Список рекомендованої літератури

Основи національної безпеки України

 

Вавринчук М. П. Етнополітичная безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення / М. П. Вавринчук. – К. : Прав. єдність, 2009. – 288 с.

Х621.162 / В 12 хр

 

Горбулін В. П. Засади національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 272 с.

Х621.162 / Г 67  хр

 

Дзьобань О. П. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій: методологія дослідження та забезпечення : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Константа, 2006. – 440 с.

Х621.162 / Д 43  хр, н/аб

 

Ліпкан В. А. Національна безпека та національні інтереси України / В. А. Ліпкан. – К. : КНТ, 2006. – 68 с.

Х621.162 / Л 61 хр

 

Ліпкан В. А. Національна безпека України : навч. посіб. / В. А. Ліпкан. – К. : Кондор, 2008. – 552 с.

Х621.162 / Л 61  хр, н/аб, ч.з № 1

 

Ліпкан В. А. Теорія національної безпеки / В. А. Ліпкан. – К. : КНТ, 2009. – 631 с.

Х621.162 / Л 61 хр

 

Настюк В. Я. Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки та протидії тероризму : монографія / В. Я. Настюк. – К. : НКЦ "Ін-т операт. діяльн. та держ. безпеки", 2008. – 245 с.

Х621.162 / Н 32  хр, н/аб

 

Нижник Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) / Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2000. – 304 с.

Х621.162 / Н 60 хр

 

Нормативно-правова база у галузі безпеки і оборони України / заг. ред.: А. Гриценко, А. Єрмолаєв, Ф. Флурі. – К. : Центр дослідж. армії, коверсії та роззброєння, 2012. – 800 с. 

Х621.162 / Н 83 хр, ч.з № 1, 2, н/аб

 

Пилипчук В. Г. Правові основи діяльності державних органів та військових формувань у сфері національної безпеки України / В. Г. Пилипчук. – Х. : Право, 2008. – 150 с.

Х621.162 / П 32 хр

 

Пилипчук В. Г. Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України : монографія / В. Г. Пилипчук, О. П. Дзьобань, В. Я. Настюк. – Х. : Право, 2009. – 200 с.

Х621.162 / П 32  хр, н/аб, ч.з № 1

 

Пономаренко Г. О. Управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави: адміністративно-правові засади : монографія / Г. О. Пономаренко. – Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – 448 с.

Х621.162 / П 56  хр, н/аб

 

Правові основи військового будівництва та військово-цивільних відносин : зб. законодав. актів з питань нац. безпеки і оборони. – К. : Парлам. вид-во, 2005. – 827 с.

Х621.161 / П 68 хр хр

 

Ситник Г. П. Національна безпека України: теорія і практика / Г. П. Ситник, В. М. Олуйко, М. П. Вавринчук. – К. : Кондор, 2007. – 616 с.

Х621.162 / С 41 хр

 

Стратегія і тактика національної безпеки: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи України / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції, 2006. – 304 с.

Х621.162 / С 83  хр, н/аб

 

Фурашев В. М. Національна безпека України: шляхи забезпечення, роль і місце суспільства. Євроатлантичний курс : монографія / В. М. Фурашев, С. Ф. Джердж. – К. : Синопсис, 2009. – 176 с.

Х621.162 / Ф 95  хр

***

 

Антонов В. О. Національна безпека як складовий елемент національного суверенітету / В. О. Антонов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 210–214.

Х0 я54 / Д 36  ч.з № 1, н/аб

 

Антонов В. О. Об'єкти національної безпеки та їх особливості / В. О. Антонов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 59. – С. 65–71.

Х0 я54 / Д 36  ч.з № 1, н/аб

 

Антонов В. О. Поняття та зміст системи національної безпеки / В. О. Антонов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Вип. 48. – С. 137–144.

Х0 я54 / Д 36  ч.з № 1, н/аб

 

Антонов В. О. Суспільство як об'єкт національної безпеки Української держави / В. О. Антонов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 60. – С. 79–84.

Х0 я54 / Д 36  ч.з № 1, н/аб

 

Беззубов Д. О. Правова структура та принципи побудови системи національної безпеки в Україні / Д. О. Беззубов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 231–236.

Х0 я54 / Д 36  ч.з № 1, н/аб

 

Дзьобань О. Національні інтереси як основа національної безпеки: світоглядно-методологічні аспекти / О. Дзьобань // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. – Х., 2010. – № 3. – С. 124–136.

Х.я54 / В 53  н/аб, з/п

 

Завидняк І. І. Поняття та структура національної безпеки України / І. І. Завидняк // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Вип. 48. – С. 183–189.

Х0 я54 / Д 36  ч.з № 1, н/аб

 

Лихачов С. Національна безпека України як об'єкт державного управління / С. Лихачов // Право України. – 2009. – № 10. – С. 182–189.

  з/п

 

Ліпкан В. Правовий статус Ради національної безпеки і оборони України у сфері національної безпеки України / В. Ліпкан // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 4–8.

з/п

 

Мельник О. В. Розуміння категорії "національна безпека" у вітчизняному та зарубіжному правознавстві / О. В. Мельник // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 38. – С. 147–153.

Х0 я54 / Д 36  ч.з № 1, н/аб

 

Нікітін Ю. В. Теоретико-правовий підхід до визначення загроз як детермінуючих чинників впливу на національну безпеку України / Ю. В. Нікітін // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2008. – Вип. 41. – С. 502–508.

Х0 я54 / Д 36  ч.з № 1, н/аб

 

Співак В. М. Національна безпека України в контексті стратегії глобалізаційного розвитку / В. М. Співак // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2009. – Вип. 45. – С. 604–612.

Х0 я54 / Д 36  ч.з № 1, н/аб

 

Шахов В. Національний інтерес і національна безпека в геостратегії України / В. Шахов, В. Мадіссон // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 44–56.

  н/аб
05322966
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
553
2901
9512
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені