На допомогу органiзацiї науково-дослідної роботи

На допомогу органiзацiї науково-дослідної роботи

На допомогу органiзацiї науково-дослідної роботи : електрон. ресурс для науковців / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; уклад. : М. Я. Жуковська, О. І. Самофал ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова. – Харків, 2017.

 

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

 

Паспорти спеціальностей

 

Нормативна документація з питань атестації наукових кадрів

 

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

 

Про теми дисертаційних робіт (лист МОН України від 14.02.2013 р. № 1/9-116)

 

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права

 

Порядок формування Переліку наукових фахових видань України

 

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (витяг)

 

Перелік електронних наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Про опублікування результатів дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України від 17 жовтня 2012 р. № 1112)

 

Вимоги до оформлення дисертації (наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40)

 

Державні стандарти України (ДСТУ) до оформлення наукових робіт

 

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

 

Міжнародні наукометричні бази даних та системи

 

Бібліографічні та реферативні видання юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки університету

 

04914900
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2040
6554
56399
0
Дата: 2019-11-22
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені