Список рекомендованої літератури

Міжнародне правосуддя

 

Манукян В. И. Международная защита прав человека: право, прецеденты, комментарии : науч.-практ. пособ. / В. И. Манукян. – К. : Истина, 2010. – 480 с.

Х91 / М 52 хр, н/аб, філ №1

 

Міжнародне судочинство / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2009. – 260 с.

Х917.122 / М58 хр, н/аб, філ №1, 2, ч.з №1

 

Молдован В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 364 с.

Х629.0я73 / М75  ч.з №1, філ №1

 

Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 366 с.

 Х915.232.5 я7 / П 68  ч.з №1, філ №1 

 

Правосудие в современном мире : моногр. / под ред.: В. М. Лебедев, Т. Я. Хабриева. – М. : Норма : Инфра-М, 2012. – 704 с.

 Х629.01–2(4РОС) / П68  хр 

 

Шпакович О. М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика : монографія / О. М. Шпакович. – К. : Київ. ун-т, 2011. – 415 с. 

 Х915.2 / Ш83 хр 

***

Іванищук А. А. Міжнародний політичний суд: обґрунтування створення / А. А. Іванищук // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 60. – С. 396–399.

 Х0я54 / Д36  н/аб 

 

Іоффе Ю. Вплив міжнародних кримінальних трибуналів на звичаєве міжнародне гуманітарне право / Ю. Іоффе // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вып. 88, ч. 1. – С. 99–100.

 Я54 / К38  н/аб 

 

Алиев Ш. М. К вопросу о взаимодействии Совета Безопасности ООН и Международного суда ООН / Ш. М. Алиев // Вестник Московского университета. Серия 11 : Право. – 2010. – № 5. – С. 107–115.

  з/п 

 

Бобровник С. В. Конфлікт і компроміс у рішеннях міжнародних судових інституцій як міжнародній складовій правотворчості України / С. В. Бобровник // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 17–26.

 Х0я54 / Д 36  н/аб 

 

Гнатовский М. М. Кваліфікація міжнародних збройних конфліктів у практиці міжнародних судових установ / М. М. Гнатовский // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2012. – Вип. 65. – С. 139–146.

 Х0я54 / А43  н/аб 

 

Дешко Л. М. Право кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до міжнародних судових установ чи до органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна як самостійне суб'єктивне юридичне право / Л. М. Дешко // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 155–161.

  з/п 

 

Захарченко Т. Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма / Т. Захарченко // Право України. – 2011. – № 11/12. – С. 291–298.

  з/п 

 

Каламкарян Р. А. Международный суд как главный судебный орган Организации Объединенных Наций / Р. А. Каламкарян // Международное право и международные организации. – 2013. – № 2. – С. 220–232.

  з/п 

 

Каламкарян Р. А. Международный суд и современный миропорядок: позитив международно-правового опыта / Р. А. Каламкарян // Государство и право. – 2013. – № 1. – С. 63–72.

  з/п 

 

Каламкарян Р. А. Международный суд как орган международного правосудия / Р. А. Каламкарян // Государство и право. – 2011. – № 10. – С. 43–53.

  з/п 

 

Каламкарян Р. А. Международный суд как орган правосудия по разрешению споров между государствами / Р. А. Каламкарян // Государство и право. – 2012. – № 8. – С. 66–75.

  з/п 

 

Каламкарян Р. А. Международный суд ООН: становление и развитие / Р. А. Каламкарян // Государство и право. – 2011. – № 5. – С. 62–71.

  з/п 

 

Каламкарян Р. А. Место и роль Международного суда в современном миропорядке / Р. А. Каламкарян // Государство и право. – 2011. – № 9. – С. 69–80.

  з/п 

 

Каламкарян Р. А. Роль Международного Суда ООН в деле поддержания международного правопорядка / Р. А. Каламкарян // Международное право и международные организации. – 2013. – № 1. – С. 92–103.

  з/п 

 

Каширкина А. А. Отправление правосудия международными судебными органами на постсоветском пространстве / А. А. Каширкина // Журнал российского права. – 2012. – № 3. – С. 92–104.

  з/п 

 

Київець О. Вплив практики постійних міжнародних судових органів міжнародного права / О. Київець // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 135–137.

  з/п 

 

Пасічник Я. С. Порівняльно-правова характеристика організації та діяльності Європейського суду з прав людини та Суду Європейських співтовариств / Я. С. Пасічник // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 655–657.

Х081 / П59   ч.з №1., хр., н/аб 

 

Рафалюк Е. Е. Международные суды Латинской Америки и развитие интеграции / Е. Е. Рафалюк // Российский юридический журнал. – 2012. – № 4. – С. 71–85.

  з/п 

 

Сеидова А. А. Решения Международного суда ООН по спорам о признании государственного суверенитета в отношении территории / А. А. Сеидова // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 102–106.

  з/п 

 

Смбатян А. С. Влияние судейских предпочтений на решения органов международного правосудия / А. С. Смбатян // Современное право. – 2012. – № 6. – С. 143–147.

  з/п 

 

Смбатян А. С. Перспективы суда ЕврАзЭС в системе органов международного правосудия / А. С. Смбатян // Международное право и международные организации. – 2013. – № 1. – С. 104–109.

  з/п 

 

Терещенко О. В. Глобалізація та її вплив щодо вирішення спорів інститутами міжнародного судочинства / О. В. Терещенко // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2012. – Вип. 65. – С. 172–180.

 Х0я54 / А43  н/аб 

 

Терещенко О. В. Вирішення спорів міжнародними судами / O. B. Терещенко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4. – С. 389–393.

  з/п 

 

Толстых В. Л. Вопросы процесса в решениях международных судов в первой декаде XXI века / В. Л. Толстых // Российский юридический журнал. – 2011. – № 3. – С. 111–123.

  з/п 

 

Толстых В. Л. Формирование системы международного правосудия и ее основные характеристики / В. Л. Толстых // Российский юридический журнал. – 2011. – № 1. – С. 62–70.

  з/п 

 

Шинкарецкая Г. Г. Классические международные суды и их роль в поддержании правопорядка / Г. Г. Шинкарецкая // Современное право. – 2012. – № 12. – С. 125–128.

  з/п 
05304208
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1328
2398
73540
96767
Дата: 2020-03-28
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені