Список рекомендованої літератури

Судове адміністрування

 

Закон України про судоустрій і статус суддів : станом на 6 верес. 2013 р. : відповідає офіц. текстові. – Х. : Право, 2013. – 192 с.

Х629.0(4УКР)-32 / З 19

Брынцев В. Д. Теория и практика управления судом в правовом государстве / В. Д. Брынцев. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 440 с.

Х629.01 / Б 89

Жуковский А. Г. Судоустройство Украины: история, теория и практика : учеб. пособие / А. Г. Жуковский. – Харьков : Бурун Книга, 2010. – 464 с.

Х629.01 / Ж 86

Нор В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручник / В. Т. Нор, Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Ін Юре, 2010. – 240 с.

Х629.0я7 / Н 82

Організація роботи суду : навч. посіб. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2012. – 256 с.

Х629.011я7 / О-64

Організація судових та правоохоронних органів : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 448 с.

Х629я7 / О-64

Організація судових та правоохоронних органів: нормативні акти / упоряд. А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2012. – 390 с.

Х629.0 / О-64

***

Галівець І. В. Роль апарату в організації роботи суду / І. В. Галівець // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 54–58. 

Дудченко О. Ю. Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування / О. Ю. Дудченко // Юрист України. – 2013. – № 2. – С. 138–143.

Дудченко О. Щодо адміністративних повноважень голови суду / О. Дудченко // Публічне право. – 2013. – № 2. – С. 205–212.

Коваль В. М. Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування в Україні / В. М. Коваль // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 48–50.

Корякин И. И. Администрирование деятельности судов общей юрисдикции / И. И. Корякин // Административное право и процесс. – 2013. – № 7. – С. 51–52.

Кухар В. І. Організаційно-правові аспекти судового адміністрування / В. І. Кухар // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 33–36.

Москвич Л. М. До питання вдосконалення судового управління в Україні / Л. М. Москвич // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2012. – Вип. 24. – С. 99–107.

Х628.32 я54 / П 35

Обрусна С. Ю. Поняття судового управління: проблеми дефініції / С. Ю. Обрусна // Право і Безпека. – 2010. – № 2. – С. 42–46. 

Осетинський А. Й. Організація роботи та адміністрування – запорука якісного відправлення правосуддя / А. Й. Осетинський // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 19–26.

Прилуцький C. В. Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади / C. В. Прилуцький // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 3. – С. 75–80. 

Самсін І. Л. Судове адміністрування як елемент незалежності судової влади / І. Л. Самсін // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 16–18.

Сердюк О. В. Оцінювання якості в адмініструванні судової діяльності: проблеми операціоналізації / О. В. Сердюк // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х., 2012. – № 1. – С. 299–306.

Я54 / Н 35

05324613
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2200
2901
11159
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені