Галерея

Галерея

Статівка О. О. Правове забезпечення природно-заповідного фонду як складового елемента національної екологічної мережі : монографія / О. О. Статівка ; [наук. ред. А. П. Гетьман]. - Харків : Право, 2018. - 250 с.

Юсупов В. В. Криміналістика в Україні у XX – XXI століттях  : монографія / В. В. Юсупов. - Київ : ФОП Маслаков, 2018. - 556 с.

Сенюта І. Я. Джерела правового регулювання цивільних відносин у сфері надання медичної допомоги : монографія / І. Я. Сенюта. - Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2018. - 416 с.

Овдієнко В. В. Правове регулювання мисливства в Україні : монографія / В. В. Овдієнко. -Харків : ТОВ «Оберіг», 2018. - 200 с.

Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення : монографія / за ред. О. Г. Данильяна ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2018. - 350 с.

Корабель М. Г. Конфіскація майна як вид кримінального покарання : монографія / М. Г. Корабель, Ю. В. Шинкарьов. - Харків : Право, 2018. - 176 с.

Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції : монографія / Хуторян Н. М., Сімутіна Я. В., Шумило М. М. – Харків : Право, 2018. – 256 с.

Бориславська О. М. Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз : монографія / О. М. Бориславська. – Харків : Право, 2018. – 384 с.

Essentials of WTO Law

Freedom of Transit and Access to Gas Pipeline Networks under WTO Law

The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials

Шутак І. Д. Розвиток теорії та практики юридичної техніки / І. Д. Шутак ; М-во освіти і науки України, Ун-т короля Данила , Лаб. акад. дослідж. прав. регулювання та юрид. техніки. - Харків : Право, 2015. - 368 с.

Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності : монографія / О. В. Новіков ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 182 с.

Палант Б. Білль про права (практика застосування) / Б. Палант. - Харків : Право, 2018. - 264 с.  

Сиделковский А. Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации : монография / А. Л. Сиделковский. - Киев : Клиника соврем. неврологии "Аксимед" : Пабліш Про, 2018. - 176 с.

Овчаренко О. М. Теоретико-прикладні проблеми інституту юридичної відповідальності судді : монографія / О. М. Овчаренко. - X : Юрайт. 2017. - 624 с.

Яковлєв О. А. Припинення трудових правовідносин з незалежних від волі їх сторін підстав: актуальні проблеми теорії та практики : Монографія / О. А. Яковлєв. - Харків : Право, 2017. - 200 с. 

Цесарський Ф. А. Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині : монографія / Ф. А. Цесарський ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Одеса : Фенікс, 2016. - 360 с.

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, Київ. нац. економіч. ун-т ім. В. Гетьмана, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Національний університет біоресурсів і природокористування України, Укр. Бізнес ініціатива ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, Київ. нац. економіч. ун-т ім. В. Гетьмана, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Національний університет біоресурсів і природокористування України, Укр. Бізнес Ініціатива. - вид. 2-ге. - Львів : Кальварія, 2017. - 164 с.

Реабілітовані історією. Харківська область : Книга друга / КЗ «Редакційно-видавнича група Харківського тому серії «Реабілітовані історією»». – К. ; X. : Оригінал, 2014. — 672 с. : іл.

 

Сторінка 1 з 5
05161889
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2034
2390
39278
70432
Дата: 2018-10-16
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені