Список рекомендованої літератури

 Конкуренція в міжнародному бізнесі

 

Вергун В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький. – К. : Київ. ун-т, 2012. – 415 с.

У5я7 / В31 хр

 

Гамов М. С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України : навч. посіб. / М. С. Гамов, О. І. Шнирков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 292 с.

У9(4УКР)8я73 / Г18 хр

 

Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики : монографія. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 248 с.

У9(4Укр) / К64 хр

 

Рамберг Я. Коментар ІСС до правил Інкотермс 2010. Роз'яснення та практичне використання : пер. з англ. / Я. Рамберг. – К. : ЗЕД, 2011. – 216 с.

Х932.211.12 /Р21 хр

 

Рамберг Я. Міжнародні комерційні трансакції : пер. з англ. / Я. Рамберг. – К. : ЗЕД, 2012. – 624 с.

Х932.211.12 / Р21 хр, н/аб

 

Чубарєв В. Л. Міжнародне економічне право : підручник / В. Л. Чубарєв. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.

Х916.1я7 / Ч 81 хр, ч.з №1, філ. №1

 

Шевченко Л. С. Конкурентное управление : учеб. пособие / Л. С. Шевченко. – Харьков : Эспада, 2004. – 520 с.

У050 / Ш37 н/аб, хр, ч.з №2, філ. №1, 2

 

***

 

Бакалінська О. О. Міжнародно-правовий захист економічної конкуренції: сучасні проблеми та шляхи подолання / О. О. Бакалінська // Правничий вісник університету "Крок". – К., 2006. – Вип. 1. – С. 124–131.

Х.я54 / У58  н/аб

 

Бех К. Роль міжнародних інтеграційних об'єднань у сучасному міжнародному бізнесі / К. Бех // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 70–72.

Я54 / К38 н/аб

 

Борисенко З. Діалектика монополізму і конкуренції в умовах глобалізації / З. Борисенко // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 2. – С. 404–409.

  з/п

 

Василенко В. М. Досвід інноваційного менеджменту як невід'ємної складової інтелектуального капіталу в міжнародному бізнесі / В. М. Василенко // Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". – Д., 2010. – № 1. – С. 147–154.

Я54 / А38 н/аб

 

Вишняк Л. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної фінансової кризи / Л. Вишняк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 78–79. 

Я54 / К38 н/аб

 

Воловодюк С. С. Вплив державних інституцій на формування конкурентоспроможності вітчизняного виробника / С. С. Воловодюк // Економіка, фінанси, право. – 2013. – № 8. – С. 27–30.

  з/п

 

Зайцев В. Є. Забезпечення економічної безпеки держави в умовах інтенсифікації конкурентної боротьби на світових ринках / В. Є. Зайцев // Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". – Д., 2010. – № 1. – С. 78–85. 

Я54 / А38 н/аб

 

Каніщенко О. Аналіз концепцій управлінської орієнтації в міжнародному бізнесі / О. Каніщенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 151–154.

з/п

 

Капуш І. С. Забезпечення "чесного" конкурентного середовища як один з принципів світової організації торгівлі / І. С. Капуш // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2006. – Вип. 34. – С. 386–390. 

Х0я54 / Д36 н/аб, ч.з №1

 

Колесник Ю. В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств / Ю. В. Колесник // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 5. – С. 3–8.

  з/п

 

Кочергіна Н. Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжнародного бізнесу / Н. Кочергіна // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2008. – Вип. 103. – С. 52–54.

Я54 / К38  н/аб

 

Кулішов В. В. Дослідження сучасної світової глобалізації в економічних процесах / В. В. Кулішов // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 92–100.

з/п

 

Пилипенко Ю. І. Стратегія зовнішньоекономічної політики України в умовах глобалізації / Ю. І. Пилипенко // Вісник Академії митної служби України. – Д., 2012. – № 1. – С. 52–57. 

Я54 / А38  н/аб

 

Токменко В. Вплив ГАТТ/СОТ на сучасний розвиток міжнародного бізнесу / В. Токменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 221–222.

Я54 / К38  н/аб

 

Трушенко О. М. Конкурентоспроможність країни в умовах економічної глобалізації / О. М. Трушенко // Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". – Д., 2010. – № 1. – С. 96–102.

Я54 / А38  н/аб

 

Уманців Ю. М. Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації / Ю. М. Уманців // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 95–106.

з/п
05319314
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2890
2970
5860
82786
Дата: 2020-04-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені