Список рекомендованої літератури

 Універсальні та регіональні системи захисту прав людини

 

Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини / М. Антонович. – К. : КМ Academia, 2000. – 262 с.

Х911.3 / А 72 хр.

 

Баймуратов М. А. Защита прав женщин и детей в период кризисных ситуаций и международное право : моногр. / М. А. Баймуратов, Нсур Мохаммад Абдель Карим Мусса Аль. – Одесса : Юрид. лит., 2003. – 224 с.

 Х911.4 / Б 18 хр.

 

Даниленко Г. М. Международная защита прав человека. Вводный курс : учеб. пособие / Г. М. Даниленко. – М. : Юристъ, 2000. – 256 с.

 Х911.3 / Д 18 хр. 

 

Доповіді Європейського комітету у запобіганні катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (візити 2002 та 2005 років) та відповіді уряду України на доповіді КЗК. – Х. : Права людини, 2009. – 276 с.

 Х628.403 / Д 68 хр, н/аб, філ № 1, 2, ч.з №1. 

 

Дотримання економічних, соціальних та культурних прав в Україні. – Х. : Права людини, 2009. – 396 с.

 Х620.321 / Д 70 хр, н/аб 

 

Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини / Т. І. Дудаш. – К. : Прав. єдність : Алерта, 2013. – 368 с.

 Х915.232.501.3 / Д 81 хр, філ. № 1, ч.з № 1 

 

Ефективність і законність. Національні інституції з прав людини. – Х. : Права людини, 2009. – 184 с.

 Х911.3 / Е 90 хр, н/аб, філ №1, 2, ч.з №1 

 

Котляр И. И. Права человека : учеб. пособие / И. И. Котляр. – Минск : Тесей, 2002. – 256 с.

 Х620.32 / К 73 хр. 

 

Лищина И. Международные механизмы защиты прав человека. 16 (57) / И. Лищина. – Харьков : Фолио, 2001. – 112 с.

 Х911.3 / Л 55 н/аб, хр. 

 

Манукян В. И. Международная защита прав человека: право, прецеденты, комментарии : науч.-практ. пособие / В. И. Манукян. – Киев : Истина, 2010. – 480 с.

 Х911.3 / М 24 хр, н/аб, філ № 1 

 

Международные документы по правам человека / сост. В. М. Тертышник. – Харьков : АРСИС, ЛТД, 2000. – 288 с.

 Х911.3 / М 43 хр, філ № 1 

 

Оцінка ефективності національних інституцій з прав людини. – Х. : Права людини, 2009. – 72 с. 

 Х911.3 / О 93 хр, н/аб, фил № 1, 2 

 

Паліюк В. П. Міжнародні судові установи і захист прав людини та основних свобод / В. П. Паліюк. – Миколаїв : Атол, 2006. – 180 с.

 Х915.232.501.3 / П 14 хр, ч.з № 1 

 

Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав людини / Л. В. Пастухова. – Сімф. : Таврія, 2009. – 224 с.

 Х911.3 / П 19 хр. 

 

Права человека: международно-правовые документы и практика их применения : в 4 т. / сост. Е. В. Кузнецова. – Минск : Амалфея, 2009. – Т. 1–4.

 Х911.3 / П 68 хр. 

 

Права человека: изложение фактов. № 10. Права ребенка. – Женева : Центр по правам человека Отд-ния ООН, 2005. – 80 с.

 Х911.4 / П 68 хр. 

 

Права человека: изложение фактов. № 12. Комитет по ликвидации расовой дискриминации. – Женева : Центр по правам человека Отд-ния ООН, 2005. – 40 с.

 Х911.2 / П 68 хр, н/аб 

 

Права человека: изложение фактов. № 15. Гражданские и политические права: Комитет по правам человека. – Женева : Центр по правам человека Отд-ния ООН, 2006. – 90 с.

 Х911.3 / П 68 хр. 

 

Права человека: изложение фактов. № 30. Система договоров Организации Объединенных Наций в области прав человека. Основные договоры в области прав человека и договорные органы: введение. – Женева : Центр по правам человека Отд-ния ООН, 2005. – 84 с.

 Х911.3 / П 68 хр. 

 

Права человека : сб. междунар. док. – Варшава : Хельсин. фонд по правам человека, 2002. – 458 с.

 Х911.3 / П 68 хр. 

 

Рабінович П. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти) : монографія / П. М. Рабінович, І. М. Панкевич. – Л. : Астрон, 2001. – 108 с.

 Х911.3 / Р 13 хр. 

 

Рабінович П. М. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) : монографія / П. М. Рабінович, С. Є. Федик. – Л. : Астрон, 2004. – 124 с.

 Х062.05 / Р 13 хр, н/аб 

 

Рекомендації Європейських інституцій щодо боротьби з дискримінацією в Україні. – Х. : Права людини, 2008. – 324 с.

 Х911.2 / Р 36 хр, н/аб 

 

Рішення Європейського Суду з прав людини. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 388 с.

 Х915.232.501.3 / Р 11 ч.з № 1, філ. № 1 

 

Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України : навч. посіб. / М. В. Мазур [та ін.]. – Луганськ : Луган. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 600 с.

 Х911.3 / Т 49 хр. 

 

Хартия Европейского Союза об основных правах / под ред. С. Ю. Кашкина. – М. : Юриспруденция, 2001. – 208 с.

 Х911.3 / Х 22 хр. 
05323860
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1447
2901
10406
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені