Список рекомендованої літератури

  Правове регулювання відносин України з Європейським Союзом

 

Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі. – Х. : Оберіг, 2012. – 76 с.

Х915.232.5 / Є 24 хр, н/аб, ч.з №1

 

Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи. – К. : Київ. ун-т, 2007. – 319 с. 

Ф4(4УКР) / И 73 хр

 

Копійка В. В. Розширення Європейського Союзу та Україна : монографія / В. В. Копійка. – К. : Логос, 2008. – 352 с.

 Х915.232.5 / К 65  хр, н/аб 

 

Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України / М. В. Кордон. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 172 с.

Х915.232.5 / К 66   хр 

 

Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 194 с.

 Х623.022/П 68  хр, н/аб 

 

Правове регулювання сфери енергетики, включаючи ядерну, в Європейському Союзі та в Україні. – К. : Ніка-Прінт, 2006. – 640 с.

 Х621.14 / П 68  хр 

 

Правове регулювання сфери захисту прав споживачів у Європейському Союзі та в Україні (комплексне порівняльно-правове дослідження) / за заг. ред. І. А. Грицяк. – К. : АТІКА-Н, 2006. – 656 с. 

 Х623.06 / П 68 хр, н/аб 

 

Правове регулювання сфери охорони здоров'я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні / за заг. ред. В. Г. Дідика. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 580 с.

 Х621.154 / П 68  хр, н/аб 

 

Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правове дослідження) / за заг. ред. В. Г. Дідика. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 246 с.

 Х916.41 / П 68  хр, н/аб 

 

Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. – К. : НІСД, 2004. – 80 с.

 Х915.232.5 / Р 64  хр 

 

Тамм А. Є. Україна – ЄС: розвиток відносин та основні напрями співробітництва. Модуль 5 / А. Є. Тамм, В. Ю. Стрельцов, В. Б. Дзюндзюк. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. – 144 с.

 Х915.232.5 / Т 17  хр, н/аб 

 

Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991–2009) / за ред. С. О. Камишева. – К. : Юстініан, 2010. – 608 с.

 Х915.232.5 / У 45  хр 

 

Чекаленко Л. Зовнішня політика України : підручник / Л. Чекаленко. – К. : Кондор, 2011. – 290 с.

 Ф4(4УКР) я7 / Ч-37  хр 

 

Чому "Європа" має значення. Європеїзація законодавчого процесу та парламентських практик в Україні : аналіт. звіт Лабораторії законодавчих ініціатив. – К., 2010. – 74 с.

 Х915.22(4) / Ч–75  хр 

 

Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк. – Х. : Право, 2013. – 760 с.

 Х915.232.5 / Я 47  хр, н/аб 

***

 

Анакіна Т. М. Вплив політики Східного партнерства на правовідносини України і Європейського Союзу / Т. М. Анакіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х., 2012. – Вип. 24. – С. 154–165.

 Х620 / Д 36  хр, н/аб 

 

Гріненко О. Європейська політика сусідства як підґрунтя для співробітництва Європейського Союзу з Україною / О. Гріненко // Європейське право. – 2012. – № 2/4. – С. 208–214.

  з/п 

 

Жукова Т. С. Окремі аспекти адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Т. С. Жукова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія "Право". – 2011. – № 988. – С. 276–279.

 Я54 / Х 21  н/аб 

 

Кравчук І. В. Інституційні питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / Кравчук І. В., Снігир О. В. // Стратегічні пріоритети. – К., 2012. – № 1. – С. 9–17.

 Ф2(4УКР)я5 / С 83  хр 

 

Скрипнюк О. О. Інституціальне і нормативне забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС / О. О. Скрипнюк // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 59. – С. 449–454.

 Х0 я54 / Д 36  хр, н/аб, Ч.З №1 

 

Яковюк І. В. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: проблеми реалізації / І. В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х., 2012. – Вип. 24. – С. 37–49.

Х620 / Д 36   хр, н/аб 
05310113
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2483
2593
79445
96767
Дата: 2020-03-30
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені