Галерея

Галерея

Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики : монографія / О. А. Чуваков ; відп. ред. О. М. Костенко. – Одеса : Фенікс, 2017. – 362 с.

Кучинська О. П. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія і практика : монографія / О. П. Кучинська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. - 168 с.

Чундак-Дев'ян М. Господарський процес та зразки господарських процесуальних документів / Маріанна Чундак-Дев'ян. – Ужгород, 2013. – 547 с.

Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія / О. Ю. Бусол. – К.: Ін Юре, 2014. – 564 с. – Бібліогр.: с. 500-557.

Бусол О. Political games, або Створення Державного бюро розслідувань в Україні : монографія / Олена Бусол. - К. : Самміт-Книга, 2017.-232 с.

Токарєва К. О. Структура бюджету: фінансово-правовий аналіз : монографія / К. О. Токарєва ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 184 с.

Бугаєць A. B. Корислива насильницька злочинність на залізничному транспорті України  : монографія / A. B. Бугаєць ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 196 с.

Харитонов Є.О. Україна - Європа: проблеми адаптації у галузі приватного права : монографія / Є.О. Харитонов. – Одеса: Фенікс, 2017. – 358 с.

Сутність та порядок вирішення службових спорів : монографія / В. А. Ліпкан, О. Г. Мовчун ; Глобальна організація союзницького лідерства, Академія безпеки відкритого суспільства, Акад. наук вищ. освіти України, Стратком. - Київ : Вид. Ліпкан О.С. , 2017. - 312 с. - (Ordo ordinans).

Textbook of criminalistics / ed.: H. Malevski, V. Shepitko. - W. 1 : General Theory. - Kharkiv : Апостіль, 2016. - 474 p.

Тацій В. Я. Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві України : монографія / В. Я. Тацій ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 256 с.

Джунь В.В. Соціологія конституційного права : монографія / В. В. Джунь. - Київ : Ін Юре, 2015. - Кн. 1 : Теоретико-методологічні основи. - 384 с.

Токарчик Р.А. Біоюриспруденція. Підстави права для ХХІ сторіччя : навч. посіб. / Р. А. Токарчик ; пер. з пол.: О. С. Переломової, В. М. Вандишева ; літ. ред. О. С. Переломової ; наук. ред. М. П. Курило. - Київ : Кондор, 2016. - 188 с.

Шаравара Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. для аспірантів / Т. О. Шаравара ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. - Київ : Ліра-К, 2016. - 256 с.

Магістерська робота: методика підготовки : посібник / Т. О. Долбенко [та ін.] ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2016. - 140 с.

Федоренко B. Л. Конституційне право України : підруч. / B. Л. Федоренко ; М-во юстиції України, Нац. акад. держав. упр. при Президентові України. - Київ : Ліра-К, 2016. - 616 с.

Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корпуції на публічній службі в органах державної влади і в органах місцевого самоврядування : монографія / Нац. акад. держав. упр. при Президентові України, Нац. акад. внутр. справ ; ред.: Ю. В. Ковбасюк, B. Л. Федоренко. - Київ : Ліра-К, 2016. - 524 с.

Бондар І. С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2016. - 280 с.

Пільков К.М. Теорія і практика доказування у міжнародному комерційному арбітражі : монографія / К. М. Пільков. - Київ : Освіта України, 2016. - 240 с.

Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні  : навч. посіб. / І. С. Бондар [та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2016. - 192 с.

Сторінка 1 з 3
04222293
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2144
0
59836
62946
Дата: 2017-09-25
Счетчик joomla

© 2012-2017 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені