Список рекомендованої літератури

Міжнародне гуманітарне право

 

Европейская интеграция: проблемы теории и практики : монография / отв. ред.: И. В. Яковюк, А. К. Сковиков. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 2012. – 279 с.

Х915.232.5 / Е 24 хр

 

Аби-Сааб Р. Гуманитарное право и внутренние конфликты: истоки и эволюция международной регламентации / Р. Аби-Сааб. – М. : Междунар. комитет Красн. Креста, 2000. – 264 с.

Х919.1 / А 15 хр

 

Базов В. Кримінальна відповідальність за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права : навч. посіб. / В. Базов. – К. : Істина, 2003. – 136 с. 

Х919.1 / Б 17 хр, н/аб

 

Европейское гуманитарное право : учеб.-метод. комплекс / сост.: А. А. Зенин, Б. Л. Зимненко, П. А. Лаптев. – М. : РАП, 2007. – 70 с.

Х919.1 / Е 24 хр

 

Жаровська І. М. Міжнародне гуманітарне право : навч. посіб. / І. М. Жаровська. – К. : Атіка, 2010. – 280 с.

Х919.1я7 / Ж 35 хр

 

Зимненко Б. Л. Европейское гуманитарное право / Б. Л. Зимненко, П. А. Лаптев. – М. : РАП, 2003. – 15 с.

Х919.1 / З 62 хр

 

Калугин В. Ю. Курс международного гуманитарного права / В. Ю. Калугин. – Минск : Тесей, 2006. – 496 с.

Х919.1 / К 17 хр

 

Калугин В. Ю. Пресечение нарушений в механизме имплементации международного гуманитарного права / В. Ю. Калугин, Д. В. Акулов. – Минск : Тесей, 2004. – 400 с.

Х919.1 / К 17 хр

 

Міжнародне гуманітарне право : навч. посіб. / під заг. ред. В. П. Базова. – К. : Варта, 2000. – 176 с.

Х919.1 / М 58 хр

 

Международное право ведения военных действий : сб. Гаагских конвенций и иных междунар. док. – 3-е изд., испр. – М. : Междунар. комитет Красн. Креста, 2001. – 336 с.

Х919.1 / М 43 хр

 

Международный журнал Красного креста 2004: защита культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. – М. : Междунар. комитет Красн. Креста, 2003. – 176 с.

Х919.1 / М 43 хр

 

Мотиль В. І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і практика : монографія / В. І. Мотиль. – Л., 2011. – 302 с.

Х910.13 / М 85 хр

 

Основные положения Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним. – 3-е изд. – М. : Междунар. комитет Красн. Креста, 2003. – 96 с.

Х919.1 / О 75 хр

 

Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права / Ж. Пикте. – 2-е изд., испр. – М. : Междунар. комитет Красн. Креста, 2001. – 112 с.

Х919.1 / П 32  хр

 

Репецький В. М. Міжнародне гуманітарне право : підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик. – К. : Знання, 2007. – 467 с.

Х919.1 / Р 41 хр

 

Смирнова Н. Н. Международное гуманитарное право / Н. Н. Смирнова. – СПб. : Альфа, 2001. – 96 с.

Х919.1 / С 50 хр

 

Тиунов О. И. Международное гуманитарное право / О. И. Тиунов. – М. : НОРМА-ИНФРА М, 2000. – 328 с.

Х919.1 / Т 39  хр

***

Буздуган Я. Правові засади гуманітарної діяльності міжнародних організацій / Я. Буздуган // Віче. – 2013. – № 2. – С. 5–8.

  з/п

 

Вітик У. З. Проблема збройного конфлікту в міжнародному праві / У. З. Вітик // Студентський юридичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 124–132.

з/п

 

Глухенький С. Х. Неправительственные гуманитарные организации и защита прав человека во время вооруженных конфликтов / С. Х. Глухенький // Современное право. – 2011. – № 5. – С. 154–157.

з/п

 

Гнатовський М. М. Застосування міжнародного гуманітарного права органами міжамериканської системи захисту прав людини / М. М. Гнатовський // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 3–8.

з/п

 

Ибрагимов А. М. Характер международных гарантий в гуманитарном праве / А. М. Ибрагимов // Российская юстиция. – 2012. – № 6. – С. 34–36.

з/п

 

Лисик В. М. Держави-покровительки та їх роль в імплементації міжнародного гуманітарного права / В. М. Лисик // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 303–306.

з/п

 

Лисик В. М. Вплив Міжнародного комітету Червоного Хреста на формування звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права / В. М. Лисик // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 340–345.

з/п

 

Саковніч О. Огляд основних положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни / О. Саковніч // Юридичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 60–63.

з/п

 

Сорока Г. Міжнародне гуманітарне право у ХХІ столітті / Г. Сорока // Віче. – 2013. – № 18. – С. 24–25.

з/п

 

Токарський Б. Значення міжнародного звичаю для міжнародного гуманітарного права / Б. Токарський // Студентський юридичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 67–72.

з/п
05622967
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1015
2339
16344
80792
Дата: 2020-07-06
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені