Список рекомендованої літератури

 Бізнес міжнародних організацій

 

Боше П. Вступ до права Світової організації торгівлі / П. В. ден Боше, С. Бекетов. – К. : Ін Юре, 2011. – 100 с.

Х916.140.21 / Б 86 хр, ч.з № 1, 2, філ №1, 2

 

Вельяминов Г. М. Правовое урегулирование международной торговли. Опыт ЮНКТАД / Г. М. Вельяминов. – М. : Междунар. отношения, 1972. – 240 с.

Х91 / В 28  хр, н/аб

 

Жуано Д. Світова організація торгівлі / Д. Жуано ; пер. з фр. М. Марченко. – К. : К.І.С., 2006. – 120 с.

 Х916.140.21 / Ж 83  хр. 

 

Кухарська Н. О. Міжнародна економічна діяльність України / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. – Х. : Одіссей, 2007. – 456 с.

 У9(4УКР)8 / К 95  хр. 

 

Міжнародні організації / за ред. О. С. Кучика. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2007. – 749 с. 

Х915.2 / М 58  хр. 

 

Осика С. Г. Світова організація торгівлі / С. Г. Осика, В. Т. Пятницький. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : К.І.С., 2005. – 514 с.

 Х916.140.21 / О 73  ч.з № 1, хр. 

 

Рамберг Я. Міжнародні комерційні трансакції : пер. з англ. / Я. Рамберг. – К. : ЗЕД, 2012. – 624 с.

 Х932.211.12 / Р21  хр, н/аб 

 

Скурко Е. В. Глобальная и региональная торгово-экономическая интеграция: эффективность правового регулирования / Е. В. Скурко. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 297 с.

 Х916.1 / С 46 хр. 

 

Чубарєв В. Л. Міжнародне економічне право : підручник / В. Л. Чубарєв. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.

 Х916.1я7 / Ч 81  хр, ч.з №1, філ. №1 

 

Шатров В. П. Международное экономическое право : учеб. пособие / В. П. Шатров. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – 116 с.

 Х91 / Ш 29  н/аб, хр. 

***

 

Бабій Л. Роль наднаціональності міжнародних економічних організацій у формуванні глобального економічного правопорядку / Л. Бабій // Право України. – 2010. – № 1. – С. 155–162.

  з/п

 

Бірюков О. ЮНСІТРАЛ і транскордонні банкрутства / О. Бірюков // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2. – С. 50–53.

  з/п

 

Василенко О. С. Електронна комерція як напрям уніфікації в рамках ЮНСІТРАЛ / О. С. Василенко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 338–341.

  з/п

 

Василенко О. С. Основні засоби гармонізації та уніфікації права міжнародної торгівлі в діяльності ЮНСІТРАЛ / О. С. Василенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 371–374.

  з/п

 

Виговський О. І. Конвенція ЮНСІТРАЛ про міжнародні прості та межнародні переказні векселі як етап уніфікації вексельного права / О. І. Виговський // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 1. – С. 99–105.

  з/п

 

Вільчак Я. М. Правосуб'єктність міжнародних економічних організацій системи ООН у сучасному міжнародному праві / Я. М. Вільчак // Університетські наукові записки / Хмельниц. ун-т упр. та права. – 2005. – № 4. – С. 280–284.

 Я54 / Х 65  н/аб, хр. 

 

Гребенюк М. Визначення основних засад міжнародного права на розвиток в рамках Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) / М. Гребенюк // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. – С. 11–18.

 Я54 / Л 89  н/аб

 

Гребенюк М. С. Роль Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) у формуванні міжнародного права на розвиток / М. Гребенюк // Вісник Академії адвокатури України. – 2008. – № 3. – С. 143–149.

  з/п

 

Денисов В. Н. Правосуб'єктність ЮНКТАД / В. Н. Денисов, М. С. Гребенюк // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 149–154.

  з/п

 

Каніщенко О. Аналіз концепцій управлінської орієнтації в міжнародному бізнесі / О. Каніщенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 151–154.

  з/п 

 

Магеррамов А. М. ВТО в системе международных организаций по регулированию торгово-экономических и таможенных отношений / А. М. оглы Магеррамов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2009. – Вип. 45. – С. 257–266.

 Х0я54 / Д 36  н/аб, ч.з № 1

 

Печуляк В. Міжнародні економічні організації в механізмі регулювання міжнародного економічного співробітництва / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С. 137–140.

  з/п

 

Яновський О. Сучасні форми міжнародної торговлі на службі у підприємництва (форми реалізації міжнародного бізнесу) / О. Яновський // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 6. –С. 20–26.

  з/п
05323946
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1533
2901
10492
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені