Список рекомендованої літератури

 Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України

 

Гамов М. С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України : навч. посіб. / М. С. Гамов, О. І. Шнирков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 292 с.

У9(4УКР)8я73 / Г 18 хр

  

Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір : монографія / [О. О. Любівцева та ін.]. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 160 с.

У5 / Г 54  хр

 

Голіков А. П. Економіка України / А. П. Голіков, Н. А. Казакова, О. А. Шуба. – К. : Знання, 2009. – 286 с. 

У9(4УКР) / Г 60  хр, філ №2, Ч.З №2 

 

Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку : монографія / О. П. Орлюк [та ін.]. – К. : Лазурит-Поліграф, 2010. – 416 с.

 Х623.92 / Е 45  хр, н/аб 

 

Економічна безпека / за ред. О. М. Джужи. – К. : Прав. єдність, 2010. – 368 с.

 Х621.14 / Е 45 хр, філ №1 

 

Національна економіка : навч. посіб. / за ред. Л. С. Шевченко. – Х., 2011. – 182 с.

 У9(4УКР) / Н 35  хр, Ч/З №2, н/аб, філ №1, 2 

 

Невелєв О. М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності / О. М. Невелєв, В. В. Іваненко. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 168 с.

 Ю754 / Н 40  хр 

***

Борисенко О. Сутність зовнішьоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства / О. Борисенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 1. – С. 120–126.

  з/п 

 

Булкат М. Загальна характеристика зовнішньоекономічної функції України і суб'єкти її реалізації / М. Булкат // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 93. – С. 87–91.

 Я54 / К 38  н/аб 

 

Герасименко А. Л. Зовнішньоекономічна стратегія держави: проблема визначення / А. Л. Герасименко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 59. – С. 535–539

 Х0я54 / Д 36  Ч/З №1, н/аб 

 

Канчій A. B. Інструменти забезпечення інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності / A. B. Канчій // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 83–84. 

 Я54 / К 38 н/аб 

 

Книшек О. О. Взаємозв'язок прийомів і сфер внутрішнього та зовнішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О. О. Книшек, К. С. Костюченко // Вісник Академії митної служби України. – Д., 2012. – № 1. – С. 87–99.

 Я54 / А 38  н/аб 

 

Курмаєв П. Ю. Аналіз сучасних тенденцій і прогнозування обсягів зовнішньої торгівлі регіонів України / П. Ю. Курмаєв // Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". – Д., 2010. –№ 2. – С. 72–76.

 Я54 / А 38  н/аб 

 

Омельченко А. В. Правова характеристика видів зовнішньоекономічної діяльності / А. В. Омельченко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління. – К., 2011. – №1. – С. 28–32. 

 Я54 / А 39 н/аб 

 

Омельченко А. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання / А. Омельченко // Право України. – 2011. – № 5. – С. 218–223.

  з/п 

 

Омельченко А. В. Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України (організаційно-правові засади) / А. В. Омельченко // Адвокат. – 2011. – № 9. – С. 17–21.

  з/п 

 

Омельченко А. В. Організаційно-правові засади недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні / А. В. Омельченко // Адвокат. – 2011. – № 4. – С. 19–22.

  з/п 

 

Омельченко А. В. Організаційно-правовий зміст принципів і функцій державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні / А. В. Омельченко // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – С. 106–111.

  з/п 

 

Омельченко А. В. Поняття і ознаки державного управління та державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності / А. В. Омельченко // Адвокат. – 2011. – № 6. – С. 30–33.

  з/п 

 

Омельченко А. В. Система та правовий статус суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні / А. В. Омельченко // Адвокат. – 2011. – № 7. – С. 26–30.

  з/п 

 

Омельченко А. В. Система та правовий статус суб'єктів недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні / А. В. Омельченко // Адвокат. – 2011. – № 5. – С. 24–28

  з/п 

 

Омельченко А. Адміністративно-правові проблеми законодавчого закріплення засад зовнішньоекономічної політики України / А. Омельченко // Юридична Україна. – 2013. – № 6. – С. 87–90.

  з/п 

 

Омельченко А. Організаційно-правові засади інтеграції України у світовий економічний простір / А. Омельченко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7. – С. 42–45.

  з/п 

 

Омельченко А. Організаційно-правові засади гармонізації зовнішньоекономічного законодавства України із міжнародним та європейським правом / А. Омельченко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 8. – С. 117–120.

  з/п 

 

Пристай Т. Господарсько-правові засоби захисту суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в чинному законодавстві / Т. Пристай // Юридична Україна. – 2013. – №1. – С. 84–88.

  з/п 

 

Ткаченко О. Особливості формування системи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах розвитку міжнародних інтеграційних процесів / О. Ткаченко, Ю. Сухина // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 168–175.

  з/п 

 

Школьний Є. Поняття зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України та країн СНД / Є. Школьний // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 5. – С. 65–68.

  з/п 

 

Юшина С. І. Визначення зовнішньоторговельної діяльності в українському законодавстві / С. І. Юшина // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4. – С. 197–200.

  з/п 

 

Юшина С. І. Сучасні стан та деякі колізії правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / С. І. Юшина // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 1. – С. 54–58.

  з/п 
05319303
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2879
2970
5849
82786
Дата: 2020-04-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені