Список рекомендованої літератури

Країнознавство

 

Атлас мира. Миллениум. – М. : СЛОВО/ SLOVO, 2001. – 492 с.

Д18 / А 92  хр

 

Блій Г. Географія: світи, регіони, концепти / Г. Блій, П. Муллер, О. Шаблій. – К. : Либідь, 2004. – 740 с.

Д8 / Б 68  хр, СБО, філ № 1, 2

 

Весь мир: страны и столицы : энцикл. справ. / авт.-сост.: Т. Л. Шереметьева, Т. О. Рагозина. – Минск : Харвест, 2004. – 976 с.

Д89 / В 38  СБО

 

Дубович І. А. Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович. – 5-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 839 с.

Д89 / Д 79  СБО, хр, філ № 1,2

 

Жук М. В. Регіональна економіка : підручник / М. В. Жук. – К. : Академія, 2008. – 416 с.

У9(4УКР)я73 / Ж 85  хр, н/аб, філ №1

 

Країнознавство: підручник / за ред. М. С. Дорошка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2012. – 439 с.

Д89 / К 77  хр, філ №1

 

Крижанівський В. П. Об'єкт і предмет країнознавства: кут зору міжнародника / В. П. Крижанівський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 23–28.

Я54 / К 38  н/аб

 

Мадіссон В. В. Сучасна українська геополітика : навч. посіб. / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. – К. : Либідь, 2003. – 176 с.

Ф04 / М 13   хр

 

Манро Д. Мир: страны, народы, достопримечательности : словарь / Д. Манро. – М. : Весь Мир, 1999. – 704 с.

Д8 / М 23  хр

 

Масляк П. О. Країнознавство : підручник / П. О. Масляк. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 292 с.

Д8я7 / М 31  хр, філ №1

 

Політична географія і геополітика : навч. посіб. – К. : Либідь, 2007. – 255 с.

Ф04я7 / П 50  хр, н/аб, ч.з №2, філ № 1, 2

 

Попков В. В. Реванш Востока. Соотношение Запада и Востока в глобальных геополитических трансформациях (конец XX – начало XXI века) / В. В. Попков. – Харьков : Бурун Книга, 2010. – 128 с.

Ф4(0) / П 57  хр

 

Юрківський В. М. Країни світу : довідник / В. М. Юрківський. – 2-е вид. – К. : Либідь, 2001. – 368 с.

Д89 / Ю 74  СБО, хр, філ № 1, 2
05323740
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1327
2901
10286
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені