Галерея

Галерея

Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності : монографія / О. В. Новіков ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 182 с.

Шутак І. Д. Розвиток теорії та практики юридичної техніки / І. Д. Шутак ; М-во освіти і науки України, Ун-т короля Данила , Лаб. акад. дослідж. прав. регулювання та юрид. техніки. - Харків : Право, 2015. - 368 с.

The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials

Freedom of Transit and Access to Gas Pipeline Networks under WTO Law

Essentials of WTO Law

Палант Б. Білль про права (практика застосування) / Б. Палант. - Харків : Право, 2018. - 264 с.  

Сиделковский А. Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации : монография / А. Л. Сиделковский. - Киев : Клиника соврем. неврологии "Аксимед" : Пабліш Про, 2018. - 176 с.

Овчаренко О. М. Теоретико-прикладні проблеми інституту юридичної відповідальності судді : монографія / О. М. Овчаренко. - X : Юрайт. 2017. - 624 с.

Яковлєв О. А. Припинення трудових правовідносин з незалежних від волі їх сторін підстав: актуальні проблеми теорії та практики : Монографія / О. А. Яковлєв. - Харків : Право, 2017. - 200 с. 

Цесарський Ф. А. Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині : монографія / Ф. А. Цесарський ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Одеса : Фенікс, 2016. - 360 с.

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, Київ. нац. економіч. ун-т ім. В. Гетьмана, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Національний університет біоресурсів і природокористування України, Укр. Бізнес ініціатива ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, Київ. нац. економіч. ун-т ім. В. Гетьмана, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Національний університет біоресурсів і природокористування України, Укр. Бізнес Ініціатива. - вид. 2-ге. - Львів : Кальварія, 2017. - 164 с.

Реабілітовані історією. Харківська область : Книга друга / КЗ «Редакційно-видавнича група Харківського тому серії «Реабілітовані історією»». – К. ; X. : Оригінал, 2014. — 672 с. : іл.

 

Колесник В. А. Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків : навч. посіб. / В. А. Колесник, І. В. Гора. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 400 с.

Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування : монографія / В. С. Кошевський, П. А. Воробей, А. В. Савченко, О. О. Семенюк, О. Г. Колб. - Київ: Юрінком Інтер, 2017. - 154 с.

Безродний Є.Ф. Світова класична думка про державу і право / Є. Ф. Безродний, В. С. Ковальський. - Київ: Юрінком Інтер, 2017.-400 с.

Белоглавек А. Арбитраж, ordre public и уголовное право (Взаимодействие международного и национального частного и публичного права) / А. Белоглавек. - Киев : Таксон, 2009. - 1437 с.

Белоглавек А. Европейское международное частное право — договорные связи и обязательства : в 2 т. / А. Белоглавек. - Киев : Таксон, 2010. - 1576 с.

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції / О. В. Ус. - Харків : Право, 2018. - 368 с. : іл.

Ігнатко Н.В. Організаційно-правові основи становлення системи дізнання митних органів Української держави (середина XVII - початок XXI ст.): монографія / Н.В. Ігнатко. - Київ : «Топ Левел», 2017. - 160 с.

Флурі Ф. Національна гвардія України: шляхи розвитку  / Ф. Флурі, В. Бадрак. - Київ : Центр досліджень армії, коверсії та роззброєння, 2017. - 46 с.

 

Сторінка 1 з 4
05017155
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1644
1505
36651
41258
Дата: 2018-08-20
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені