Галерея. Архив

Галерея. Архив

Путівник у прикладну наукометрію : навч. посіб. / Н . М. Рідей [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 344 с.

Креативність загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / Ю. М. Оборотов [та ін.] ; за заг. ред. Ю. М. Оборотова ; М-во освіти і науки України, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2015. - 488 с.

Попович В.М. Теорія держави і права: концепція, праксеологія та методологія розвитку : монографія / В. М. Попович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. економіч. ун-т ім. В. Гетьмана. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 384 с.

Буняк В.С. Кримінальне право. Загальна частина. Історико-правове дослідження : монографія / В. С. Буняк. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 224 с.

Ващенко Ю.В. Адміністративно-правовий статус енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та шляхи реформування у контексті європейської інтеграції : монографія / Ю. В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 288 с.

Усатий В. О. Господарсько-правове забезпечення державної промислової політики України : монографія / В. О. Усатий. - Харків : Юрайт, 2016. - 176 с. - (Наук. праці каф. господар. права Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого)

Правове забезпечення діяльності господарських організацій (довідник юрисконсульта) : навч. посіб. / Д. В. Задихайло, А. О. Олефір, В. М. Пашков. - Харків : Юрайт, 2016. - 528 с.

Тодорова О. Інновації в комунікаціях : Інноваційний PR-інструментацій в соціальних комунікаціяї сучасного бізнесу / О. Тодорова. - Київ : Інтерконтиненталь України, 2015. - 176 с.

Піддубна Д. С. Правове забезпечення захисту органічної продукції від генетично модифікованих организмів в Україні : монографії / Д. С. Піддубна ; МВС України, Дон. юрид. ін-т МВС України. - Кривій Ріг : Вид. Роман Козлов, 2015. - 373 с.

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система : довідник користувача/ пер. з англ. ; за ред. Ю. М. Рашкевича та Ж. В. Таланової. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 106 с.

Іванищук А. А. Адміністративно-правове забезпечення судової влади в Україні : монографія / А. А. Іванищук ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ ; Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 434 с.

Ліпкан В. А. Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні : монографія / В. А. Ліпкан, І. М. Сопілко, В. О. Кір'ян ; за заг. ред. В. А. Ліпкана ; Глоб. орг. союзн. лідерства, Акад. безпеки відкрит. сусп-ва, Акад. наук вищ. освіти України. - Київ : ФОП Ліпкан О. С., 2015. - 664 с. - (Ordo ordinans).

Сторінка 4 з 4
05846390
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
699
2268
60108
89742
Дата: 2020-09-21
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені