Список рекомендованої літератури

Право міжнародної безпеки

 

Международное право : пер. с нем. / Вольфганг Граф Витцтум [и др.]. – М. ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. – 961 с.

Х91 / М 43 хр

 

Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 336 с.

Х91 / М 58   н/аб, фил № 1, 2, хр, ч.з № 1, 2

 

Міжнародне право в документах / уклад.: М. В. Буроменський [та ін.]. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 376 с.

Х91 / М 58   н/аб, фил № 1, 2, хр, ч.з № 1, 2

 

Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К. : Знання, 2012. – 631 с.

Х91я7 / Т 41   ч.з № 1, 2, фил №1, 2

 

***

 

Белоцкий С. Д. Международно-правовые проблемы иностранного военного присутствия / С. Д. Белоцкий // Право Украины. – 2013. – № 2. – С. 45–54.

з/п

 

Годованик Є. В. Організаційно-правові аспекти реформування Ради Безпеки ООН на сучасному етапі / Є. В. Годованик // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Вип. 49. – С. 601–608. 

Х0я54 / Д 36  ч.з №1, н/аб

 

Делинский А. Система международной безопасности и международное право / А. Делинский // Юридический вестник. – 2001. – № 2. – С. 152–156. 

з/п

 

Иванащенко Л. А. Право международной безопасности – новая отрасль современного международного права / Л. А. Иванащенко // Советское государство и право. – 1985. – № 6. – С. 99–106. 

з/п

 

Кубієвич С. П. Місце Організації з безпеки і співробітництва в Європі у системі європейського міжінституційного співробітництва / С. П. Кубієвич // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Вип. 49. – С. 596–601. 

Х0я54 / Д 36  ч.з №1, н/аб

 

Кудас И. Б. Меры укрепления доверия как институт права международной безопасности / И. Б. Кудас // Проблеми законності. – Х., 1998. – Вип. 35. – С. 33–40.

Х0 / П 78   з/п, н/аб

 

Кузьменко С. С. До питання про критерії і правомірності застосування сили в міжнародному праві / С. С. Кузьменко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. – 2008. – № 2. – С. 78–86. 

Я54 / Д 54  н/аб

 

Лазутин Л. А. Размышления о праве международной безопасности / Л. А. Лазутин // Российский юридический журнал. – 2013. – № 3. – С. 46–51. 

з/п

 

Лазутин Л. А. Меры доверия в праве международной безопасности / Л. А. Лазутин // Известия вузов. Правоведение. – 1989. – № 5. – С. 39–47. 

з/п

 

Ліпкан В. А. Державний суверенітет у контексті формування системи міжнародної безпеки / В. А. Ліпкан, О. В. Тюріна // Університетські наукові записки / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2005. – № 3. – С. 17–23. 

Я54 / Х 65  хр., н/аб

 

Полтораков О. Стратегічне співтовариство в політичній структурі систем національної та міжнародної безпеки / О. Полтораков // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 208–216. 

н/аб

 

Сафаров Э. Ф. Проблемы эффективности в деятельности Совета Безопасности ООН по обеспечению международного мира и безопасности / Э. Ф. Сафаров // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2009. – № 872 : Серія "Право", вип. 6. – С. 286–292.

Я54 / Х 21  н/аб

 

Ситников М. В. Система международной безопасности: гносеологические подходы к пониманию и определению элементного состава / М. В. Ситников // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 38. – С. 642–649. 

Х0я54 / Д 36  ч.з №1, н/аб
05334296
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2685
2873
20842
82786
Дата: 2020-04-07
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені