Список рекомендованої літератури

Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика

 

Антонович М. Міжнародне право : навч. посіб. / М. Антонович. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

Х91я7 / А72 ч.з № 1, Фил № 2 ч/з, Фил № 1

 

Бебик В. М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика : навч. посіб. / В. М. Бебик, С. О. Шергін, Л. О. Дегтерьова. – К., 2006. – 208 с.

Ф061я7 / Б 35  хр.

 

Вовк Р. В. Моделювання міжнародних відносин : навч. посіб. / Р. В. Вовк. – К. : Знання, 2012. – 246 с.

Ф4я73 / В 61  хр.

 

Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність / Л. Є. Дещинський. – 3-тє вид. – Л. : Бескид Біт

Ч. 1. – 2002. – 224 с.

Ч. 2. – 2004. – 320 с.

Т3(4УКР) / Д 26  ч.з № 2, хр., н/аб

 

Донеллі Д. Права людини у міжнародній політиці / Д. Донеллі ; пер. з англ. Т. Завалій. – Л. : Кальварія, 2004. – 280 с..

Х911.3 / Д 67 хр

 

Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003) / відп. ред. С. В. Віднянський. – К. : Генеза, 2004. – 616 с.

Ф4(4УКР) / З-78  хр.

 

Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин : підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2007. – 461 с.

Ф4(0)я73 / М 21  хр.

 

Міжнародні відносини та зовнішня політика, 1980–2000 роки. – К. : Либідь, 2001. – 621 с.

Ф4(0) / М 58  хр., н/аб

 

Політологія : підручник / за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2013. – 416 с.

Ф01я73 / П 50  ч.з № 2, хр., н/аб

 

Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К. : Знання, 2012. – 631 с. 

Х91я7 / Т 41 ч.з № 1, 2

 

Цыганков П. А. Теория международных отношений : учеб. пособие / П. А. Цыганков. – М. : Гардарики, 2002. – 590 с.

Ф4(0) / Ц 94  хр.

 

Чекаленко Л. Зовнішня політика України : підручник / Л. Чекаленко. – К. : Кондор, 2011. – 290 с.
Ф4(4УКР)я7 / Ч-37 хр.

Ф4(0) / Ц 94  хр.

 

Черкес М. Ю. Міжнародне право : підручник / М. Ю. Черкес. – 6-те вид., виправ. і допов. – К. : Знання, 2011. – 397 с.
Х91я73 / Ч 48 ч.з № 1

Ф4(0) / Ц 94  хр.

***

Алєксєєнко І. В. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин / І. В. Алєксєєнко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2005. – Вип. 30. – С. 577–587.

Х0 / Д 36   ч.з № 1, н/аб

 

Герасимчук Т. Ф. Теоретико-концептуальні основи та методи дослідження міжнародних відносин / Т. Ф. Герасимчук // Український історичний журнал. – 2006. – 5. – С. 186–199.

з/п

 

Денисов В. Н. Входження незалежної держави Україна в систему сучасного міжнародного правопорядку / В. Н. Денисов // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 51–66.

з/п

 

Каламкарян Р. А. Международное право как регулятор современных международно-правовых отношений / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев // Государство и право. – 2013. – № 11. – С. 46–59.

з/п

Коппель О. А. Новий міжнародний порядок: структурні характеристики та особливості формування / О. А. Коппель, З. Кісільова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 11–17. 

Я54 / К 38 н/аб

 

Коппель О. А. Теоретичні моделі дослідження глобальних політичних процесів / О. А. Коппель // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 31/32. – С. 4–7.

Я54 / К 38  н/аб

 

Кулагин В. Совремемнные теории международных отношений / В. Кулагин // Международная жизнь. – 1998. – № 1. – С. 81–91.

з/п

 

Редько М. Е. Личность в системе международных отношений / М. Е. Редько // Особистість в умовах сучасних політичних відносин : зб. наук. ст. (по матеріалам XIV Харк. політолог. читань). – Х., 2003. – С. 144–146.

Ф011.8 / О75  ч.з № 2, хр.

 

Тіунов О. І. Правові стандарти як засіб регулювання міжнародних та внутрішньодержавних відносин / О. І. Тіунов // Міжнародне право. – 2012. – № 1. – С. 10–26.

з/п

 

Шпакович О. Місце міжнародних організацій у сучасній системі міжнародних відносин / О. Шпакович // Право України. – 2010. – № 12. – С. 186–192.

з/п
05628269
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
215
3624
21646
80792
Дата: 2020-07-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені