Список рекомендованої літератури

 Історія Европейського Союзу

 

Дайнен Д. Дедалі міцніший союз: курс європейської інтеграції / Д. Дайнен. – К. : К.І.С., 2006. – 696 с.

Х915.232.5 / Д 14  хр, н/аб, філ №1

 

Европейская интеграция: проблемы теории и практики : моногр. / ред.: И. В. Яковюк, А. К. Сковиков. – М. : Изд-во МГУ, 2012. – 279 с.

Х915.232.5 / Е 24   хр

 

Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза / Ю. Д. Ильин. – Харьков : Консум, 1998. – 156 с.

Х915.232 / И 46  хр

 

Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / за заг. ред. І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. – 208 с.

Х915.232.5 / И 90  хр, н/аб, Ч.З №1

 

Кащенко С. Г. Всеобщая история государства и права новейшего времени : учеб. пособие / С. Г. Кащенко. – Симферополь : Доля, 2006. – 696 с. 

Х2(0)6 / К 31  хр, н/аб

 

Копійка В. В. Європейський Союз. Історія і засади функціонування / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К. : Знання, 2009. – 751 с. хр

Х915.232.5 / К 65  хр

 

Лозо В. И. История государства и права США, Великобритании, Франции, Германии в новейший период. Европейская интеграция в XX в. : учеб. пособие / В. И. Лозо. – Харьков, 2007. – 128 с.

Х2(4/8) / Л 72  хр

 

Международное право : пер. с нем. / [науч. ред., сост. указ. Т. Ф. Яковлева]. – М. ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. – 961 с.

Х91 / М 43  хр

 

Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції / В. Посельський. – К. : Смолоскип, 2002. – 168 с.

Х915.232.5 / П 61   хр, філ №1, 2

 

Тамм А. Є. Європейський Союз в міжнародно-правових відносинах / А. Є. Тамм, В. О. Ріяка, Ю. М. Коломієць. – Х. : Штріх, 2003. – 240 с.

Х915.232.5 / Т 17  хр

 

Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Ф. Тоді ; пер. з англ. М. Марченко. – К. : К.І.С., 2001. – 136 с.

Х915.232.5 / Т 50  хр, філ. № 1. 2

 

Яковюк І. Азбука європейської інтеграції / І. Яковюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. – Х. : Апекс+, 2006. – 168 с.

Х915.232.5 / Я47  хр

 

***

 

Андрусевич Н. І. Історія розвитку громадянства Європейського Союзу / Н. І. Андрусевич // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – Вип. 13. – С. 493–497.

Х0 / Д 36  н/аб, Ч.З №1

 

Зоріна О. Фінансова система Європейського Союзу: історико-правові аспекти становлення і розвиток / О. Зоріна // Юридичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 48–52.

  з/п

 

Кембаев Ж. М. Римские договоры: историческое значение в деле европейской интеграции / Ж. М. Кембаев // Российский юридический журнал. – 2007. – № 4. – С. 72–79.

  з/п

 

Кухарчук И. П. Исторические аспекты культурно-правового влияния на развитие Европейского Союза / И. П. Кухарчук // История государства и права. – 2006. – № 10. – С. 6–9.

  з/п

 

Лозо В. И. Проблема правового обеспечения ядерной безопасности в истории становления экологической стратегии Европейского Союза / В. И. Лозо // Проблеми законності. – Х., 2006. – Вип. 78. – С. 20–29. 

 Х0 / П 78 хр, н/аб, з/п, філ №1, 2

 

Тарасов О. В. Періодизація міжнародно-правової персоніфікації об'єднаної Європи / О. В. Тарасов // Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації. – Х., 2008. – С. 38–40.

 Х.е(0)л0 / П 79  хр, Ч.З №1
05338084
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3103
3370
24630
82786
Дата: 2020-04-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені