Галерея

Галерея

Методичні рекомендації: «Настанови з управління арештованим майном» : навчально-методичне видання - Київ: ВАІТЕ, 2019. - 208 с.

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Т. 15 : Господарське право / ред. кол. В. А. Устименко [та ін.] , 2019. - 784 с.

Логвиненко Є. С. Покарання в праві держав Стародавнього світу / Логвиненко Є. С., Логвиненко I. А. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. – 252 стр.

Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур  / Д. О. Олійник ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 200 с.

Швидка Т. І. Становлення сучасного конкурентного законодавства: світовий і вітчизняний досвід : монграфія / Т. І. Швидка. - Харків : Право, 2018. - 168 с. - (Серія "Наукові праці каф. господар. права Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого").

Янко В. М.  Кримінальна відповідальність за злочини проти основ суверенітету українського народу : монографія / В. М. Янко. – Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2019. – 236 с.

Сухорольська І. Громадська дипломатія та демократичний імідж держави : монографія / І. Ю. Сухорольська, Я. Б. Турчин. – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2019. – 272 с.

Головко О. М., Греченко В. А. Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX – на початку XX ст. / Головко О. М., Греченко В. А. - Харків: Константа, 2018. - 472 с.

Криміналістика : підручник : у 2-х т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за ред. В. Ю. Шепітько. - Харків : Право, 2019.

Т. 1. - 456 с.
Т. 2. - 328 с.

Право на життя в контексті кримінального провадження: практика Європейскього суду з прав людини та законодавство України : наук.-практ. посібник / уклад. А. В. Столітній [та ін.] . - Харків : Право, 2019. - 186 с.

Сущенко В. М. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням: поняття, зміст, планування та організація : монографія / В. М. Сущенко. - Харків : Право, 2018. - 224 с.

Каламайко А. Ю. Електронні докази в цивільному процесі : монографія / А. Ю. Каламайко. - Харків : Право, 2017.- 178 с.

Гаудер П. Верховенство права в реальному світі / Пол Гаудер ; [пер. з англ.: Д. Вовк, В. Гончаров, К. Горобець та ін ; кер. проекту Д. Лученко ; наук, ред. Д. Вовк]. - Харків : Право, 2018. - 392 с.

Баранов O. A. Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання : монографія. Т. 1 : Сфери застосування, ризики і бар'єри, проблеми правового регулювання, 2018. - 344 с.

Шепітько І. І. Судовий розгляд в системі судового провадження у першій інстанції : монографія /І. І. Шепітько ; [наук. ред. О. В. Капліна]. - Харків : Право : Вид. агенція «Апостіль», 2018. - 224 с.

Буянджи Г. В. Траст: історія, сучасність, перспективи : монографія / Г. В. Буянджи. - Київ : Алерта, 2018. - 551 с.

Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення : монографія / за ред. О. Г. Данильяна ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2018. - 350 с.

Овдієнко В. В. Правове регулювання мисливства в Україні : монографія / В. В. Овдієнко. -Харків : ТОВ «Оберіг», 2018. - 200 с.

Сенюта І. Я. Джерела правового регулювання цивільних відносин у сфері надання медичної допомоги : монографія / І. Я. Сенюта. - Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2018. - 416 с.

Юсупов В. В. Криміналістика в Україні у XX – XXI століттях  : монографія / В. В. Юсупов. - Київ : ФОП Маслаков, 2018. - 556 с.

Сторінка 1 з 6
05621565
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
747
3200
44609
57013
Дата: 2019-04-21
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені