Список рекомендованої літератури

Право зовнішніх зносин

 

Англо-український дипломатичний словник : понад 26000 слів і словосполучень / за ред. І. С. Бик. – К. : Знання, 2006. – 579 с.

Х913.1 / А 64 хр

 

Бобылев Г. В. Консульское право : учеб. / Г. В. Бобылев. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 192 с.

Х913.33я7 / Б 72 хр

 

Головченко В. І. Дипломатична історія України (1923–1993 роки) : навч. посіб. / В. Головченко, В. Матвієнко. – К. : Київ. ун-т, 2012. – 239 с.

Х913.1-1я7 / Г 61 хр

 

Гріненко О. О. Правовий статус консула при виконанні нотаріальної функції / О. О. Гріненко. – К. : КНТ, 2005. – 352 с.

Х913.33 / Г 75 хр

 

Гуменюк Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання / Б. І. Гуменюк. – К. : Либідь, 2007. – 224 с.

Х913.1 / Г 94  хр, н/аб, ч.з №1

 

Зінченко А. Л. Історія діпломатії: від давнини до нового часу : навч. посіб. / А. Л. Зінченко. – К. : Проза, 2005. – 559 с.

Х913.1-1 / З-11  хр

 

Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин : підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2007. – 461 с.

Ф4(0)я73 / М 21 хр

 

Репецький В. М. Дипломатичне і консульське право / В. М. Репецький. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2006. – 372 с.

Х913.1 / Р 41 хр

 

Сагайдак О. П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2006. – 380 с.

Х913.31 / С 13 хр

 

Сандровский К. К. Право внешних сношений : учеб. пособие / К. К. Сандровский. – М., 1977. – 99 с.

Ф4 / С18  хр

 

Соловьев Э. Я. Основы дипломатического права : учеб. пособие / Э. Я. Соловьев. – М. : Ось-89, 2005. – 144 с.

Х913.1 / С 60 хр, н/аб

 

Соловьев Э. Я. Основы консульского права : учеб. пособие / Э. Я. Соловьев. – М. : Ось-89, 2005. – 160 с.

Х913.33 / С 60 хр

 

Табачник Д. В. Українська дипломатія: нариси історії (1917–1990) / Д. В. Табачник. – К. : Либідь, 2006. – 768 с.

Т3(4УКР)6 / Т 12  хр, н/аб

 

Український дипломатичний словник / за ред. М. З. Масальського. – К. : Знання, 2011. – 495 с. 

Х913.1я2 / У 45 СБО

 

Федчишин С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення : монографія / С. А. Федчишин. – Х. : ФІНН, 2011. – 264 с. 

Х913.31 / Ф 35 хр, н/аб, ч.з №1

 

***

Амирова М. А. Дипломатическая защита государством своего гражданина / М. А. Амирова // Государство и право. – 2008. – № 3. – С. 22–27.

з/п

 

Асланян А. Г. Адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних держав в Україні / А. Г. Асланян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4, ч. 2. – С. 87–96.

Я54 / Х 23  н/аб

 

Бабій Д. В. Консульська легалізація офіційних документів / Д. В. Бабій // Нотаріат для вас. – 2011. – № 1/2. – С. 91–92.

з/п

 

Вапнярчук Н. М. До питання ротації державних службовців дипломатичної служби / Н. Вапнярчук // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 263–268.

з/п

 

Ведель И. А. Некоторые аспекты осуществления дипломатической защиты (консульского содействия) дипломатическими и консульскими учреждениями / И. А. Ведель // Российский юридический журнал. – 2012. – № 3. – С. 83–91.

з/п

 

Вельяминов Г. М. Международно-правовой государственный иммунитет / Г. М. Вельяминов // Государство и право. – 2011. – № 12. – С. 66–73.

з/п

 

Волкова М. С. К вопросу об определении понятия "дипломатическая защита" / М. С. Волкова // Вестник Московского университета. Серия 11 : Право. – 2009. – № 3. – С. 100–111.

з/п

 

Гріненко О. О. Органи зовнішніх зносин Європейського Союзу та їх функціонування / О. О. Гріненко // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 2. – С. 115–126.

з/п

 

Гулієв А. Д. Роль Кримської (Ялтинської) конференції у розвитку міжнародної дипломатії / А. Д. Гулієв // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 197–200.

з/п

 

Гулиев А. Становление и кодификация права внешних сношений / А. Гулиев // Право і суспільство. – 2010. – № 3. – С. 207–212.

з/п

 

Кукса Н. Культурна дипломатія Росії на сучасному етапі / Н. Кукса // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 119–120.

Я54 / К 38  н/аб

 

Кучмій О. П. Використання технологій публічної дипломатії для просування інтересів держави на міжнародній арені (на прикладі Німеччини та Великої Британії) / О. П. Кучмій // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 147–151. 

Я54 / К 38  н/аб

 

Макаренко Ю. В. Види працівників дипломатичної служби України / Ю. В. Макаренко // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 5–6 жовт. 2012 р. – Х., 2012. – С. 351–353.

Х627 / Р 64  хр, ч.з №1, н/аб

 

Отрош М. І. Система органів зовнішніх зносин Святого Престолу / М. І. Отрош // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 278–284.

з/п

 

Святун О. В. Сучасні тенденції розвитку інституту консульського захисту / О. В. Святун // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 175–177. 

Я54 / К 38 н/аб

 

Святун О. Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах / О. Святун // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини. – 2009. – Вип. 37. – С. 66–70.

Я54 / К 38  н/аб

 

Тищенко-Тишковець О. М. Публічна дипломатія як форма "м'якої" сили у міжнародних відносинах: визначення, цілі, моделі / О. М. Тищенко-Тишковець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 141–146.

Я54 / К 38  н/аб

 

Фалалєєва Л. Г. Дипломатичні імунітети: принципи, норми, практика застосування / Л. Г. Фалаєва // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 1. – С. 192–202.

Я54 / А 38  н/аб

 

Федчишин С. А. Адміністративно-правовий статус надзвичайного і повноважного посла України / С. А. Федчишин // Проблеми законності. – Х., 2010. – Вип. 109. – С. 266–273.

Х0я54 / П 78  хр, з/п, н/аб

 

Шуміленко А. П. Сучасна міжнародно-правова практика здійснення функцій дипломатичних представництв / А. П. Шуміленко // Публічне право. – 2013. – № 3. – С. 119–126.

з/п
05337898
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2917
3370
24444
82786
Дата: 2020-04-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені