Список рекомендованої літератури

Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах

 

Правова інформація та компьютерні технології в юридичній діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. Г. Іванова. – Х. : Право, 2012. – 240 с.

Х.с11 / П68      н/аб, хр

 

Вовк Р. В. Моделювання міжнародних відносин : навч. посіб. / Р. В. Вовк. – К. : Знання, 2012. – 246 с.

Ф4 я73 / В 61      хр

 

Міжнародна інформація : навч. посіб. / М. П. Требін [та ін.]. – Х. : Право, 2014. – 336 с.

Х916.62 / М 58      хр

 

Міжнародне право XXI століття: сучасний стан та перспективи розвитку : [колект. моногр.] : з нагоди 60-ліття В. М. Репецького / за ред. М. М. Микієвич. – Л. : ЛА "Піраміда", 2013. – 320 с.

Х91 / М 58      хр

 

Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності / за ред.: В. В. Дурдинець, В. О. Зайчук, В. Я. Тацій. – К. : Навч. кн., 2005. – 639 с.

Х.с11 / С 40     ч/з № 1, хр

 

Системна інформатизація правоохоронної діяльності / за ред.: В. В. Дурдинець, М. Я. Швець. – К. : НДЦППІ АПрН України, 2007. – 382 с.

Х.с11 / С 40     хр

***

Бормотова О. С. Сутність інформаційно-аналітичного процесу в організації інформаційної діяльності / О. С. Бормотова // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали наук.-практ. конф. (10 квіт. 2009 р.). – О., 2009. – С. 263–264.

Х.е(0)л0 / Р 68     ч/з 1

 

Гордієнко Я. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення формування і розвитку ринку технологій / Я. Я. Гордієнко, М. Є. Лисенко // Науково-технічна інформація (НТІ). – 2005. – № 3. – С. 37–41.

     з/п

 

Гранчук Т. Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності / Т. Гранчук // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – С. 7–10.

  СБО

 

Дєгтяр А. Інформаційно-аналітична діяльність як засіб підвищення якості державно-управлінських рішень / А. Дєгтяр // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 1. – С. 407–415

   з/п

 

Кулицький С. Інформаційно-аналітична діяльність як інструмент забезпечення сталого розвитку української економіки за умов глобалізації / С. Кулицький // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – Вип. 21. – С. 295–304.

Я54 / Н 35     н/аб

 

Литвин О. В. Інформаційно-аналітична діяльність податкової міліції у контексті міжнародної взаємодії / О. В. Литвин // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. – 2012. – № 1, ч. 1. – С. 179–184.

Я54 / З 33    н/аб

 

Литвинов О. Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинності / О. Литвинов // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. , Київ, 26 жовт. 2007 р. – К., 2008. – С. 57–59.

Х621.163 / Л 64    ч/з №1

 

Нестеренко О. В. Інтероперабельність інформаційних процесів в автоматизованих інформаційно-аналітичних системах / О. В. Нестеренко, І. Є. Нетесін // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір: матеріали міжнар. круглого столу, 27 квіт. 2011 р. – К., 2011. – С. 48–50.

Х621.162 / М 74     хр

 

Нестеренко О. В. Про інтероперабельність компонентів автоматизованих інформаційно-аналітичних систем / О. В. Нестеренко, І. Є. Нетесін // Правова інформатика. – 2012. – № 2. – С. 3–12.

    з/п

 

Петров А. Организация информационно-аналитической работы / А. Петров // Законность. – 2013. – № 1. – С. 17–21.

  з/п

Сопілко І. Правова природа інформаційно-аналітичної діяльності / І. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 12. – С. 88–92.

  з/п

 

Соснін О. В. Інформація крізь призму ринкових реалій / О. В. Соснін, І. Г. Гуліна // Політика і час. – 2006. – № 3. – С. 49–56.

  з/п

 

Требін М. П. Інформація у системі міжнародних відносин / М. П. Требін // Сучасний політичний процес: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (XXVI Харк. політол. читання). – Х., 2013. – С. 137–140.

Ф01я4 / С 91       н/аб, хр

 

Швець М. Методи і засоби інформатики у вирішенні проблем гармонізації законодавства України з європейським правом / М. Швець // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2004. – № 3. – С. 112–114.

Х.я54 / Ш 35        з/п, н/аб, хр
06212887
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1336
1600
43764
79579
Дата: 2021-01-24
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені