Галерея

Галерея

Баранов O. A. Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання : монографія. Т. 1 : Сфери застосування, ризики і бар'єри, проблеми правового регулювання, 2018. - 344 с.

Шепітько І. І. Судовий розгляд в системі судового провадження у першій інстанції : монографія /І. І. Шепітько ; [наук. ред. О. В. Капліна]. - Харків : Право : Вид. агенція «Апостіль», 2018. - 224 с.

Буянджи Г. В. Траст: історія, сучасність, перспективи : монографія / Г. В. Буянджи. - Київ : Алерта, 2018. - 551 с.

Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення : монографія / за ред. О. Г. Данильяна ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2018. - 350 с.

Овдієнко В. В. Правове регулювання мисливства в Україні : монографія / В. В. Овдієнко. -Харків : ТОВ «Оберіг», 2018. - 200 с.

Сенюта І. Я. Джерела правового регулювання цивільних відносин у сфері надання медичної допомоги : монографія / І. Я. Сенюта. - Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2018. - 416 с.

Юсупов В. В. Криміналістика в Україні у XX – XXI століттях  : монографія / В. В. Юсупов. - Київ : ФОП Маслаков, 2018. - 556 с.

Статівка О. О. Правове забезпечення природно-заповідного фонду як складового елемента національної екологічної мережі : монографія / О. О. Статівка ; [наук. ред. А. П. Гетьман]. - Харків : Право, 2018. - 250 с.

Корабель М. Г. Конфіскація майна як вид кримінального покарання : монографія / М. Г. Корабель, Ю. В. Шинкарьов. - Харків : Право, 2018. - 176 с.

Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції : монографія / Хуторян Н. М., Сімутіна Я. В., Шумило М. М. – Харків : Право, 2018. – 256 с.

Бориславська О. М. Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз : монографія / О. М. Бориславська. – Харків : Право, 2018. – 384 с.

Essentials of WTO Law

Freedom of Transit and Access to Gas Pipeline Networks under WTO Law

The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials

Шутак І. Д. Розвиток теорії та практики юридичної техніки / І. Д. Шутак ; М-во освіти і науки України, Ун-т короля Данила , Лаб. акад. дослідж. прав. регулювання та юрид. техніки. - Харків : Право, 2015. - 368 с.

Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності : монографія / О. В. Новіков ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 182 с.

Палант Б. Білль про права (практика застосування) / Б. Палант. - Харків : Право, 2018. - 264 с.  

Сиделковский А. Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации : монография / А. Л. Сиделковский. - Киев : Клиника соврем. неврологии "Аксимед" : Пабліш Про, 2018. - 176 с.

Овчаренко О. М. Теоретико-прикладні проблеми інституту юридичної відповідальності судді : монографія / О. М. Овчаренко. - X : Юрайт. 2017. - 624 с.

Яковлєв О. А. Припинення трудових правовідносин з незалежних від волі їх сторін підстав: актуальні проблеми теорії та практики : Монографія / О. А. Яковлєв. - Харків : Право, 2017. - 200 с. 

Сторінка 1 з 5
05356116
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1141
2970
61551
90567
Дата: 2018-12-18
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені