Галерея

Галерея

Флурі Ф. Національна гвардія України: шляхи розвитку  / Ф. Флурі, В. Бадрак. - Київ : Центр досліджень армії, коверсії та роззброєння, 2017. - 46 с.

 

Ігнатко Н.В. Організаційно-правові основи становлення системи дізнання митних органів Української держави (середина XVII - початок XXI ст.): монографія / Н.В. Ігнатко. - Київ : «Топ Левел», 2017. - 160 с.

Фулей Т. І. Свобода мирних зібрань : наук.-метод. посіб. для суддів / Т. І. Фулей. - Київ : Фенікс, 2014. - 112 с.

Мердок Дж. Європейська конвенція з прав людини та охорона правопорядку : посібник для співробітників поліції та правоохоронних органів / Рада Європи ; Рада Європи. - Б. м. : Центр ; Страсбург : Рада Європи, 2013. - 157 с.

 

Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / Секретаріат Каб. Міністрів України ; за ред. О. С. Саєнка. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 576 с.

Основи IT-права : навч. посіб. / Навч.-наук. ін-т права та психології Нац. ун-ту "Львів. політехніка" ; за заг. ред. Т. В. Бачинського. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 208 с.

100 ответов на 100 вопросов по Общему административному праву : учеб. пособие / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко ; под ред. Р. С. Мельника. - Киев : Юринком Интер, 2017. - 240 с.

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Т. 17 : Кримінальне право / гол. редкол. В. Я. Тацій, 2017. - 1064 с.

Сімакова-Єфремян Е. Б. Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та практика : монографія / Е. Б. Сімакова-Єфремян. - Харків : Право, 2016. - 456 с.

Кривонос М. В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : монографія / М. В. Кривонос, В. С. Бондар ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. O. Дідоренка. - Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. O. Дідоренка, 2017. - 412 с.

Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики : монографія / О. А. Чуваков ; відп. ред. О. М. Костенко. – Одеса : Фенікс, 2017. – 362 с.

Кучинська О. П. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія і практика : монографія / О. П. Кучинська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. - 168 с.

Чундак-Дев'ян М. Господарський процес та зразки господарських процесуальних документів / Маріанна Чундак-Дев'ян. – Ужгород, 2013. – 547 с.

Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія / О. Ю. Бусол. – К.: Ін Юре, 2014. – 564 с. – Бібліогр.: с. 500-557.

Бусол О. Political games, або Створення Державного бюро розслідувань в Україні : монографія / Олена Бусол. - К. : Самміт-Книга, 2017.-232 с.

Токарєва К. О. Структура бюджету: фінансово-правовий аналіз : монографія / К. О. Токарєва ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 184 с.

Бугаєць A. B. Корислива насильницька злочинність на залізничному транспорті України  : монографія / A. B. Бугаєць ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 196 с.

Харитонов Є.О. Україна - Європа: проблеми адаптації у галузі приватного права : монографія / Є.О. Харитонов. – Одеса: Фенікс, 2017. – 358 с.

Сутність та порядок вирішення службових спорів : монографія / В. А. Ліпкан, О. Г. Мовчун ; Глобальна організація союзницького лідерства, Академія безпеки відкритого суспільства, Акад. наук вищ. освіти України, Стратком. - Київ : Вид. Ліпкан О.С. , 2017. - 312 с. - (Ordo ordinans).

Textbook of criminalistics / ed.: H. Malevski, V. Shepitko. - W. 1 : General Theory. - Kharkiv : Апостіль, 2016. - 474 p.

Сторінка 1 з 3
04558744
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3383
1710
33291
74683
Дата: 2018-01-18
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені