Список рекомендованої літератури

Право міжнародних організацій

 

Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу : підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – О. : Фенікс, 2012. – 390 с.

Х915.232.5я7 / А 79 ч.з №1, 2

 

Вибрані основоположні документи НАТО та Україна – НАТО. – К. : Інсайт-плюс, 2006. – 95 с.

Х915.232.3 / В 41  хр, н/аб

 

Дамирли М. А. Право Совета Европы: схемы, таблицы, определения / М. А. Дамирли, Т. А. Анцупова. – Изд. 2-е, изм. – Одесса : Фенікс, 2008. – 284 с.

Х915.22(4) / Д 16  хр

 

Довідник НАТО / Public Diplomacy Division NATO. – Brussels, 2006. – 383 с. 

Х915.232.3 / Д 58 хр, СБО, н/аб

 

Європейський Союз: економіка, політика, право : енцикл. слов. – К. : Київ. ун-т, 2011. – 368 с.

Х915.232.5 я2 / Е 24  СБО

 

Зібрання актів європейського права. Рада Європи / за заг. ред. В. Г. Буткевича. – К. : Ред. журн. "Право України", 2012. – 616 с.

Х915.22(4) / З–59  хр

 

Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К. : Знання, 2009. – 751 с.

Х915.232.5 / К 65  хр

 

Костюков С. М. Міжнародні організації та союзи (організаційні форми, принципи, функції) / С. М. Костюков, В. Г. Пилипчук, М. І. Костюченко. – К. : Служба безпеки України, 2006. – 352 с. 

Х915.2 / К 72 хр

 

Міжнародні організації / за ред. О. С. Кучика. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2007. – 749 с.

Х915.2 / М 58  хр

 

Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали (із змінами, внесеними Лісабонським договором) / за заг. ред. М. В. Буроменського. – Х. : ФІНН, 2010. – 392 с.

Х915.22(4) / О–75 хр, ч.з №1, 2, н/аб

 

Право и межгосударственные объединения : моногр. / под общ. ред. В. Г. Вишнякова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 577 с. 

Х915.2 / П 68 хр

 

Старжинский В. С. NATO North Atlantic Treaty Organization = Организация Североатлантического Договора: история, структура, функции, цели и задачи : учеб. пособие / В. С. Старжинский, С. В. Старжинский. – Харьков : Бурун и ", 2008. – 160 с. 

Х915.232.3 / С 77 хр, н/аб

 

Циганкова Т. М. Міжнародні організації / Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2001. – 340 с. 

Х915.20 / Ц 58 хр

***

Бабін Б. В. Міжнародні та національні правові програми: механізми взаємного впливу / Б. В. Бабін // Порівняльно-правові дослідження. – 2012. – № 1/2. – С. 96–103.

  з/п

 

Данильченко Т. С. Участь України у міжнародних організаціях на початку ХХІ-го століття та перспективи розвитку взаємовідносин з міжнародними організаціями / Т. С. Данильченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 9. – С. 113–116.

  з/п

 

Кутейников А. Е. Международные межправительственные организации как класс международных структур и как юридический феномен / А. Е. Кутейников // Государство и право. – 2013. – № 3. – С. 72–79.

  з/п

 

Тарасов О. В. Міжнародна міжурядова організація / О. В. Тарасов // Великий енциклопедичний юридичний словник. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрид. думка, 2012. – С. 470.

Х.я2 / В 27  СБО

 

Тарасов О. В. Міжнародна неурядова організація / О. В. Тарасов // Великий енциклопедичний юридичний словник. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрид. думка, 2012. – С. 470–471.

Х.я2 / В 27  СБО
05338112
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3131
3370
24658
82786
Дата: 2020-04-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені