Список рекомендованої літератури

Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища

 

Выстробец Е. А. Экологическое право. Мотивации в международном сотрудничестве / Е. А. Выстробец. – М. : Наука, 2006. – 383 с.

Х916.9 / В 93  хр, н/аб

 

Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля. – Л., 2009. – 203 с.

Х916.9 / Д 58   хр, СБО, Ч.З № 1

 

Екологічне право : підручник / за ред. А. П. Гетьмана. – Х. : Право, 2013. – 432 с.

Х625.8 я73 / Е 45  хр, Ч.З № 1, 2, н/аб, філ № 1, 2

 

Задорожній О. В. Міжнародне право навколишнього середовища : підручник / О. В. Задорожній, М. О. Медведєва. – К. : Промені, 2010. – 510 с.

Х916.9 / З–15  хр

 

Лозо В. І. Становлення і розвиток правових основ екологічної стратегії Європейського Союзу / В. І. Лозо. – Х. : Право, 2008. – 251 с.

Х916.9 / Л 72  хр

 

Международное право : пер. с нем. / науч. ред., сост. указ. Т. Ф. Яковлева. – М. ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. – 961 с.

Х91 / М 43   хр

 

Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Обрії, 2010. – 213 с.

Х916.9 / М 58   хр, н/аб

***

Бут Ю. Стратегічні пріоритети Європейського Союзу в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування / Бут Ю. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 6–8.

Я54 / К 38  н/аб

 

Вівчаренко О. Міжнародно-правові вимоги щодо охорони земель / О. Вівчаренко // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 3. – С. 60–66.

з/п

 

Гіждіван Л. Про загальні питання міжнародної відповідальності за екологічну шкоду / Л. Гіждіван // Право України. – 2010. – № 7. – С. 164–168.

з/п

 

Герасименко Я. О. Міжнародний екологічний правопорядок та екологічні права / Я. О. Герасименко // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 23 листоп. 2012 р. – Х., 2012. – Ч. 1. – С. 178–180.

Х620.32 / П 68   Ч.З № 1

 

Гетьман А. П. Основні напрямки розвитку законодавства Європейського Союзу про охорону біосфери / А. П. Гетьман, В. І. Лозо // Проблеми законності. – Х., 2012. – Вип. 118. – С. 211–230.

Х0я54 / П 78    хр, н/аб, з/п

 

Лозо В. І. Головні аспекти розвитку правового регулювання охорони біосфери в Європейському Союзі / В. І. Лозо // Право і безпека. – 2011. – № 5. – С. 20–25.

з/п

 

Медведєва М. О. Значення проблеми фрагментації міжнародного права для реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища / М. О. Медведєва // Порівняльно-правові дослідження. – 2012. – № 1/2. – С. 262–266.

з/п

 

Медведєва М. Проблема ефективності міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища / M. Медведєва // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 158–166.

з/п

 

Никифоров А. А. Международно-правовая охрана окружающей среды в странах Северной Европы / А. А. Никифоров // Международное право и международные организации. – 2012. – № 4. – С. 24–38.

з/п

 

Сухорольський П. Міжнародний механізм реалізації конвенцій з охорони довкілля / П. Сухорольський // Юридична Україна. – 2012. – № 3. – С. 102–107.

з/п

 

Сухорольський П. М. Поняття реалізації та чинники ефективності міжнародних договорів з охорони довкілля / П. Сухорольський // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 162–169.

з/п

 

Шевкунова Є. О. Роль міжнародних неурядових організацій у захисті навколишнього природного середовища / Є. О. Шевкунова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 59. – С. 435–442.

Х0 я54 / Д 36   хр, н/аб, Ч.З № 1
05337997
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3016
3370
24543
82786
Дата: 2020-04-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені