Список рекомендованої літератури

7 факультет

3 курс

спеціальність «Міжнародне право»

(денна та заочна форми навчання)

Теорія та практика перекладу

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Базова література:

 

1. Корунець I.В. Вступ до перекладознавства: Пiдручник / І.В. Корунець, – Вiнниця: Нова книга, 2004. – 480 с.

2. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис: Посібник для навчання усного послідовного перекладу з англійської мови /Під ред. д.п.н. Л.М. Черноватого та д.ф.н. В.І. Карабана. – Вінниця: Поділля-2000, 2002. – 112 с.

3. Ребрій О.В. Міжнародні організації. Посібник для студентів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та фах "Переклад"). – Вінниця: Нова книга, 2005. – 332 с.

4. Черноватий Л.М., Карабан В.І.,Ребрій О.В. та ін.. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) : Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 400 с.

 

Додаткова література:

1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. − К.: Освіта, 1996. – Т.1. –752 с. – Т.2. – 712 с.

2. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 464 с.

 

Інформаційні ресурси

1. www.accreditation-council.de/

2. www.europa.eu.int/comm./education/recognition/

3. www.dictionary.cambridge.org

4. www.oup.com/elt/catalogue/oald

5. www.lawdictionaries.com

6. ABBYY Lingvo x5

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

 

 

7 факультет

4 курс
спеціальність «Міжнародне право»

(денна та заочна форми навчання)

Теорія та практика перекладу

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Базова література:

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І.,Ганічева Т.В.,Ліпко І.П Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 272 с

2. Черноватий Л.М., Карабан В.І.,Ребрій О.В. та ін.. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) : Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 400 с.

3. Ольховська А. С. Основи професійної майстерності перекладача : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова)] / А. С. Ольховська. – Харків : Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 132 с.

4. Ольховська А. С. Чинники успішного працевлаштування перекладача за фахом [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова)] / А. С. Ольховська. – Харків : Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с.

 

Додаткова література:

 

1. Карабан В.І. Українсько-англійський юридичний словник / В.І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 976 с.

2. Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник / В.І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 1088 с.

3. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. − К.: Освіта, 1996. – Т.1. – 752 с. – Т.2. – 712 с.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Е-словники та е-енциклопедії

1. www.dictionary.cambridge.org

2. www.oup.com/elt/catalogue/oald

3. www.lawdictionaries.com

4. ABBYY Lingvo x5

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

6. www.americansc.org.uk

7. www.britishlibrary.typepad.co.uk/

 

05330870
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2132
3416
17416
82786
Дата: 2020-04-06
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені