Список рекомендованої літератури

Порівняльне цивільне право

 

Бехруз Х. Порівняльне правознавство : підручник / Х. Бехруз. – О. : Фенікс, 2009. – 461 с.

Х081я73/ Б 55  хр

 

Бойко І. С. Порівняльне правознавство : навч. посіб. / І. С. Бойко, Б. В. Бабін. – 2-ге вид., випр. та допов. – О. : Фенікс, 2011. – 152 с.
Х081/ Б 77 хр

Х081я73/ Б 55  хр

 

Майданик Р. А. Цивільне право. Загальна частина : підручник / Р. А. Майданик. – К. : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – 471 с.

Х623 я7 / М 14  ч.з.№1, фил №1

 

Марченко М. Н. Сравнительное правоведение : учеб. / М. Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 784 с.

Х081 я7/ М 30   хр

 

Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 272 с.

Х081я73 / П 59   хр, ч.з.№1,ч.з.№2, н/аб, філ.№1, філ.№2

 

Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: І. А. Бірюков, Ю. О. Заїка. – К. : Скіф, 2013. – 528 с. 

Х623я7 / Ц 57  ч.з.№1, фил №1

 

Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2014.

Т. 1. – 656 с. ; Т. 2. – 816 с.

Х623я7 / Ц 57   хр

***

Бойко А. О. Актуальні питання застосування завдатку за Цивільним кодексом України та Цивільним кодексом Російської Федерації / А. О. Бойко // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів XI Міжнар. наук.-практ. конф., 28 січ. – 1 лют. 2010 р. – К., 2010. – С. 399–402.

Х062.031 / З–19  хр

 

Гнатів О. М. Правовий режим інвестиційних сертифікатів за законодавством України та Франції: порівняльно-правовий аспект / О. М. Гнатів // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 456–458. 

Х081/П59 хр., ч.з. №1

 

Гоголь Б. М. Інформація як об'єкт правовідносин у цивільному праві України та Російської Федерації / Б. М. Гоголь // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 475–477. 

Х081/П59  хр., ч.з.№1

 

Григорчук О. А. Світові тенденції розвитку цивільного права (деякі аспекти) / О. А. Григорчук // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства", (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 514–516.

Х081/П59  хр., ч.з.№1

 

Желдибіна Т. Юридична природа порівняльно-правових досліджень у галузі цивілістики (XIX – початок XX ст.) / Т. Желдибіна // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1/2. – С. 273–279.

з/п

 

Кравчук А. С. Одностороннє припинення договірного зобов'язання за законодавством України та зарубіжних країн / А. С. Кравчук // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 433–435.

Х081/П59  хр., ч.з.№1

 

Кьотц X. Старі та нові проблеми порівняльного права / X. Кьотц // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1/2. – С. 90–103.

з/п

 

Майданик Р. А. Порівняльно-правова характеристика фідуціарних відносин у розвинених країнах континентального права / Р. А. Майданик // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 469–472.

Х081/П59  хр., ч.з.№1

 

Михайлова Ю. Л. Особливості припинення юридичних осіб приватного права за законодавством України та Німеччини / Ю. Л. Михайлова // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 418–419.

Х081/П59  хр., ч.з.№1

 

Отраднова О. О. Застосування принципу справедливості у деліктних правовідносин у цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз / О. О. Отраднова // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства", (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 508–511.

Х081/П59  хр., ч.з.№1

 

Посикалюк О. Загальне особисте немайнове право ("allgemeine personlichkeitsrecnt") за німецьким цивільним правом / Посикалюк О. // Право України. – 2010. – № 3. – С. 253–259.

з/п

 

Рудко Б. Б. Проблемні питання права власності на об'єкти нерухомості: законодавство та судова практика (порівняльний аспект) / Б. Б. Рудко // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства", (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 494–497.

Х081/П59  хр., ч.з.№1

 

Халабуденко О. А. Категории "обязательство" и "договор" в гражданском праве некоторых стран СНГ / О. А. Халабуденко // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 436–349.

Х081/П59  хр., ч.з.№1

 

Харитонов Є. Деякі питання класифікації європейських систем приватного права / Є. Харитонов, О. Харитонова // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 3/4. – С. 177–196.

з/п

Харитонов Є. О. Методологічні проблеми визначення типології систем цивільного права окремих пострадянських держав / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Право України. – 2013. – № 3/4. – С. 183–196.

з/п
05332087
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
476
2873
18633
82786
Дата: 2020-04-07
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені