Список рекомендованої літератури

Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці

 

Бахчеванова Н. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Н. В. Бахчеванова, С. М. Макуха. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 403 с.

У58 я73 / Б 30 хр, філ №2

 

Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір : монографія / [О. О. Любівцева та ін.]. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 160 с.

У5 / Г 54 хр

 

Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2011. – 400 с.

Х061 / М 30 хр

 

Матвєєв С. А. Політологія / С. А. Матвєєв, Л. С. Буланенко. – Х. : Одіссей, 2008. – 272 с.

Ф01 / М33  хр, н/аб, ч.з №2, філ №1

 

Політологія : підручник / за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2013. – 416 с.
 

Ф01я73 / П50 хр, ч.з №2, н/аб, філ. № 1, 2

 

Проблеми модернізації політичних систем сучасності : монографія / за заг. ред.: Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2008. – 320 с. 

Ф02 / П 78 хр, ч.з №2, н/аб, філ. № 1, 2

 

Стеценко С. Г. Глобалізація та право: національний вимір : монографія / С. Г. Стеценко, Л. О. Васечко. – К. : Атіка, 2012. – 132 с. 

Х0 / С 79 хр, ч.з №1, н/аб, філ. № 1, 2

***

Вовк І. Г. Фінансово-інституціональні аспекти інтеграційної стратегії України до ЄС / І. Г. Вовк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 295–302. 

Я54 / К38 н/аб

 

Волинець В. Забезпечення міжнародної інтеграції та співпраці як функція сучасної української держави: правові аспекти / В. Волинець // Юридична Україна. – 2013. – № 2. – С. 8–14.

У5 / Г 54 з/п

 

Герасіна Л. М. Розвитку міжнародних політичних відносин за умов глобальної реконструкції світу / Л. М. Герасіна // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х., 2013. – № 4. – С. 88–98. 

Я54 / Н35 н/аб

 

Ефремова Н. А. Международная экономическая интеграция и суверенитет государства / Н. А. Ефремова // Государство и право. – 2011. – № 6. – С. 60–66.

з/п

 

Зимогляд В. Я. Місцеве самоврядування у контексті проблем державного суверенітету і міжнародної інтеграції / В. Я. Зимогляд // Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації. – Х., 2008. – С. 84–86

Х.е(0)л0 / П 79  хр, ч.з №1

 

Касумов Р. Роль информационных процессов современной мировой политики в условиях глобализации / Р. Касумов // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 2. – С. 28–32.

СБО

 

Константинов В. Еволюція наукових підходів до дослідження феномену регіоналізму в міжнародних відносинах / В. Константинов // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини. – К., 2009. – Вип. 37. – С. 26–29.

Я54 / К38  н/аб, хр

 

Лінецький Л. М. Деякі питання участі України у глобалізованому міжнародному світі / Л. М. Лінецький // Сучасний політичний процес: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (XXVI Харк. політол. читання). – Х., 2013. – С. 84–86. 

Ф01я4 / С91 ч.з № 2, хр, н/аб , Філ №1, 2

 

Лыков А. Ю. Международное сообщество как стадия политико-правовой эволюции / А. Ю. Лыков // Международное право и международные организации. – 2013. – № 2. – С. 168–177.

з/п

 

Мурзагалієва Д. Міжнародні правові аспекти інтеграційних процесів / Д. Мурзагалієва // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 168–170.

з/п

 

Рзаев И. С. Развитие партнерства Европейского Союза и ГУАМ: основные тенденции и направления / И. С. Рзаев // Віче. – 2010. – № 24. – С. 14–17.

з/п

 

Седляр Ю. Контури нового світового порядку в теоретичному дискурсі міжнародно-політичної науки / Ю. Седляр // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 267–274.

 Ф2(4УКР) / С 28  ч.з № 2

 

Соболєв А. А. Геополітичні проекти світових "центрів сили" в Центральній Азії / А. А. Соболєв // Стратегічні пріоритети. – К., 2013. – № 1. – С. 155–163.
 

Ф2(4УКР)я5 / С 83  хр

 

Султанов И. Р. Вопрос доверительности в отношениях субъектов в деятельности интеграционных организаций / И. Р. Султанов // Международное право и международные организации. – 2012. – № 4. – С. 86–92.

з/п

 

Сухицька Н. В. Інтеграція України до Європейського Союзу / Н. В. Сухицька // Інформація і право. – 2012. – № 3(6). – С. 115–121.

з/п

 

Ткаченко О. Особливості формування системи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах розвитку міжнародних інтеграційних процесів / О. Ткаченко, Ю. Сухина // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 168–175.

з/п

 

Фельдман Д. М. О правилах мировой политики / Д. М. Фельдман // Вопросы философии. – 2012. – № 5. – С. 35–46.

з/п
05331900
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
289
2873
18446
82786
Дата: 2020-04-07
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені