"Відстоювати свої національні інтереси" : [про виступ Президента України Л. Кучми на розшир. засід. колегії М-ва оборони]

 

Міжнародний семінар в Академії : [наук.-практ. семінар "Кримін. покарання, альтернатив. позбавлення волі"]

 

Александров В. Спортивні свята стануть традиційними : [26 листоп. уроч. вечір вшанування переможців у спорт. змаганнях]

 

Христовая А. Корисно для студентів : [25–26 листоп. щоріч. наук. конф. за результатами студент. наук. робіт]

 

Бутенко В. І. "Величезний палац юстиції" : [роздуми голови Харк. обл. суду з нагоди 100-річчя від дня закладання будівлі Судових установ] / записав О. Азізьян

 

Величко В. З турботою про побут і здоров`я студентів : [профком студ. акад.]

 

Горбатенко В. "Основі" – 50 : [з історії Держ. спеціаліз. вид-ва "Основа" при Харк. нац. ун-ті ім. В. Каразіна]

 

Прилучись до прекрасного : [рец. на навч. посіб. "Основи худож. культури" за ред. В. Лозового, Л. Анучіної (у 2 т., вид-во "Основа")]

 

Овчаренко О. Один рік – це тільки початок : [ф-т підгот. юристів для М-ва закордон. справ України]

 

Каденко О. Це не можна передати словами : [клуб спорт. видів боротьби в акад.]

 

Муравйов В. Дівчина з характером : [спорт. успіхи С. Болдирєвої у боротьбі самбо]

 

Александров В. "Ми мало видим, знаем, а счастье только знающим дано" : [експозиція речей Слобожанщини у Харк. худож. музеї]

 

Конакова О. Осень : ірш]

 

Киньте сигарету : [шкода від паління]

 

Від сесії до сесії : [гумор]

 

Кросворд "Кіно"