Список рекомендованої літератури

Інституційне право Європейського Союзу

 

Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу : підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – О. : Фенікс, 2012. – 390 с.

Х915.232.5я7 / А79 ч.з №1, 2, філ. №1

 

Грицяк І. А. Правова та інституційна основа Європейського Союзу : підручник / І. А. Грицяк, В. В. Говоруха, В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 620 с.

Х915.232.5 / Г82   хр

 

Бирюков М. М. Европейское право : курс лекций / М. М. Бирюков. – М. : Омега-Л, 2006. – 128 с.  

Х915.22(4) / Б64 хр, філ. №1

 

Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 698 с.

Х915.232.5 / Е24  хр

 

Європейський Союз: економіка, політика, право : енцикл. слов. – К. : Київ. ун-т, 2011. – 368 с.     

Х915.232.5 я2 / Е24  СБО

 

Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / за заг. ред. І. В. Яковюка. – К. : Право України ; Х. : Право, 2013. – 208 с.

Х915.232.5 / И90   хр, н/аб, ч.з №1

 

Консолідовані версії договору про Європейський Союз та договору про функціонування Європейскього Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / упоряд. Б. В. Бабіна. – О. : Фенікс, 2012. – 294 с.

Х915.232.5 / К65  ч.з №1, філ. №1

 

Марченко М. Н. Правовая система Европейского Союза : моногр. / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 704 с. 

Х915.232.5 / М30  хр

 

Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) / В. В. Марченко. – К. : Алерта, 2010. – 216 с.      

Х806.3 / М30 хр, н/аб, ч.з №1, філ. №1, 2

 

Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції / В. Посельський. – К. : Смолоскип, 2002. – 168 с.

Х915.232.5 / П61   хр, філ. №1, 2

 

Шамбровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г. О. Шамбровський. – К. : Знання, 2011. – 187 с.  

Х915.232.5я7 / Ш19 ч.з №1, 2

 

Шпакович О. М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика : монографія / О. М. Шпакович. – К. : Київ. ун-т, 2011. – 415 с.      

Х915.2 / Ш83 хр

***

 

Беликова К. М. Институциональная структура и источники права ЕС и МЕРКОСУР: стравнительно-правовой аспект / К. М. Беликова // Международное право и международные организации. – 2013. – № 1. – С. 78–91.

  з/п

 

Вдовиченко О. Основні зміни інституційної системи Європейського Союзу після Лісабонського договору / О. Вдовиченко // Юридична Україна. – 2010. – № 9. – С. 118–123.

  з/п

 

Вдовиченко О. І. Верховний представник з іноземних справ і політики безпеки в інституційній системі Європейського Союзу / О. І. Вдовиченко // Формування європейського правового простору: історія і сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2011 р. – Х., 2011. – С. 153–156.

Х915.232.5 / Ф79   хр, н/аб, ч.з №1

 

Гріненко О. О. Особисті привілеї та імунітети членів інституцій Європейського Союзу / О. О. Гріненко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 275–278.

  з/п

 

Грицаєнко Л. Інституційний механізм Європейського Союзу: поняття та приницпи функціонування / Л. Грицаєнко // Вісник прокуратури. – 2009. – № 4. – С. 103–109.

  з/п

 

Грицаєнко Л. Л. Реформування інституційного механізму Європейського Союзу в світлі Лісабонського договору / Л. Л. Грицаєнко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2009. – Вип. 45. – С. 496–501.  

Х0я54 / Д36     н/аб, ч.з №1

 

Іноземцева О. Ю. Федеративні та конфедеративні ознаки в організації Європейського Союзу: до постановки питання / О. Ю. Іноземцева // Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації. – Х., 2008. – С. 141–142.

Х.е(0)л0 / П79     хр, ч.з №1

 

Лихицька Ю. Інституціональний інструментарій Європейського Союзу / Ю. Лихицька // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 121–123.

  з/п

 

Лосіхін О. Використання досвіду інституцій Європейського Союзу в удосконаленні нормативного забезпечення гендерної спрямованості державного управління / О. Лосіхін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 3. – С. 232–239.

  з/п

 

Сало В. І. Принцип наділення компетенцією як основа взаємовідносин Європейського Союзу і держав-членів / В. І. Сало // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х., 2010. – Вип. 19. – С. 57–63.     

Х620 / Д36  хр, н/аб

 

Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права / О. Шпакович // Право України. – 2011. – № 5. – С. 142–147.

  з/п

 

Якименко К. С. Совет Европейского Союза в институционной системе ЕС / К. С. Якименко // Проблемы политико-правового развития в XXI веке : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 19–20 нояб. 2010 г. – М., 2010. – С. 311–318. 

Х.е(4РОС)л0 / П78  хр
05329404
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
666
3416
15950
82786
Дата: 2020-04-06
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені