Список рекомендованої літератури

  Міжнародне трудове право та право соціального забезпечення

 

Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу / відп. ред. Н. М. Хуторян. – К. : Юрид. думка, 2008. – 304 с.

Х916.2 / Г 20 хр, н/аб, фил № 1, 2, ч.з № 1

 

Краснов Є. В. Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України : [монографія] / Є. В. Краснов. – О. : Фенікс, 2012. – 178 с.

 Х627.0 / К 78  хр 

 

Лушникова М. В. Международное и сравнительное трудовое право и право социального обеспечения: введение в курс : учеб. пособие / М. В. Лушникова, А. М. Лушников. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 304 с.

 Х937 / Л 87  хр, фил № 2 

 

Міжнародне право. Основні галузі / за ред. В. Г. Буткевич. – К. : Либідь, 2004. – 816 с.

Х91 / М 587   хр, фил № 1, 2, ч.з № 1, н/аб 

 

Міжнародне приватне право : підручник / за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с. 

 Х93я73 / М 58 хр, фил № 1, 2, ч.з № 1, н/аб 

 

Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) : у 2 т. – Х. ; К., 2006. – Т. 1. – 713 с.

 Х627.4 / О 92  хр, н/аб 

 

Охорона праці: збірник актів acquis communautaire : у 2 т. – Х. ; К., 2006. – Т. 2. – 718 с.

 Х627.4 /О 92  хр, н/аб 

 

Степанюк А. А. Міжнародне приватне право : підручник / А. А. Степанюк. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 696 с.

 Х93 я73 / С 79  ч.з № 1, 2, н/аб, фил № 1, 2 

 

Юшко А. М. Міжнародні соціальні стандарти [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Юшко, Н. М. Швець. – Х., 2013. – 121 с. 

 

***

 

Вишновецька С. В. Міжнародні аспекти захисту прав людини в сфері праці / С. В. Вишновецька // Наукові записки. Серія "Право" / Остроз. акад. – Острог, 2002. – С. 318–323.

 Я54 / О 77  н/аб 

 

Вісьтак М. Співвідношення норм національного і міжнародного трудового права / М. Вісьтак // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 47–51.

  з/п 

 

Волохов О. С. Міжнародно-правове регулювання праці: поняття та принципи / О. С. Волохов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Вип. 56. – С. 337–342 

 Х0 я54 / Д 36 ч.з № 1, н/аб 

 

Гаєвая О. В. Щодо міжнародно-правового регулювання оплати праці / О. В. Гаєвая // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27–28 трав. 2013 р.). – Х., 2013. – С. 348–350.

 Х627 / А 43  ч.з № 1, хр. 

 

Гетьманцева Н. Д. Міжнародні договори у сфері праці / Н. Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2002. – Вип. 147. – С. 41–44.

 Я54 / Ч 49  н/аб 

 

Грекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів / М. Грекова // Право України. – 2008. – № 4. – С. 50–53.

  з/п 

 

Грекова М. М. Характеристика правової природи впливу міжнародних трудових стандартів на національне законодавство / М. М. Грекова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 40. – С. 297–302. 

 Я54 / Х 21 н/аб, хр. 

 

Гуменюк І. О. Міжнародні стандарти в сфері соціального страхування / І. О. Гуменюк // Актуальні проблеми політики. – О., 2002. – Вип. 13/14. – С. 859–865.

 Х.я54 / А 43  н/аб 

 

Довжук О. Місце міжнародного приватного трудового права в системі міжнародного приватного права / О. Довжук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 117–121.

  з/п 

 

Жернаков В. В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин / В. Жернаков // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59–61.

  з/п 

 

Журавель В. Нормативно-правове регулювання взаємодії організацій працівників і роботодавців актами Міжнародної організації праці / В. Журавель // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 233–240.

  з/п 

 

Іоннікова І. А. Міжнародні стандарти праці у сфері звільнень з ініціативи роботодавця / І. А. Іоннікова // Актуальні проблеми політики. – О., 2002. – Вип. 13/14. – С. 685–689.

 Х.я54 / А 43  н/аб 

 

Козуб І. Г. Щодо визначення поняття "міжнародно-правові стандарти у сфері праці" / І. Козуб // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 34–37.

  з/п 

 

Коробенко Н. П. Міжнародно-правове регулювання пенсійного забезпечення по інвалідності внаслідок загального захворювання / Н. П. Коробенко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Вип. 57. – С. 309–315.

 Х0я54 / Д 36  ч.з № 1, н/аб 

 

Костюк В. Роль Організації Об'єднаних Націй та Міжнародної організації праці у міжнародно-правовому регулюванні трудової правосуб'єктності / В. Костюк // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 151–157.

  з/п 

 

Мамедова Р. Міжнародно-правові основи регулювання профспілкової діяльності / Р. Я. Мамедова // Публічне право. – 2013. – № 3. – С. 330–335.

  з/п 

 

Мельник Н. С. Функція визначення загальної політики МОП / Н. О. Мельник // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 358–361.

  з/п 

 

Новіков В. М. Міжнародний досвід становлення колективно-договірного регулювання трудових відносин / В. М. Новіков // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 3. – С. 191–195.

  з/п 

 

Прилипко С. М. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці як джерела права соціального забезпечення / С. М. Прилипко // Актуальні проблеми державного управління : у 2 ч. – Х., 2003. – № 2, ч. 2. – С. 219–225.

 Х621 / А 43  н/аб, хр. 

 

Прокопчук Ю. М. Міжнародно-правові аспекти охорони праці інвалідів / Ю. М. Прокопчук // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 246–252.

  з/п 

 

Процишен М. Врегулювання права на страйк на міжнародно-правовому рівні / М. Процишен // Юридична Україна. – 2008. – № 11. – С. 31–36.

  з/п 

 

Середа О. Міжнародні стандарти з охорони праці: сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України / О. Середа // Публічне право. – 2013. – № 2. – С. 219–226.

  з/п 

 

Твердовський І. М. Заборона дискримінації у сфері праці: міжнародно-правовий аспект / І. М. Твердовський // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 352–357. 

 Х0я54 / Д 36 ч.з № 1, н/аб 

 

Шашкова-Журавель І. О. Міжнародно-правові аспекти захисту праці осіб похилого віку / І. О. Шашкова-Журавель // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 262–267.

  з/п 
05303569
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
689
2398
72901
96767
Дата: 2020-03-28
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені