Трагедія, яку не забути

(до Дня Чорнобильської катастрофи)

 

 chern1Коли зловісна блискавиця

Сторуко в серце уп'ялась,

І опалила ваші лиця,

І в танці дикому зайшлась,

Коли вже й хмари спопеліли

У знавіснілому вогні, –

Ви смерть приборкати зуміли

На тім, останнім рубежі.

Не віддали їй на поталу

Світанків наших ніжний щем,

Ви, як один супроти стали,

Пекельним січені дощем.

У тій жорстокій веремії

Ви до кінця тримали бій

І пронесли свої надії

Крізь вогнецвіт своїх надій.

Шумлять жита, як і раніше,

Пливуть у небі літаки...

За вас історія допише

Суворі подвигу рядки.

Віктор Задворний

 


Чорнобильська АЕС : сайт Держ. спеціаліз. підприємства "Чорнобильська АЕС" http://www.chnpp.gov.ua

Державний департамент – Адмінистрація зони відчуження і зони безумовного (обовязкового) відселення http://www.ic-chernobyl.kiev.ua

МНС України : М-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чороноб. катастрофи http://www.mns.gov.ua

Чорнобильский центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології http://www.chornobyl.net/ru

 


 Нормативні акти    

  

chern2Законодательные акты Украинской ССР, связанные с Чернобыльской катастрофой : законы и постановления, принятые на 3-й сес. Верхов. Совета УССР 12-го созыва, 27–28 февр.1991 г. – К. : Україна, 1991. – 61 c.  

Надзвичайні ситуації : зб. нормат.-правов. актів з питань надзвич. ситуацій техноген. та природ. Характеру, 1998–2005.– К. : Чорнобильінформ, 2006. – Т. 4. – 540 c. 

Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 2007. – № 8. – 416 c. 

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 27.02.1991 р. № 791а-ХІІ // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 16. – Ст. 198 ; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=791%E0-12&p=1204369193554842

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 28.02.1991 р. № 796-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991 – № 16. – Ст. 200 ; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=796-12

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : постанова Каб. Міністрів УРСР від 23.07.1991 р. № 106. – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=106%E0-91-%EF&p=1204369193554842

Про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн "Великої сімки" та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС : меморандум від 20.12.1995 р. // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 36. – Ст. 2536 ; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_008

Про затвердження переліку спеціалізованих медичних закладів, що забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : постанова Каб. Міністрів України від 04.10.1996 р. № 1218 // Урядовий кур'єр. – 1996. – 24 жовт. ; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1218-96-%EF&p=1204369193554842

Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією : від 12.11.1996 р. (ратифіковано Законом України від 18.03.97 р. № 147/97-ВР) // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 90. – Ст. 3058 ; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996_729

Рамкова угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні : від 20.11.1997 р. (ратифіковано Законом України від 04.02.98 р. № 80/98-ВР) // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 21. – Ст. 1587 ;http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996_004

Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему : Закон України від 11.12.1998 р. № 309-XIV // Відом. Верхо. Ради України. – 1999. – № 4. – Ст. 33 ;http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=309-14

Рамкова угода щодо грантів технічної допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку : від 14.01.1998 р. (ратифіковано Законом України від 13.05.99 р. № 650-ХІV) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996_013

Про гарантію звільнення учасників реалізації Плану заходів на об'єкті "Укриття" від цивільної відповідальності за ядерну шкоду : постанова Каб. Міністрів України від 18.02.1999 р. № 223 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 8. – С. 29 ;http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=223-99-%EF

Про затвердження Порядку виконання Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" : постанова Каб. Міністрів України від 31.03.2003 р. № 421 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 14. – Ст. 620 ;http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=421-2003-%EF

Про затвердження техніко-економічного обґрунтування (концептуального проекту) конфайнмента об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС : розпорядження Каб. Міністрів України від 05.07.2004 р. № 443-р. – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=443-2004-%F0

Про передачу Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" до сфери управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи : постанова Каб. Міністрів України від 15.07.2005 р. № 588 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 29. – Ст. 1711 ;http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=588-2005-%EF

Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006–2010 роки : Закон України від 14.03.2006 р. № 3522-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 34. – Ст. 290 ;http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3522-15

Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС : Указ Президента України від 10.11.2006 р. № 945/2006 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 46. – Ст. 3066 ;http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Питання внеску України до Чорнобильського фонду "Укриття" : постанова Каб. Міністрів України від 17.05.2006 р. № 694 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 20. – Ст. 1485 ;http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=694-2006-%EF

Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему : Закон України від 15.01.2009 р. № 886-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2009 – № 24. – Ст. 300 ;http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=886-17

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" : постанова Верхов. Ради України від 21.05.2009 р. № 1368-VI //Відом. Верхов. Ради України. – 2009. – № 43. – Ст. 643.http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1368-17

Про схвалення Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні : розпорядження Каб. Міністрів України від 19.08.2009 р. № 990-р // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 65. – Ст. 2275 ;http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990-2009-%F0.    

 

  Документальні хроніки. Свідоцтва очевидців

 

chern3Бар'яхтар В. Г. Радіація. Що ми про неї знаємо? / В. Г. Бар'яхтар, В. І. Стрижак, В. О. Поярков. – К. : Наук. думка, 1991. – 32 c.

В епецентрі : [фоторепортаж] // Вісн. Пенс. фонду України. – 2009. – № 4. – C. 16–17.

Варфоломеєва Т. В. Трагедія планетарного масштабу / Т. В. Варфоломеєва // Адвокат. – 2006. – № 4. – C. 36–37.

Возняк В. Я. Чернобыль : события и уроки / В. Я. Возняк, А. П. Коваленко, С. Н. Троицкий. – М. : Политиздат, 1989. – 278 c.

Гейл Р. Останнє попередження : спадщина Чорнобиля / Р. Гейл, Т. Гаузер – К. : Молодь, 1989. – 160 c.

Губарев В. Зарево над Припятью : записки журналиста / В. Губарев. – М. : Мол. гвардия, 1987. – 239 c.

Даєн Л. Чернобиль – трава гірка / Л. Даєн. – К. : Веселка, 1988. – 176 c.

Десять років після аварії на Чорнобильській АЄС : нац. доп. України 1996 р. – К. : Мінчорнобиль, 1996. – 199 c.

Екологічна та радіаційна безпека : довідник. – Х.: Вид-во НУА, 2003. – 320 c.

Иллеш А. В. Репортаж из Чернобыля : записки очевидцев, коммент., размышления / А. В. Иллеш, А. Е. Пральников. – М. : Мысль, 1987. – 157 c.

Коваленко А. П. Чернобыль сегодня и завтра / А. П. Коваленко, А. А. Карасюк. – К. : О-во "Знание" УССР, 1988. – 48 c.

Лой В. М. Зірка "Полин" над Україною : 20 років із дня аварії на Чорноб. АЕС / В. М Лой // Календар знаменних і пам'ятних дат. – К., 2006. – № 2. –C. 45–49.

Матвієнко В. П. Планета життя / В. П. Матвієнко. – К. : Наук. думка, 2006. – 288 c.

Новиков Ю. "Ми робили все, чого було не можна" / Ю. Новиков // Вісн. податк. служби України. – 2009. – № 16. – C. 25–27.

Прип'ять – місто привид [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pripyat.do.am/index/0-5.

Ребріна В. В. Сумні спогади / В. В. Ребріна // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 4. – C. 26–29.

Селдон Х. Чернобыль в зеркале трех поколений / Х. Селдон // Дружба народов. – 2006. – № 7. – C. 162–177.

Сердюк А. М. Один шанс из одного / А. М. Сердюк, С. А. Кичигин. – К. : Україна, 1991. – 255 c.

Тараканов М. Особая зона : докум. повесть / М. Тараканов. – К. : Воениздат, 1991. – 127 с.

Фантом : сб. докум. и худож. произведений о трагич. событиях на Черноб. АЭС. – М. : Мол. гвардия, 1989. – 239 c.

Чернобыльский репортаж : фотоальбом – М. : Планета, 1989. – 153 c.

Чорнобиль [Електронний ресурс] : 20 років по тому : докум. вист. on-line // Архіви України : офіц. веб-портал Держ. ком. архівів України. – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Sections/Chornobyl_20/

Щербак Ю. Чернобыль : докум. повествование. – М. : Сов. писатель, 1991. – 464 c.

 

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

 

chern4Амджадін Л. Постчорнобильський соціум: ризики та шанси виживання / Л. Амджадін, Ю. Саєнко, Н. Ходорівська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – C. 126–146.

Анисимова А. В. Вопросы правового регулирования чрезвычайных экологических ситуаций / А. В. Анисимова // Проблеми законності. – Х., 1999. – Вип. 38. – C.148–154.

Балюк Г. І. Аварія на ЧАЕС і правове регулювання радіаційної безпеки / Г. І. Балюк // Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні : матеріали доп. і тези виступів наук. конф. – Чернівці, 1995. – C.227–233.

Барановська Н. П. Суспільний вимір чорнобильської катастрофи / Н. П. Барановська // Укр. іст. журн. – 2006. – № 2. – C. 129–145.

Вишневський І. Засвоїти уроки Чорнобиля / І. Вишневський // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2004. – № 4. – C. 45–50.

Вовченко В. В. Діяльність органів державної влади на Чорнобильській АЕС та юридична відповідальність за ядерну катастрофу : (за матеріалами поперед. висновку 1991 р.) / В. В. Вовченко, М. І. Малишко // Адвокат. – 2006. – № 4. – C. 37–39.

Глазко Т. Т. Чорнобиль: новий фактор еволюції : нез'ясовані популяц.-генет. наслідки / Т. Т. Глазко, В. І. Глазко // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2006. – № 4. – C. 39–51.

Головко Л. Ю. Система законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Л. Ю. Головко // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 квіт. 2009 р.). – Х., 2009. – C. 435–437.

Гродзинський Д. Нові аспекти радіобіології, породжені Чорнобильскою катастрофою / Д. Гродзинський // Світогляд. – 2007. – № 2. – C. 49–56.

Гутаревич Н. Реалізація правових форм інвестиційної діяльності на територіях, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Н. Гутаревич // Юрид. Україна. – 2010. – № 2. – С. 84–89.

Довідка за результатами вивчення та узагальнення судової практики перегляду Вищим адміністративним судом України в касаційному порядку судових рішень у справах про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;про пільгове оподаткування суб'єктів господарювання, що діють на територіях, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісн. Вищ. адміністратив. суду України. – 2007. – № 1. – C. 69–78.

Емельянов В. Ю. Конституционные правовые гарантии права граждан на возмещение ущерба, причиненного вследствие радиационных аварий и катастроф / В. Ю. Емельянов // Экологич. право. – 2008. – № 2. – C. 41–43.

"Зелений щит" проти радіонуклідів : класифікація рослин. покриву зони відчуження ЧАЕС за даними багатозонал. косміч. знімання // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2008. – № 4. – C. 23–28.

Кочетков Ю. Сутність державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій / Ю. Кочетков // Митна справа. – 2007. – № 3. – C. 66–71.

Кравченко О. С. Соціальний захист дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи / О. С. Кравченко // Адвокат. – 2004. – № 12. – C. 20–21.

Кринична І. Управління процесами подолання наслідків Чорнобильської катастрофи / І. Кринична // Актуальні проблеми державного управління. – Д., 2008. – Вип. 2. – C. 132–138.

Куценко В. Чорнобильська зона: соціально-економічні проблеми та шляхи їх розв'язання : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф.] / В. Куценко // Економіка України. – 2008. – № 8. – C. 90–92.

Право соціального забезпечення України : підручник / за ред. П. Д. Пилипенко. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Істина, 2010. – 224 c.

Радіоекологічні проблеми водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2008. – № 4. – C. 44–55.

Расенко О. Після великого вибуху / О. Расенко // Вісн. Пенс.о фонду України. – 2009. – № 4. – C. 8–11.

Самойленко В. І. Правові засади і проблеми забезпечення екологічних прав громадян, які проживають у зоні відчудження / В. І. Самойленко // Адвокат. – 2004. – № 10. – C. 12–14.

Соботович Е. Ядерна енергетика і наслідки Чорнобильської катастрофи / Е. Соботович, Р. Белєвцев // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2009. – № 4. – C. 29–39.

Уроки Чорнобиля : висновки і рекомендації міжнар. конф. "Двадцять років Чорнобильської катастрофи: погляд у майбутнє" // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2007. – № 4. – C. 23–41.

Філіпенко А. С. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації / А. С. Філіпенко // Вісн. Харк. Нац. ун-ту внутр. справ. – 2007. – Вип. 39. – C. 236–245.

Чернобыльская катастрофа и права человека / В. Вовченко, Т. Варфоломеева, Н. Малышко, М. Стеценко. – К., 2003. – 34 c.

Шараєвська Т. Право громадян на захист за надзвичайних екологічних ситуацій / Т. Шараєвська // Юрид. Україна. – 2009. – № 8. – С. 85–91.

Шестопалов В. М. Уроки Чорнобиля: з минулого у майбутнє : доп. на сес. загал. зборів НАН України / В. М. Шестопалов // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2006. – № 6. – C. 5–25.

23.04.2010

 

05311281
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1074
2577
80613
96767
Дата: 2020-03-31
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені