Список рекомендованої літератури

Філософія прав людини

 

Гудима Д. А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження / Д. А. Гудима. – Л. : Край, 2009. – 292 с.

Ю666.7 / Г 93 хр, н/аб

 

Размєтаєва Ю. С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства : монографія / Ю. С. Размєтаєва. – Х. : Финарт, 2013. – 196 с. 

Х062.09 / Р 17 хр

 

Філософія права : підручник / за ред. О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2009. – 208 с. 

Ю666.7 / Ф 51 хр, н/аб, ч.з № 2

 

Циппеліус Р. Філософія права : підручник : пер. з нім. / Р. Циппеліус. – К. : Тандем, 2000. – 300 с. 

Ю666.7 / Ц 67 ч.з № 2, хр, н/аб

 

Шестопал С. С. Неотомістський напрямок у французькій філософії права: концепція Жака Марітена : монографія / С. С. Шестопал. – Х. : Юрайт, 2013. – 192 с.

Ю666.7 / Ш 52  хр

***

 

Алексі Р. Теорія дискурсу та права людини / Р. Алексі // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 73–98.

  з/п

 

Біржакова Є. О. Відображення природних прав людини як вихідна форма буття права в контексті теорії природного права / Є. О. Біржакова // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 33–36.

  з/п

 

Боднар С. Б. Філософсько-правовий аспект проблеми буття людини в епоху глобалізації / С. Б. Боднар // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 533 : Правознавство. – С. 10–14.

 Я54 / Ч 49  н/аб

 

Брюггер В. Відображення людини у концепції прав людини / В. Брюггер // Людина і політика. – 2003. – № 1. – С. 54–69.

  з/п

 

Брюггер В. Образ людини у концепції прав людини / В. Брюггер // Проблеми філософії права. – К. ; Чернівці, 2003. – Т. 1. – С. 136–146.

Ю666.7я54 / П 78  ч.з № 2

 

Булыгин Е. К проблеме обоснования прав человека / Е. Булыгин // Проблеми філософії права. – К. ; Чернівці, 2006–2007. – Т. 4–5. – С. 149–152.

Ю666.7я54 / П 78  ч.з № 2

 

Варламова Н. В. Политическая философия утилитаризма и доктрина прав человека / Н. В. Варламова // Государство и право. – 2012. – № 9. – С. 93–97.

  з/п

 

Васильчук В. О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини / В. О. Васильчук // Проблеми філософії права. – К. ; Чернівці, 2003. – Т. 1. – С. 154–156.

 

Горін Н. Права людини: філософське обгрунтування та юридичний вимір / Н. Горін // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 13–32.

  з/п

 

Губар О. Систематизація принципів концепції прав людини / О. Губар // Антропологія права: філософський та юридичний виміри : ст. учасн. Третього всеукр. "круглого столу" (м. Львів, 23–24 листоп. 2007 р.). – Л., 2008. – С. 110–123. 

Х01 / А 72 н/аб, хр.

 

Гудима Д. А. Деякі антропологічні засади прав людини / Д. А. Гудима // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2003. – Вип. 18. – С. 21–24.

Х0я54 / А 43  хр., н/аб

 

Гудима Д. А. Права людини: досвід дослідження з позиції соціально-антропологічного підходу / Д. А. Гудима // Проблеми філософії права. – К. ; Чернівці, 2006–2007. – Т. 4/5. – С. 166–178.

Ю666.7я54 / П 78  ч.з № 2

 

Гудима Д. Права людини: антрополого-методологічні підходи до їх дослідження / Д. Гудима // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2009. – № 1. – С. 40–47.

Х.я54 / В 53  н/аб, хр., з/п

 

Данильян О. Г. Теоретико-методологічні проблеми захисту прав людини в сучасному суспільстві / О. Г. Данильян // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х., 2013. – № 3. – С. 84–91. 

Я54 / Н 35 хр., н/аб, з/п

 

Добрянський С. До характеристики філософських засад прав людини / С. Добрянський // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2007. – Вип. 44. – С. 31–38.

Я54 / Л 89  н/аб

 

Кемпбелл Т. Права людини: демократичний шлях / Т. Кемпбелл // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 33–50.

  з/п

 

Максименко С. В. Світоглядне осмислення ідеї права людини на вільне пересування та вибір місця проживання: філософсько-правовий аспект епохи модерну / С. В. Максименко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – Вип. 11. – С. 520–525.

Х0я54 / Д 36  н/аб, ч.з № 1

 

Максимов С. И. Права человека: универсальность и культурное многообразие / С. И. Максимов // Право Украины. – 2011. – № 5/6. – С. 24–31.

  з/п

 

Максимов С. І. Універсальність прав людини / С. І. Максимов // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 110–117.

  з/п

 

Максимов С. Інститут прав людини в сучасному світі: філософсько-правові аспекти / С. Максимов // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2000. – № 3. – С. 49–57.

Х.я54 / В 53  н/аб, хр., з/л

 

Максимов С. Необхідність філософського обгрунтування прав людини / С. Максимов // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2009. – № 1. – С. 31–39.

Х.я54 / В 53   н/аб, хр., з/п

 

Моїсеєв С. Сучасна теорія прав людини: ліберальні та комунітаристські підходи / С. Моїсеєв // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 118–134.

  з/п

 

Оганесян Н. А. Права человека в истории философской и политико-правовой мысли / Н. А. Оганесян // История государства и права. – 2004. – № 2. – С. 7–10.

  з/п

 

Пушкіна О. Невід'ємні права людини у контексті розвитку доктрини природного права / О. Пушкіна // Юридична Україна. – 2005. – № 6. – С. 12–18.

  з/п

 

Рабінович П. Європейська конвенція з прав людини: філософсько-антропологічні та гносеологічні засади її застосування Страсбурзьким судом / П. Рабінович // Право України. – 2010. – № 10. – С. 135–146.

  з/п

 

Рабінович П. Філософія прав людини у Конституції України / П. Рабінович // Юридический вестник. – 1997. – № 2. – С. 57–59.

  з/п

 

Раз Д. Права людини в новому світовому порядку / Д. Раз ; пер. з англ. В. С. Бігун // Проблеми філософії права. – К. ; Чернівці, 2010–2011. – Т. 8/9. – С. 7–18.

Ю666.7я54 / П 78  ч.з № 2, н/аб

 

Разметаева Ю. С. Права человека: философская рефлексия / Ю. С. Разметаева // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів : міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28–29 квіт. 2004 р.). : в 2 ч. – К., 2004. – Ч. 1. – С. 517–520.

Х.е(0)л0 / Р 45   ч.з № 1, хр.

 

Селютін Д. О. Права людини у вітчизняному соціокультурному просторі: філософсько-правові рефлексія реалізації / Д. О. Селютін // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х., 2010. – № 6. – С. 106–115. 

Я54 / Н 35 хр., н/аб, з/п

 

Суходольский А. Философский аспект проблем прав человека в системе общечеловеческих ценностей / А. Суходольский // Антропологія права: філософський та юридичний виміри : матеріали міжнар. "круглого столу" (м. Львів, 3–5 груд. 2010 р.). – Л., 2010. – Вип. 6. – С. 589–596. 

Х01 / А 72 хр
05319240
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2816
2970
5786
82786
Дата: 2020-04-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені