Адміністративна юрисдикція

Інформація в Електронному каталозі

 

Повні тексти до тем

 

Авер'янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції  / В. Авер'янов // Право України. - 2006. - 5. - С. 11-17.

Читати

 

Адміністративне судочинство  : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Б. Писаренко. - Харків : Право, 2016. - 312 с.

Читати

 

Битяк Ю. П. Система адміністративного права / Ю. П. Битяк, І. В. Бойко, Н. Б. Писаренко // Право України. - 2017. - N 12. - С. 173-183.

Читати

 

Бойко І. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права  / І. Бойко // Право України. - 2019. - N 5. - С. 13-28.

Читати


Калмикова, Я. С. Докази та доказування в адміністративному судочинстві : монографія / Я. С. Калмикова ; за заг. ред. О. Б. Червякової ; НДІ держ. будів. та місцев. самоврядування. - Харків : Фактор, 2014. - 280 с.

Читати

 

Капінус Р. Ю. Деякі аспекти проблематики джерел адміністративного права на прикладі країн романо-германської правової системи (Італії, Франції, Німеччини) / Р. Ю. Капінус // Право України. - 2013. - N 10. - С. 298-304.

Читати

 

Коваль В. О. Забезпечення прав іноземців та осіб без громадянства в адміністративних справах про їх видворення за межі України / В. О. Коваль // Право України. - 2016. - N 3. - С. 269-276.

Читати

 

Котух К. Принципи адміністративного права України / К. Котух // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2015. - N 6. - С. 62-65.

Читати

 

Лук'янець Д. М. Про співвідношення методу адміністративного права та методів адміністративно-правового регулювання / Д. М. Лук'янець // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - Х. : ХНУ, 2010. - № 945 : Серія "Право". - С. 288-291.

Читати

 

Лученко Д. В. Про правову природу оскарження рішень, дій або бездіяльності субʼєктів владних повноважень // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. - 2011. - № 4(67). - С. 152–160.

Читати

 

Мартиновський В. В. Дозвільна система як комплексний адміністративно-правовий режим / В. В. Мартиновський // Юрист України : наук.-практ. журн. . - 2014. - N 3. - С. 5-10.

Читати

 

Мельник Р. Джерела адміністративного права: сучасний погляд на сталі конструкції / Р. Мельник // Право України. - 2019. - N 5. - С. 46-62. 

Читати

 

Мельник Р. Ще раз про сутність та ознаки публічно-правових відносин / Р. Мельник // Вісник Вищого Адміністративного суду України. - 2008. - 4. - С. 55-63

Читати

 

Писаренко Н. Б. Застосовність гарантій права на справедливий суд в адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії / Н. Б. Писаренко // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2016. – № 3. – С. 214–228.

Читати

 

Писаренко Н. Б. Про складові незалежної адміністративної юстиції / Н. Б. Писаренко // Право України. - 2016. - N 2. - С. 31-37.

Читати

 

Писаренко, Н. Б.. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - 2-ге вид., зі змін. та допов. - Х. : Право, 2012. - 136 с.

Читати

 

Пухтецька А. Принципи адміністративного права у країнах Європейського Союзу та в Україні / А. Пухтецька // Право України. - 2017. - N 7. - С. 76-82.

Читати

 

Стеценко С. Предмет адміністративного права як "вічнозелений" сюжет адміністративно-правової науки / С. Стеценко // Право України. - 2019. - N 5. - С. 29-45.

Читати

06199515
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1637
2189
30392
79579
Дата: 2021-01-16
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені