Галерея

Галерея

Право на життя в контексті кримінального провадження: практика Європейскього суду з прав людини та законодавство України : наук.-практ. посібник / уклад. А. В. Столітній [та ін.] . - Харків : Право, 2019. - 186 с.

Криміналістика : підручник : у 2-х т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за ред. В. Ю. Шепітько. - Харків : Право, 2019.

Т. 1. - 456 с.
Т. 2. - 328 с.

Сущенко В. М. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням: поняття, зміст, планування та організація : монографія / В. М. Сущенко. - Харків : Право, 2018. - 224 с.

Каламайко А. Ю. Електронні докази в цивільному процесі : монографія / А. Ю. Каламайко. - Харків : Право, 2017.- 178 с.

Гаудер П. Верховенство права в реальному світі / Пол Гаудер ; [пер. з англ.: Д. Вовк, В. Гончаров, К. Горобець та ін ; кер. проекту Д. Лученко ; наук, ред. Д. Вовк]. - Харків : Право, 2018. - 392 с.

Баранов O. A. Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання : монографія. Т. 1 : Сфери застосування, ризики і бар'єри, проблеми правового регулювання, 2018. - 344 с.

Шепітько І. І. Судовий розгляд в системі судового провадження у першій інстанції : монографія /І. І. Шепітько ; [наук. ред. О. В. Капліна]. - Харків : Право : Вид. агенція «Апостіль», 2018. - 224 с.

Буянджи Г. В. Траст: історія, сучасність, перспективи : монографія / Г. В. Буянджи. - Київ : Алерта, 2018. - 551 с.

Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення : монографія / за ред. О. Г. Данильяна ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2018. - 350 с.

Овдієнко В. В. Правове регулювання мисливства в Україні : монографія / В. В. Овдієнко. -Харків : ТОВ «Оберіг», 2018. - 200 с.

Сенюта І. Я. Джерела правового регулювання цивільних відносин у сфері надання медичної допомоги : монографія / І. Я. Сенюта. - Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2018. - 416 с.

Юсупов В. В. Криміналістика в Україні у XX – XXI століттях  : монографія / В. В. Юсупов. - Київ : ФОП Маслаков, 2018. - 556 с.

Статівка О. О. Правове забезпечення природно-заповідного фонду як складового елемента національної екологічної мережі : монографія / О. О. Статівка ; [наук. ред. А. П. Гетьман]. - Харків : Право, 2018. - 250 с.

Корабель М. Г. Конфіскація майна як вид кримінального покарання : монографія / М. Г. Корабель, Ю. В. Шинкарьов. - Харків : Право, 2018. - 176 с.

Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції : монографія / Хуторян Н. М., Сімутіна Я. В., Шумило М. М. – Харків : Право, 2018. – 256 с.

Бориславська О. М. Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз : монографія / О. М. Бориславська. – Харків : Право, 2018. – 384 с.

Essentials of WTO Law

Freedom of Transit and Access to Gas Pipeline Networks under WTO Law

The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials

Шутак І. Д. Розвиток теорії та практики юридичної техніки / І. Д. Шутак ; М-во освіти і науки України, Ун-т короля Данила , Лаб. акад. дослідж. прав. регулювання та юрид. техніки. - Харків : Право, 2015. - 368 с.

Сторінка 1 з 5
05496920
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
739
1903
43502
69041
Дата: 2019-02-19
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені