Список рекомендованої літератури

 Уніфікація правового регулювання зобов'язань в міжнародному приватному праві

 

Мережко О. О. Проблеми теорії міжнародного та приватного права / О. О. Мережко. – К. : Юстиниан, 2010. – 320 с.

Х91 / М 52 хр

 

Міжнародне приватне право : підручник / за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с. 

Х93я73 / М 58 хр, н/аб, ч.з № 1, 2, філ № 1, 2

 

Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України = Issues of application of international legal standards in the legal system of Ukreine / під заг. ред. Є. Б. Кубок. – К. : Юрид. практика, 2013. – 608 с.

 Х916 / П 78  хр 

 

Рамберг Я. Коментар ІСС до правил Інкотермс 2010. Роз'яснення та практичне використання : [пер. з англ.] / Я. Рамберг. – К. : ЗЕД, 2011. – 216 с.

 Х932.211.12 / Р 21  хр 

***

Аносов М. А. Формирование европейского договорного права / М. А. Аносов // Вестник Московского университета. Серия 11 : Право. – 2010. – № 4. – С. 120–128.

  з/п 

 

Безклубий І. А. Уніфікація норм міжнародного приватного права / І. А. Безклубий // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 2. – С. 154–155.

  з/п 

 

Василенко О. С. Основні засоби гармонізації та уніфікації права міжнародної торгівлі в діяльності ЮНСІТРАЛ / О. С. Василенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 371–374.

  з/п 

 

Василенко О. С. Уніфікація правил електронної комерції в рамках Конвенції ООН про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах / О. С. Василенко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 54. – С. 563–569

 Х0 я54 / Д 36  н/аб, ч.з №1 

 

Виговський О. Питання уніфікації регулювання коносаментів у міжнародному приватному праві / О. Виговський // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2010. – № 3. – С. 232–238.

 Х.я54 / В 53  хр, н/аб, з/п 

 

Виговський О. Питання міжнародної уніфікації чекового законодавства / О. Виговський // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 96–97.

  з/п 

 

Гамацький Е. Напрями уніфікації та гармонізації міжнародного приватного права в контексті євроінтеграційних процесів / Е. Гамацький // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 107–109.

  з/п 

 

Грамацкий Э. М. Унификация и гармонизация международного частного права в условиях европейской интеграции Украины / Э. М. Грамацкий // Альманах цивилистики. – К., 2010. – Вып. 3. – С. 300–315.

 Х623 / А 57 хр, н/аб

 

Грамацький Е. М. Основні напрями уніфікації та гармонізації міжнародного приватного права в контексті євроінтеграційних процесів / Е. М. Грамацький // Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 8–9 жовт. 2009 р.). – К., 2010. – С. 192–194.

 Х623 / Р 64  хр, н/аб, ч.з №1, філ. №1

 

Грамацький Е. М. Сучасні уніфікаційні процеси в Європі у контексті міжнародного приватного права / Е. М. Грамацький // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 580–584.

 Х0 я54 / Д 36  н/аб, ч.з №1 

 

Диковская И. А. Основания, условия, формы ответственности перевозчика по Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль, 28 мая 1999 года)) / И. А. Диковская // Альманах цивилистики. – К., 2010. – Вып. 3. – С. 316–331.

 Х62 3 /А 57  хр, н/аб

 

Ерпылева Н. Ю. Источники международного частного права: современные тенденции в развитии / Н. Ю. Ерпылева // Государство и право. – 2009. – № 12. – С. 52–63.

  з/п

 

Коссак В. Гаазька конференція з міжнародного приватного права : уніфікаційна діяльність / В. Коссак // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. – С. 283–285.

  з/п 

 

Лазарева Т. П. Влияние актов международной частноправовой унификации на национальное законодательство стран СНГ (на примере расчетных отношений) / Т. П. Лазарева // Журнал российского права. – 2011. – № 5. – С. 66–71.

  з/п 

 

Назаренко В. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 8. – С. 48–51.

  з/п 

 

Назаренко В. Поширення процесу уніфікації міжнародного торговельного (комерційного) права на відносини, що виникають при застосуванні агентського та суміжних з ним договорів (доручення і комісії) у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 37–41

  з/п

 

Руденко О. В. Сучасні тенденції розвитку міжнародного приватного права ЄС / О. В. Руденко // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2011. – Вип. 578. – С. 56–60.

 Я54 / Ч-49  н/аб

 

Ситянин В. О проблемах единообразия практики применения унифицированных норм международного частного права / В. Ситянин // Сучасний вимір держави та права. – Миколаїв, 2008. – С. 208–210.

 Х.я4 / С 91  ч.з №1

 

Стрельцова Є. Д. Типові контракти як різновид способів реалізації приватноправової уніфікації / Є. Д. Стрельцова // Проблеми національної державності : матеріали Міжнар. наук. конф., 26 берез. 2010 р. – О., 2010. – С. 122–125.

 Х.е (4Укр)л0 / П 78  хр

 

Трощенко І. О. Роль регламенту "Рим II" в уніфікації міжнародного приватного права в ЄС / І. О. Трощенко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 53. – С. 572–576.

 Х0 я54 / Д 36  н/аб, ч.з №1

 

Трояновський О. Уніфікація норм про комерційне посередництво у міжнародному приватному праві / О. Трояновський // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 68–71.

  з/п 

 

Федченко Д. Принципи УНІДРУА, як збірник уніфікованих норм законодавства у галузі договірних відносин / Д. Федченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 176–177.

 Я54 / К 38  н/аб

 

Фролкина Е. Н. Правовое регулирование защиты инвестиций в международном частном праве: основные направления унификации / Е. Н. Фролкина // Современное право. – 2013. – № 5. – С. 110–115.

  з/п

 

Шершньова О. Уніфікація як спосіб врегулювання відносин утримання з іноземним елементом: світовий та європейський досвід / О. Шершньова // Європейське право. – 2012. – № 2/4. – С. 235–244.

  з/п 

 

Шутак І. Юридична техніка міжнародного права (загальнотеоретичний аспект) / І. Шутак // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – № 2. – С. 87–92.

  з/п 
05316799
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
375
2970
3345
82786
Дата: 2020-04-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені