Список рекомендованої літератури

 Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності

 

Дахно І. І. Міжнародне економічне право / І. І. Дахно. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 1 електрон. опт. диск.

Х916.1 / Д 21 н/аб

 

Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право : підручник / В. Ф. Опришко. – Вид. 2-ге. переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2003. – 311 с.

Х916.1я7 / О-62  н/аб

 

Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К. : Знання, 2012. – 631 с.

Х91 / Т 41  ч.з.№ 1, 2, фил №1, 2

 

Чубарєв В. Л. Міжнародне економічне право : підручник / В. Л. Чубарєв. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.

Х916.1 / Ч 81  ч.з №1, хр

 

Шумилов В. М. Международное публичное экономическое право : учеб. пособие / В. М. Шумилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : НИМП, 2001. – 288 с.

Х916.1 / Ш 96  хр

 

Шутак І. Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : навч. посіб. / І. Д. Шутак. – К. : Алерта, 2012. – 412 с.

Х916.1 я7 / Ш 97  хр

***

Бондарева О. Експорт послуг / О. Бондарева // Бизнес. Збірник систематизованого законодавства. – 2009. – № 8. – С. 114–119.

з/п

 

Васильєва В. Г. Інвентаризація розрахунків з нерезидентами у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В. Г. Васильєва, І. В. Яковенко // Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". – Д., 2010. – № 2. – С. 77–85.

Я54 / А 38 н/аб

 

Васильєва В. Облік та практика застосування акредитива у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В. Васильєва, В. Лозовий // Вісник Академії митної служби України. – 2007. – № 1. – С. 8–17.

з/п

 

Граковський Ю. Операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності: бухгалтерський та податковий облік / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 12. – С. 39–48.

з/п

 

Коваленко Г. Митна декларація (показники та використання їх у податковому обліку) / Г. Коваленко // Бизнес. Збірник систематизованого законодавства. – 2011. – № 12. – С. 93–97

з/п

 

Рябчун О. М. Розбіжності валюти платежу й валюти ціни контракту при здійсненні експортних операцій та особливості їх бухгалтерського обліку / О. М. Рябчун // Наука–2010: проблеми та перспективи розвитку : тези виступів та доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 22–23 квіт. 2010 р. – Черкаси , 2010. – Т. 2. – С. 31–32.

Х.е(4Укр)л0 / Н 34  хр

 

Сакалош О. Удосконалення функціонування фінансових інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності / О. Сакалош // Вісник Академії митної служби України. – 2004. – № 2. – С. 68–73.

з/п

 

Федотова І. О. Актуальні аспекти правового забезпечення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України / І. О. Федотова // Митна справа. – 2012. – № 1. – С. 49–55.

з/п
05618659
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2246
3751
12036
80792
Дата: 2020-07-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені