Висока відзнака : [на Четвертій міжнар. вист. "Сучас. освіта в Україні – 2001" акад. нагородж. дипломом "За активне впровадж. в учб.-вихов. процес нових технологій навч." і срібною медаллю]

 

Комаров В. В. Орієнтуватись на перспективу : [каф. цивіл. процесу]

 

Зміцнювати авторитет інтелігенції : [у НУА відбулася міжнар. наук.-практ. конф. "Громадянськість інтелігенції: шляхи формування в громадянському суспільстві"]

 

Десятиліття демократичного конгресу : ["круглий стіл" Демократ. конгресу]

 

Будуємо разом : [про буд-во укр.-австр. п-вом "Білла Україна"сучас. супермаркету]

 

Бишкова Р., Симонян Б. Нам є чим пишатися : [про розвиток НЮАУ]

 

Українець О. Теорія зустрічається з практикою : [інтерв`ю з випускником акад., працівника слідч. від. СБУ Житомир. обл. ] / інтерв`ю взяв О. Громовий

 

Салтевський М. В. Хто стріляв першим? : [з практики криміналістів]

 

Віце-прем`єр роз`яснює новий правопис : [М. Жулинський з приводу змін в укр. правописі]

 

Реформа правопису переноситься, але не відміняється : [укр. мова]

 

Нововведення до проекту останньої редакції українського правопису

 

Нові надходження до бібліотеки НЮАУ : [список л-ри]

 

Новак К. Родинна медицина: починають студенти : [впровадж. нової схеми медобслуговування – "родинний лікар"]

 

Христина Алчевська : [біографія]

 

Алчевська Х. Далеко, далеко : [вірш]

 

Замятін В. Міліція "чистить" місто : [розкриття злочинів в Харк. обл.]

 

Земля майстрів : [10-річчя Музею нар. мистецтва Слобожанщини]

 

Сканворд

 

Від сесії до сесії : [гумор]