Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-виконавча політика України : монографія. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. – 336 с.

Бабенко А. М. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор'я материкової України : монографія / А. М. Бабенко, В. Я. Конопельський, І. М. Чекмарьова. - Харків : Право, 2019. - 264 с.

Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія / І. В. Вегера-Іжевська ; [наук. ред. О. Г. Шило]. - Харків : Право, 2019. - 232 с.

Кравченко О. В. Опіка над дітьми в Україні наприкінці XVIII - на початку XX ст. : монографія. Харків : ФОП Панов А. М., 2019. 430 с.

Корж В.П. Огляд місця події: процесуальні підстави, особливості тактики, криміналістичні рекомендації : наук.-практ. посіб. для слідчих, прокурорів, поліцейських патрул. та кримін, поліції, – 2-ге вид. / В. П. Корж. – Харків : Золоті сторінки, 2019. – 224 с. – (Серія «Бібліотека криміналіста»).

Кудь А. Цифровые активы и их правовое регулирование в свете развития технологии блокчейн : монография / Александр Кудь, Николай Кучерявенко, Евгений Смычок. - Харьков : Право, 2019. - 232 с.

Гетьман А. П. Доктрина екологічного права та законодавства України : монографія / А. П. Гетьман. – Харків : ТОВ «Оберіг», 2019. – 336 с. – (Харківська наукова школа екологічного права).

Мельник С. М. Адміністративно-правове регулювання організації і функціонування суб'єктів військового управління в системі забезпечення національної безпеки й обороноздатності України  : монографія / С. М. Мельник ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2019. - 344 с.

Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : кол. монографія / [Носік В. В. та ін. ; відп. ред. Т. Є. Харитонова, І. І. Каракаш] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Гельветика, 2018. - 721 с. : табл. - Бібліогр. в знесках.

05322930
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
517
2901
9476
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені