Список рекомендованої літератури

 Дипломатичний протокол та етикет

 

Англо-український дипломатичний словник : понад 26000 слів і словосполучень / за ред. І. С. Бик. – К. : Знання, 2006. – 579 с.

Х913.1 / А 64  хр

 

Гуменюк Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання / Б. І. Гуменюк. – К. : Либідь, 2007. – 224 с.

Х913.1 / Г 94 хр, н/аб, ч.з №1

 

Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету / Г. М. Калашник. – К. : Знання, 2007. – 143 с.

Х913.315 / К 17  хр

 

Резніченко В. І. До витоків дипломатичного протоколу: деякі історичні аспекти / В. І. Резніченко // Вісник. Міжнародні відносини / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип. 25/28. – С. 101–109.

Я54 / К 38 н/аб

 

Репецький В. М. Дипломатичне і консульське право / В. М. Репецький. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2006. – 372 с.

Х913.1 / Р 41  хр

 

Ріяка В. О. Дипломатичний протокол : навч. посіб. / В. О. Ріяка. – Х., 2006. – 135 с.

Х913.315 / Р 57  хр, н/аб

 

Сагайдак О. П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2006. – 380 с. 

Х913.31 / С 13  хр

 

Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О. П. Сагайдак. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2012. – 262 с.

Х913.315я73 / С 13  хр

 

Семилетников Н. А. Протокол международного и делового сотрудничества / Н. А. Семилетников. – Минск : Дикта, 2011. – 200 с.

Х913.315 / С 30  хр

 

Український дипломатичний словник / за ред. М. З. Масальського. – К. : Знання, 2011. – 495 с.

Х913.1я2 / У 45  СБО

 

Федчишин С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення : монографія / С. А. Федчишин. – Х. : ФІНН, 2011. – 264 с.

Х913.31 / Ф 35  хр, н/аб, ч.з №1

 

Энциклопедия этикета / сост. О. И. Максименко. – М. : АСТ, 2004. – 511 с.

Ю75 / Э 68  хр, ч.з №2
05312055
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1848
2577
81387
96767
Дата: 2020-03-31
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені