Список рекомендованої літератури

  Європейський Союз в міжнародних відносинах

 

Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу : підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – О. : Фенікс, 2012. – 390 с.

Х915.232.5я7 / А79 ч.з №1, 2, філ. №1

 

Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 698 с. 

Х915.232.5 / Е24 хр

 

Європейський Союз: економіка, політика, право : енцикл. слов. – К. : Київ. ун-т, 2011. – 368 с.

 Х915.232.5я2 / Е24  СБО 

 

Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі. – Х. : Оберіг, 2012. – 76 с.

 Х915.232.5 / Є 24  хр, н/аб, ч.з №1, філ. №2 

 

Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 366 с.

 Х915.232.5я7 / П68  ч.з №1, філ. №1 

 

Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В. І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.

Х915.232.5я7 / П68   хр, н/аб, ч.з №1, 2, філ. №1, 2 

 

***

 

Анакіна Т. М. Співробітництво Європейського Союзу з сусідніми державами / Т. М. Анакіна // Юридична осінь 2011 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (9 листоп. 2011 р.). – Х., 2011. – С. 34–37.

 Х.е(4УКР)л0 / Ю70  хр, н/аб, ч.з №1, філ. №1, 2 

 

Березовська І. А. Лісабонський договір як правова основа для регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу / І. А. Березовська, О. М. Лисенко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 307–311.

  з/п 

 

Білоцький С. Д. Новітні тенденції в гармонізації енергетичного законодавства Європейського Союзу та його вплив на треті країни щодо розвитку альтернативної енергетики / С. Д. Білоцький // Право України. – 2013. – № 6. – С. 120–135.

  з/п 

 

Білоцький С. Д. Проект DESERTEC – нове явище в реалізації міжнародно-правового забезпечення екологічно орієнтованої енергетики / С. Д. Білоцький // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 59. – С. 421–427.

 Х0я54 / Д36  ч.з №1, н/аб 

 

Грицаєнко Л. Становлення Європейського Союзу як суб'єкта міжнародного права / Л. Грицаєнко // Європейське право. – 2012. – № 1. – С. 84–89.

  з/п 

 

Гріненко О. Європейська політика сусідства як підґрунтя для співробітництва Європейського Союзу з Україною / О. Гріненко // Європейське право. – 2012. – № 2/4. – С. 208–214.

  з/п 

 

Гріненко О. О. Органи зовнішніх зносин Європейського Союзу та їх функціонування / О. О. Гріненко // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 2. – С. 115–126.

  з/п 

 

Гріненко О. О. Правове регулювання зовнішніх зносин ЄС – США в сфері безпеки та оборони / О. О. Гріненко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 54. – С. 548–554.

 Х0я54 / Д36 н/аб, ч.з №1  

 

Грубінко А. Лісанський договор та юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС / А. Грубінко // Юридичний журнал. – 2010. – № 7. – С. 33–35.

  з/п 

 

Давиденко О. І. Правовий статус Верховного представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики / О. І. Давиденко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 60. – С. 412–418.

 Х0я54 / Д36  ч.з №1, н/аб, хр 

 

Добржанська О. О. Багатосторонній вимір східного партнерства / О. О. Добржанська // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 711–716.

 Х0я54 / Д36 ч.з №1 

 

Дудко І. Д. Союзницькі відносини США та євроатлантичної спільноти / І. Д. Дудко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 430–439.

 Ф2(4УКР) / С91 ч.з №2 

 

Зіглер К. Міжнародне право та право Європейського Союзу: між асиметричною конституціоналізацією та фрагментацією / К. Зіглер // Європейське право. – 2012. – № 1. – С. 32–47; № 2/4. – С. 24–47.

  з/п 

 

Зубко Д. В. Механізми та важелі впливу ЄС на держави Східного партнерства в рамках європейської зовнішньої політики / Д. В. Зубко // Наукові записки / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – К., 2010. – Т. 108. Політичні науки. – С. 62–66.

 Я54 / К38  н/аб 

 

Каліцка-Міколайчик А. Європейська політика сусідства та її значення для держав Східної Європи / А. Каліцка-Міколайчик // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – Вроцлав, 2010. – Вип. 1. – С. 86–100.

 Я54 / В82 хр 

 

Макаруха З. Правове регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції / З. Макаруха // Право України. – 2010. – № 6. – С. 135–141.

  з/п 

 

Ошитко О. Сучасні тенденції міжкультурного співробітництва у Європі / О. Ошитко // Віче. – 2011. – № 8. – С. 17–20.

  з/п 

 

Сарафінчан Л. Н. Розвиток політичного життя Румунії після вступу до НАТО та Європейського Союзу / Л. Н. Сарафінчан, Ю. С. Борісов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 706–711.

Х0я54 / Д36  ч.з №1 

 

Стадник О. В. Мотиваційні засади арктичної політики ЄС / О. В. Стадник // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 44–46. 

 Я54 / К38 н/аб 

 

Халаджи В. В. Європейська політика сусідства – причини її появи, еволюція та подальші перспективи розвитку / В. В. Халаджи // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 619–623.

 Х0я54 / Д36  ч.з №1 

 

Цифра Ю. Статус спостерігача, Митний союз і ЄС. Розбіжність зобов'язань / Ю. Цифра // Віче. – 2013. – № 11. – С. 8–9.

  з/п 

 

Шелковнікова Ю. Спільна зовнішня політика країн ЄС / Ю. Шелковнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вып. 88, ч. 1. – С. 77–78.

 Я54 / К38  н/аб
05621174
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1561
3200
14551
80792
Дата: 2020-07-05
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені