 64

Процесуальна документація : навч. посіб. / П. М. Павлик [та ін.]. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 560 с.

Х629.215 / П 78

Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні / Л. Д. Удалова [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – К. : КНТ, 2013. – 376 с.

Х629.36 / С 43

Яновська О. Г. Кримінальне провадження: процесуальні документи захисту : посібник / О. Г. Яновська, Л. Л. Лазебний. – К. : Прецедент, 2013. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Адвокат").

Х629.3 / Я 64 

05622752
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
800
2339
16129
80792
Дата: 2020-07-06
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені