Список рекомендованої літератури

Юридична аргументація

 

Алфьоров С. М. Логіка для юристів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Р. В. Бараннік, Г. Г. Шпитальов. – К. : КНТ : Дакор, 2011. – 136 с.

Ю4я73 / А 53 Ч.З №2

 

Антюшин С. С. Логика : учеб. пособие / С. С. Антюшин, Н. В. Михалкин. – М. : РАП, 2008. – 339 с.

Ю4я73 / А 72  хр

 

Бандурка О. М. Юридична логіка : підручник / О. М. Бандурка, O. B. Тягло. – Х. : Золота миля, 2011. – 224 с. 

Ю4 я7 / Б 23 Ч.З №2, філ №1

 

Конверский А. Е. Логика традиционная и современная : учеб. / А. Е. Конверский. – М. : Идея-Пресс, 2010. – 380 с.

Ю4 / К 64  хр, Ч.З №2, н/аб

 

Конверський А. Е. Логіка : підручник / А. Є. Конверський. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 304 с.

Ю4 / К 64  хр, Ч.З №2, н/аб, філ 1, 2

 

Логіка для юристів (кредитно-модульний курс) : навч. посіб. / В. І. Цимбалюк, Л. А. Циганчук, О. А. Мітчук [та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2011. – 216 с.

Ю4 я7 / Л 69  хр

 

Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.- практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. – Х. : ФО-П Корецька Л. О., 2013. – 274 с.

Ю4 / Л 69  хр, н/аб, Ч.З №2

 

Тягло О. В. Критичне мислення : навч. посіб. / О. В. Тягло. – Х. : Основа, 2008. – 189 с.

Ю4я73 / Т 99  хр, н/аб

 

Юридична аргументація. Логічні дослідження : колект. моногр. / за заг. ред. О. М. Юркевича. – Х. : Вид. Ванченко І. С., 2012. – 210 с.

Ю4 / Ю 70  Ч.З №2, хр, філ №1, 2

***

 

Александров А. С. Диспозитив доказывания и аргументация в уголовном судопроизводстве / А. С. Александров // Российский ежегодник теории права. – 2009. – № 1. – С. 473–497.

  з/п

 

Водорезова С. Р. Теоретико-методологические аспекты правовой аргументации / С. Р. Водорезова // Логіка і право : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 трав. 2012 р. – Х., 2012. – С. 157–159.

Ю4 / Л 69   хр, н/аб, ч.з.№2

 

Демина Л. А. Семиотические основания логики и теории аргументации // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (13–14 трав. 2010 р.). – К., 2010. – С. 114–116. 

Ю4я4 / П 78 хр

 

Зайцев Д. В. Риторика и PR // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (13–14 трав. 2010 р.). – К., 2010. – С. 117–119.

Ю4я4 / П 78  хр

 

Могилевская Н. Э. Аргументативный дискурс в профессиональной речи юристов / Н. Э. Могилевская, Н. В. Краснова // Логіка і право : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених, Харків, 19 трав. 2011 р. – Х., 2011. – С. 144–147.

Ю4 / Л 69  хр, н/аб, ч.з.№2

 

Олійник О. Місце юридичної риторики у колі гуманітарних наук, їх взаємозв'язок та взаємодія / О. Олійник // Право України. – 2010. – № 9. – С. 245–251.

з/п

 

Олійник О. Б. Наукові засади розвитку інституту юридичної риторики: в аспекті теорії юридичної аргументації / О. Б. Олійник // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Вип. 49. – С. 33–40.

Х0 /Д 36  ч.з.№1, н/аб

 

Терентьева Л. Н. Логический квадрат в доказательстве и аргументации / Л. Н. Терентьева // Логіка і право : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 трав. 2012 р. – Х., 2012. – С. 191–193.

Ю4 / Л 69  хр, н/аб, ч.з.№2

 

Хофельд У. Некоторые основные юридические понятия в приложении к судебной аргументации / У. Хофельд // Известия вузов. Правоведение. – 2012. – № 3. – С. 203–227

з/п

 

Чуешов В. И. О перспективах логики, риторики, далектики, теорий аргументации и критического мышления на постсоветском пространстве / В. И. Чуешов // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (13–14 трав. 2010 р.). – К., 2010. – С. 140–142.

Ю4 / Ч 85  хр

 

Щербина О. Ю. Мовчазна брехня у правовій аргументації / О. Ю. Щербина // Логіка і право : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 трав. 2012 р. – Х., 2012. – С. 202–204. 

Ю4 / Л 69 хр, н/аб, ч.з.№2

 

Щербина О. Філософія логіки, філософська логіка, аргументація / О. Щербина // Філософська думка. – 2013. – № 5. – С. 103–112.

з/п
05323944
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1531
2901
10490
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені