Список рекомендованої літератури

 Право міжнародної відповідальності

 

Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право : навч. посіб. / Н. В. Пронюк. – 2-е вид., змін. та допов. – К. : КНТ, 2010. – 344 с.

Х91 / П 78 хр

 

Степанюк А. А. Міжнародне приватне право : підручник / А. А. Степанюк. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 696 с.

Х93 я73 / С 79  н/аб, ч.з № 1, 2, філ № 1, 2, хр

 

Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К. : Знання, 2012. – 631 с.

Х91я7 / Т 41  ч.з № 1

***

Агамиров Н. И. Международные институты в контексте права международной ответственности / Н. И. Агамиров // Современное право. – 2012. – № 4. – С. 148–151.

  з/п 

 

Антонович М. Відповідальність держави та особи в міжнародному праві / М. Антонович // Український Часопис Міжнародного Права. – 2002. – № 2. – С. 21–28.

  з/п 

 

Блажевич Ю. Деякі аспекти історичного розвитку інституту відповідальності за міжнародні правопорушення / Ю. Блажевич // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 5. – С. 59–62.

  з/п 

 

Блажевич Ю. Концепції поділу відповідальності держав: міжнародно-правовий аспект / Ю. Блажевич // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 105–108.

  з/п 

 

Блажевич Ю. Міжнародно-правові примусові заходи як особливий засіб реалізації відповідальності держав: теоретичні проблеми, особливості, перспективи й тенденції застосування / Ю. Блажевич // Юридична Україна. – 2006. – № 2. – С. 99–101.

  з/п 

 

Вільчак Я. Особливості відповідальності міжнародних організацій за порушення міжнародних зобов'язань / Я. Вільчак // Юридична Україна. – 2008. – № 4. – С. 93–97.

  з/п 

 

Василенко В. А. Відповідальність і санкції у сучасному міжнародному праві / В. А. Василенко // Антологія української юридичної думки. – К., 2005. – Т. 10 : Юридична наука незалежної України. – С. 887–892.

 Х1(4Укр) / А 72  хр, СБО, Ч.З № 1 

 

Вельяминов Г. М. Ответственность государств / Г. М. Вельяминов // Государство и право. – 2012. – № 7. – С. 59–71.

  з/п 

 

Гіждіван Л. Про загальні питання міжнародної відповідальності за екологічну шкоду / Л. Гіждіван // Право України. – 2010. – № 7. – С. 164–168.

  з/п 

 

Галенская Л. Н. Ответственность международных неправительственных организаций = Liability of the International Non-Governmental Organizations / Л. Н. Галенская // Журнал международного частного права. – 2013. – № 2. – С. 3–23.

  з/п 

 

Грек Т. Б. Відповідальність за корупцію в світлі міжнародно-правових актів / Т. Б. Грек, Г. Б. Грек // Адвокат. – 2011. – № 4. – С. 39–42.

  з/п 

 

Денисов В. Н. Абсолютна відповідальність у міжнародному праві (тенденції розвитку) / В. Н. Денисов // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Ю. С. Шемшученка. До 75-річчя від дня народж. – К., 2010. – С. 426–435.

 Х.я4 / Д 36  хр 

 

Денисова Д. О. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях / Д. О. Денисова // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2012. – Вип. 66. – С. 488–497.

 Х0 я54 / А 43  н/аб, хр 

 

Денисова Д. О. Юридичні підстави притягнення міжнародних організацій до міжнародно-правової відповідальності / Д. О. Денисова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. –2010. – № 945 : Серія "Право". – С. 318–323.

 Я54 / Х 21  н/аб 

 

Жукорська Я. М. Відповідальність міжнародних організацій за порушення міжнародно-правових зобов'язань: сучасний стан / Я. М. Жукорська // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 356–360.

  з/п 

 

Зелена О. В. Актуальні питання щодо визначення поняття міжнародної відповідальності / О. В. Зелена // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К., 2003. – Вип. 8. – С. 259–265.

 Х628.40 / П 78  Ч.З № 1 

 

Коваленко С. Застосування міжнародних звичаєвих норм до відповідальності міжнародних організацій / С. Коваленко // Юридичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 75–79.

  з/п 

 

Коваленко С. О. Місце інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародно-правовій практиці та національному праві держав / С. О. Коваленко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2008. – Вип. 41. – С. 607–611.

 Х0я54 / Д 36  н/аб, Ч.З № 1

 

Кожеуров Я. С. Дифференциация международной ответственности / Я. С. Кожеуров // Российский юридический журнал. – 2013. – № 3. – С. 31–37.

  з/п 

 

Кривенкова М. В. Некоторые вопросы нематериальной ответственности международных организаций / М. В. Кривенкова // Международное право и международные организации. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

  з/п 

 

Лукашук И. И. Концепция права международной ответственности / И. И. Лукашук // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 79–87.

  з/п 

 

Лукашук И. И. Право международной ответственности / И. И. Лукашук // Антологія української юридичної думки. – К., 2005. – Т. 10 : Юридична наука незалежної України. – С. 860–883. 

 Х1(4Укр) / А 72 хр, СБО, Ч.З № 1 

 

Льовін А. Відповідальність за правомірну діяльність в європейському міжнародному праві / А. Льовін, Д. Чорнобай // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 38/39. – С. 116–118.

 Я54 / К 38  н/аб 

 

Малишева Ю. В. Розвиток інституту санкцій у сучасному міжнародному праві / Ю. Малишева // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 170–176.

  з/п 

 

Мацко А. С. Співробітництво держав щодо встановлення міжнародної відповідальності за найманство / А. С. Мацко, О. О. Демченко // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 3. – С. 114–119.

  з/п 

 

Мохончук С. М. Міжнародна регламентація відповідальності за злочини проти миру та безпеки людства / С. М. Мохончук // Юрист України. – 2012. – № 1/2. – С. 76–81.

  з/п 

 

Новикова Т. В. Международная ответственность за экологический ущерб / Т. В. Новикова // Экология и уголовное право: поиск гармонии : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. подгот. XXII Олимп. зимних и XI Паралимп. зимних игр 2014 г. в г. Сочи, Геленджик, 6-9 окт. 2011 г. – Краснодар, 2011. – С. 212–217.

 Х625.8 / Э 40  хр 

 

Чехович Т. Передумови та підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності / Т. Чехович // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 84. – С. 31–35.

 Я54 / К 38  н/аб 
06212977
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1426
1600
43854
79579
Дата: 2021-01-24
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені