Список рекомендованої літератури

Сучасні інформаційні системи і технології

 

Баранов А. А. Информационная инфраструктура: проблемы регулирования деятельности : монография / А. А. Баранов. – Киев : Видав. дім Дмитра Бураго, 2012. – 352 с.

Ч23 / Б24  хр

 

Даніл'ян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз) / В. О. Даніл'ян. – Х. : Право, 2008. – 184 с.

Ю667.2 / Д 18 хр, н/аб, Ч.З №2

 

Дубов Д. В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД, 2010. – 64 с.

Ч23 / Д 79  хр

 

Зацеркляний М. М. Інформаційні технології у правозастосовній діяльності / М. М. Зацеркляний. – Х. : Східно-регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2010. – 332 с.

Х.с11 / З–38  хр, н/аб

 

Збірник законодавчих і нормативних документів у сфері науки, інновацій та інформатизації / уклад.: Л. А. Кургузенкова, Л. В. Волошенюк. – К. : УкрІНТЕІ, 2011. – 356 с.

Ч21 / З–41  хр

 

Іванов В. Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки : підручник / В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В Гвозденко. – Х. : Право, 2012. – 312 с.

Ч23я73 / И 20  Ч.З №2, хр, н/аб

 

Інтеграція права та інформатики: прикладний і змістовний аспекти : монографія / за заг. ред.: В. Г. Іванов, В. Ю. Шепітько, В. В. Карасюк. – Х. : Право, 2012. – 248 с.

Ч23 / И 73 хр, н/аб, Ч.З №2

 

Інформаційний простір України : слов.-довід. законод. термінів / авт.-уклад. Я. О. Чепуренко. – К. : Освіта України, 2008. – 544 с.

Ч23 / И 74  СБО, хр

 

Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналіт. доп. / за ред. Д. В. Дубова. – К. : НІСД, 2011. – 96 с.

Ч23 / И 74  хр

 

Ловцов Д. А. Информационные системы в профессиональной деятельности : учеб.-метод. комплекс / Д. А. Ловцов, А. В. Зайцев, Е. С. Бурмистрова. – М. : РАП, 2008. – 14 с.

Х.с11 / Л 68  хр

 

Міжнародна інформація : навч. посіб. / М. П. Требін [та ін.]. – Х. : Право, 2014. – 336 с.

Х916.62 / М 58  хр

 

Основи Інтернет-технологій : навч. посіб. / під ред. О. В. Карпухіна. – Х. : Компанія СМІТ, 2010. – 394 с.

Ч23 я7 / О–75 хр, Ч.З №2, н/аб

 

Пасмор Ю. В. Напрями консолідації в інформаційному забезпечені правової науки України: соціально-комунікативний аспект : монографія / Ю. В. Пасмор. – Х. : Юрайт, 2013. – 272 с.

Х.с11 / П 19  хр, н/аб

 

Правова інформація та компьютерні технології в юридичній діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. Г. Іванова. – Х. : Право, 2012. – 240 с. 

Х.с11 / П 68 Ч.З №2

 

Сеник В. В. Інформаційне забезпечення юридичної діяльності / В. В. Сеник, І. С. Керницький. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 108 с.

Х.с11 / С 31  хр
05328507
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3185
2909
15053
82786
Дата: 2020-04-05
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені