На допомогу органiзацiї науково-дослідної роботи

На допомогу органiзацiї науково-дослідної роботи

На допомогу органiзацiї науково-дослідної роботи : електрон. ресурс для науковців / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; уклад. : М. Я. Жуковська, О. І. Самофал ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова. – Харків, 2020.

 

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

 

Паспорти спеціальностей

 

Нормативна документація з питань атестації наукових кадрів

 

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

 

Про теми дисертаційних робіт (лист МОН України від 14.02.2013 р. № 1/9-116)

 

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права

 

Наукові фахові видання

 

Порядок формування Переліку наукових фахових видань України

 

Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних

 

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

 

Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року

 

Реестр наукових фахових видань України

 

ScienceGate Journal Finder - підбір журналу на ScienceGate за назвою та анотацією майбутньої публікації

 

Електронна бібліотека «Наукова періодика України»

 

Реферативна БД «Україніка наукова»

 

Державні стандарти України (ДСТУ) до оформлення наукових робіт

 

Українська – без помилок! ТОП сервісів для створення досконалих текстів

 

Транслітерація

 

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

 

Ресурси відкритого доступу для пошуку інформації з юриспруденції: Law Review Commons, ProQuest, UCI Libraries Banner

 

Перевірка видання (журналу) на доброчесність: Think. Check. Submit

 

Міжнародні наукометричні бази даних та системи

 

Наукометрія. Бібліометрія

 

Бібліометрика української науки

 

Бібліографічні та реферативні видання юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки університету

 

OpenStax CNX

06637298
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
475
1199
34962
55172
Дата: 2021-07-25
Счетчик joomla

© 2012-2021 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені