Список рекомендованої літератури

Міжнародний комерційний арбітраж

 

Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж / В. В. Комаров, В. Н. Погорецкий. – Харьков : Право, 2009. – 164 с.

Х939.4 / К 63  хр., н/аб, фил № 1, 2, ч.з № 1, 2

 

Курс цивільного процесу : підручник / за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

 Х629.2 я7 / К 93 хр., н/аб, фил № 1, 2, ч.з № 1, 2 

 

Матвійчук В. К. Міжнародний комерційний арбітраж : практикум : у 7 кн. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар. – К. : КНТ, 2007.

Кн. 1 : Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Арбітраж як спосіб вирішення спорів по зовнішньоторговельним контрактам. Поняття третейского порядку вирішення спорів. Історія розвитку міжнародного комерціного арбітражу як способу вирішення спорів. – 244 с.

Кн. 2 : Статус партнерів. Форма зовнішньоторговельних контрактів. Платіжні умови. Забезпечення виконання зобов'язань. Проблеми застосування інституту позовної давності при укладанні зовнішньоторговельних контрактів. – 308 с.

Х939.4 / М 33  хр, н/аб

 

Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / под ред. и с предисл. И. Г. Побирченко. – Киев : Ин Юре, 2000. – 973 с.

 Х629.221 / М 43 хр. 

 

Міжнародне приватне право : підручник / за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с.

 Х93я73 / М 58 ч.з № 1, 2, фил № 1, 2, н/аб, хр 

 

Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство / під заг. ред. І. Г. Побірченко. – К. : Ін Юре, 2007. – 584 с.

 Х939.4 / М 58 хр. 

 

Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України = Issues of application of international legal standards in the legal system of Ukreine / під заг. ред. Є. Б. Кубок. – К. : Юрид. практика, 2013. – 608 с. 

 Х916 / П 78 хр. 

 

Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров / М. Г. Розенберг. – М. : Книж. мир, 2000. – 832 с.

Х939 / Р 64  хр, н/аб, ч.з № 1, фил. № 1 

 

Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда / М. Г. Розенберг. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2000. – 304 с.

 Х939 / Р 64 хр. 

 

Цірат Г. А. Міжнародний комерційний арбітраж : навч. посіб. / Г. А Цірат. – К. : Істина, 2002. – 303 с.

 Х939.4 / Ц 68 хр, ч.з № 1 

 

Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право. Академічний курс / О. Х. Юлдашев. – К. : Ін Юре, 2004. – 352 с.

 Х93 / Ю 31 хр, фил № 1, 2, н/аб, ч.з № 1, 2 

 

***

Арбитражная оговорка, рекомендуемая Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Украины для включения во внешнеэкономические договоры // Право Украины. – 2011. – № 2. – С. 240.

  з/п 

 

Винокурова Л. Міжнародний комерційний арбітраж і Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті": деякі проблеми застосування / Л. Винокурова // Право України. – 2011. – № 1. – С. 57–66.

  з/п 

 

Винокурова Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі / Л. Винокурова // Право України. – 2011. – № 1. – С. 79–96.

  з/п 

 

Волощук О. Т. Арбітражна угода в міжнародному комерційному арбітражі / О. Т. Волощук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 10. – С. 126–137.

  з/п 

 

Волощук О. Т. Рішення міжнародного комерційного арбітражу: поняття й ознаки / О. Т. Волощук // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2009. – Вип. 522. – С. 44–49.

 Я54 / Ч-49  н/аб 

 

Гуменюк В. Компетенція Міжнародного комерційного арбітражу при розгляді зовнішньоторгових спорів за договірною підсудністю / В. Гуменюк // Право України. – 2008. – № 8. – С. 124–129.

  з/п 

 

Гуменюк В. Правові аспекти діяльності міжнародного комерційного арбітражу / В. Гуменюк // Право України. – 2008. – № 4. – С. 139–145.

  з/п 

 

Захарченко Т. Арбитражное соглашение, как правовая основа передачи спора на рассмотрение в международный коммерческий арбитраж / Т. Захарченко // Практика международного коммерческого арбитража. – 2007. – № 1/2. – С. 43–62.

  з/п 

 

Захарченко Т. Визнання і виконання міжнародних арбітражних рішень в Україні: питання теорії та практики / Т. Захарченко, М. Теплюк // Право України. – 2011. – № 1. – С. 160–183.

  з/п 

 

Захарченко Т. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні / Т. Захарченко // Право України. – 2012. – № 1/2. –С. 454–460.

  з/п 

 

Кисельова Т. Підвідомчість Міжнародному комерційному арбітражу спорів за участю держави / Т. Кисельова // Право України. – 2006. – № 8. – С. 52–56.

  з/п 

 

Комаров В. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу / В. Комаров // Право України. – 2011. – № 1. – С. 108–121.

  з/п 

 

Кравцов С. О. Формування складу арбітрів, забезпечувальні заходи, отримання, збереження та забезпечення доказів у міжнародному комерційному арбітражі / С. О. Кравцов // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 3. – С. 160–168.

  з/п 

 

Крупчан А. Д. Международные стандарты категории "публичный порядок" в сфере международного коммерческого арбитража и ее определение в законодательстве и правоприменительной практике Украины / А. Крупчан // Право Украины. – 2011. – № 2. – С. 159–169.

  з/п 

 

Литвиненко З. Подання позову до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України / З. Литвиненко // Право України. – 2011. – № 1. – С. 67–78.

  з/п 

 

Марушко О. Міжнародний комерційний арбітражний суд: практичні аспекти захисту прав суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності / О. Марушко // Юридичний журнал. – 2004. – № 2. – С. 175–184 ; № 10. – С. 88–97.

  з/п 

 

Мельничук М. В. Проблеми правового регулювання виконання в Україні рішень міжнародних комерційних арбітражів / М. В. Мельничук, А. П. Сухацький // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 5. – С. 88–92.

  з/п 

 

Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины : прилож. № 1 к Закону Украины "О международном коммерческом арбитраже" от 24 февр. 1994 г. // Право Украины. – 2011. – № 2. – С. 215–216.

  з/п 

 

Положение об арбитражных сборах и расходах : прилож. к регламенту Междунар. коммерч. арбитраж. суда при Торгово-промышл. палате Украины // Право Украины. – 2011. – № 2. – С. 236–239.

  з/п 

 

Притика Ю. Забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі / Ю. Притика // Право України. – 2011. – № 1. – С. 139–149.

  з/п 

 

Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины : утв. решением Президиума Торгово-промышл. палаты Украины от 17 апр. 2007 г., протокол № 18(1) // Право Украины. – 2011. – № 2. – С. 217–235.

  з/п 

 

Селивон Н. Ф. Взаимодействие судебной власти с международным коммерческим арбитражем / Н. Селивон // Право Украины. – 2011. – № 2. – С. 138–147.

  з/п 

 

Селівон М. Ф. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: стан і перспективи розвитку / М. Ф. Селівон // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 2. – С. 5–18.

  з/п 

 

Сліпачук Т. Держава як приватна особа: участь держав у міжнародному комерційному арбітражі / Т. Сліпачук, Ю. Черних // Юридичний журнал. – 2011. – № 5. – С. 116–120.

  з/п 

 

Сліпачук Т. Практичні аспекти процесу доказування у міжнародному комерційному арбітражі / Т. Сліпачук // Право України. – 2011. – № 1. – С. 122–129.

  з/п 

 

Торгашин О. Сучасні проблеми виконання та оскарження рішень міжнародного комерційного арбітражу в Україні / О. Торгашин // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 47–50.

  з/п 
06213001
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1450
1600
43878
79579
Дата: 2021-01-24
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені