Список рекомендованої літератури

Вступ до права Єеропейського Союзу

 

Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу : підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – О. : Фенікс, 2012. – 390 с.

Х915.232.5 я7 / А 79 Ч.З №1, 2, Філ №1

 

Грицяк І.А. Правова та інституційна основа Європейського Союзу : підручник / І. А. Грицяк, В.В. Говоруха, В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 620 с..

Х915.232.5 / Г 82     хр

 

Дэйвис К. Право Европейского Союза / К. Дэйвис. – К. : Знання, 2005. – 406 с.

Х915.232.5/ Д 94 хр, Ч.З № 1, 2

 

Европейский Союз. Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М. : ИНФРА–М, 2013. – 698 с.

Х915.232.5 / Е 24       хр

 

Європейський Союз / під заг. ред. О. І. Пошедіна. – К. : Нац. акад. оборони України, 2006. – 400 с.

Х915.232.5 / Е 24         хр, філ № 1, 2, ч.з №1

 

Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Оберіг, 2012. – 76 с. – (Серія "Наукові доповіді" ; вип. 1).

Х915.232.5/ Є 24        хр, н/аб, ч.з №1, філ №2

 

Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 336 с.

Х91 / М 58        хр

 

Петров Р. А. Транспозиция "acquis" Европейского Союза в правовые системы третьих стран : монография / Р. А. Петров. – К. : Истина, 2011. – 384 с.

Х915.232.5 / П 30         хр

Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – 2-е вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 366 с.

Х915.232.5 я7 / П 68       Ч.З №1, філ №1

 

Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В. І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.

Х915.232.5 я7/П 68       хр, Ч.З № 1, 2, н/аб, філ № 1, 2

 

Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за ред. Р. А. Петрова. – 4-те вид., змін. і допов. – К. : Істина, 2011. – 376 с.

Х915.232.5 / П 68       хр, філ № 1, 2, Ч.З № 1, 2

 

Право Європейського Союзу. Особлива частина : навч. посіб. (з урахуванням положень Лісабонського Договору) / за ред.: М. Р. Аракелян, О. К. Вишняков. – К. : Істина, 2010. – 528 с.

Х915.232.5 я7/ П 68       хр, філ № 1

 

Право Европейского Союза : учеб. пособие / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 319 с.

Х915.232.5 /П 68       Ч.З №1

 

Яковюк І. В. Азбука європейської інтеграції / І. В. Яковюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. – Х. : Апекс+, 2006. – 168 с.

Х915.232.5 / Я 47       хр.
05304121
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1241
2398
73453
96767
Дата: 2020-03-28
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені